Direct naar paginainhoud

Jaarwisseling

In Almere willen we een jaarwisseling die feestelijk én veilig is voor iedereen. Daarnaast heeft gemeente aangepaste dienstverlening tijdens de feestdagen.

Je mag vuurwerk afsteken vanaf 31 december 2023 om 18.00 uur tot en met 1 januari 2024 om 2.00 uur. Wel zijn er vuurwerkvrije zones in Almere. In deze zones mag je geen vuurwerk afsteken. Carbidschieten en het oplaten van wensballonnen mag nergens in Almere.

Vuurwerkvrije zones

We hebben voor de jaarwisseling 2023-2024 de zones uitgebreid naar stadsparken en watergebieden vanwege het effect van vuurwerkoverlast op dierenwelzijn. Almere heeft naar verhouding veel watervogels, egels en vleermuizen. Door de uitbreiding bieden we een betere bescherming aan deze wilde dieren in Almere. Steek je toch vuurwerk af in een van de zones dan riskeer je een boete of, als minderjarige, een Halt-traject. Voor 18.00 uur op 31 december en na 2.00 uur op 1 januari is vuurwerk afsteken al verboden in heel Nederland.

Op terrein van Staatsbosbeheer is het afsteken van vuurwerk nooit toegestaan geweest. Deze gebieden zijn op de kaart groen gemarkeerd. De vuurwerkvrije zones die door de gemeente zijn aangewezen zijn rood gemarkeerd:

De gebieden op de kaart uitgeschreven

Zone 1: dierenasiel

Het gebied rondom het dierenasiel, dat wordt begrensd door Grote Vaartweg (ter hoogte van de kruising met de Groene Kadeweg en de Gordingweg), Groene Kadeweg en Gordingweg.

Zone 2: Noorderplassen

Het natuurgebied ten noorden van de Noorderplassen, dat wordt begrensd door Lepelaarplassen, Natte Graslanden, het Vaartsluisbos, Drijfanker, Kompas, Radar, Oogsplits, Eindsplits, Hogering, Boegdreef, Kombuis, Trekvogelweg, Trekvogelpad, Muiterseiland, Zeeroverseiland, Pirateneiland, Vaartsluisweg, Vaartsluispad, Hangbrugweg, Grote Vaartweg en Oostvaardersdijk.

Zone 3: Pampushout

Het gebied Pampushout, dat wordt begrensd door Godendreef, IJmeerdijk, Pampushavenweg, Galjootweg, Boegdreef en Hogering, Spoorbaanpad en Wim van Estpad en het gebied rondom Polderland Garden of Love and Fire, dat wordt begrensd door Pampushavenweg, Oostvaardersdijk, Galjootweg en Brinkweg.

Zone 4: parken

De parken Beatrixpark/Den Uylpark, Cascadepark, Ebenezer Howardpark, Kemphaan Stadslandgoed, Lage Vaartoever, Laterna Magikapark, Leeghwaterplas/Hannie Schaftpark, Lumièrepark, Meridiaanpark, Muzenpark, Noorderleede Oever, Oostelijke Groene Wig, Overgooische Zoom, Polderpark, Vroege Vogelbos/Beginbos en Westelijke Groene Wig.

Zone 5: Weerwater

Het openbare gebied direct aan het Weerwater, bestaande uit de Esplanade, Meeresteinkade, Fongerspad, Sturmeypad, Malus, Bergsmapad, Fontanapad, De Fantasie, Maastrichtkwartier, Oeverpromenade, Hengelostraat, De Pier en Koetsierbaan.

Zone 6: Almeerderstrand

Het gebied Almeerderstrand, dat wordt begrensd door de IJmeerdijk en Oude Landweg.

Gebieden Staatsbosbeheer

De gebieden van het Staatsbosbeheer waar geen vuurwerkgebruik is toegestaan: Almeerderhout, Buitenhout, Kromslootpark, Oostrandpark, Poortzone en Zilverstrand.

Dankzij dit nieuwe beleid kunnen we een feestelijke jaarwisseling hebben die veiliger en milieuvriendelijk is, met aandacht voor onze omgeving in Almere. Samen kunnen we een positieve impact hebben op onze stad en de dieren die hier thuis zijn. Wij rekenen op je medewerking en wensen je een vreugdevolle en verantwoorde jaarwisseling toe.

Vuurwerk kopen

Ontdek welk vuurwerk je veilig en legaal kunt kopen voor de jaarwisseling. Lees altijd de bijgevoegde veiligheidsinstructies zorgvuldig en koop uitsluitend bij erkende verkooppunten. Op de website van Rijksoverheid staat een lijstje met de toegestane vuurwerk.

Vuurwerkoverlast melden

Vuurwerkoverlast in jouw buurt? Meld het! Jouw melding helpt ons een goed overzicht te krijgen van vuurwerkoverlast. We kunnen niet overal direct heen. Op basis van signalen, meldingen en politie-informatie, gaan de handhavers de stad in. Blijft de overlast voortduren? Meld dit dan opnieuw. Zie je iets verdachts of is er gevaar? Bel dan direct 112.

Doe een melding

Je kunt ook bellen naar:

  • 0900-8844 bij verdenking illegale opslag vuurwerk of bezit illegaal vuurwerk
  • 14 036 bij vernieling, rommel of overlast
  • 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem

Opruimtips vuurwerkafval

Jaarlijks belandt er veel vuurwerkafval op straat. Deze vuurwerkresten zijn schadelijk voor het milieu, daarom is het belangrijk dat vuurwerkafval zo snel mogelijk wordt opgeruimd. Ook voorkomen we hiermee dat vuurwerk dat niet is afgegaan gevonden wordt door spelende kinderen. Als je jouw vuurwerkafval opruimt is je buurt schoner en dat ziet er voor iedereen prettiger uit.  

Opruimtips: 

  • Vuurwerkafval hoort bij het restafval. Doe het in de huiscontainer of ondergrondse container, leg het niet ernaast.   
  • Tussen de vuurwerkresten op straat kunnen blindgangers zitten. Dat is vuurwerk dat niet is afgegaan. Zorg altijd dat je afgestoken vuurwerk nat maakt voordat je het opruimt.  
  • Past het vuurwerkafval niet in je container of gooi je het er liever niet in? Afgestoken en niet afgestoken vuurwerk kan je inleveren op de recyclingperrons. Voor de veiligheid moet je het vuurwerk(afval) goed nat maken en in een dichtgebonden vuilniszak stoppen zodat het vochtig blijft.   
  • Ruim vuurwerkafval zo snel mogelijk op zodat schadelijke stoffen niet in het milieu komen.  

Gemeentelijke dienstverlening

Hier vind je een samenvatting van alle openings- en sluitingstijden, inhaaldagen afval en andere zaken rondom kerst en oud en nieuw. 

Openingstijden gemeente

DatumOpeningstijden
Woensdag 20 december 2023Recyclingperrons tot 16.00 uur geopend
Maandag 25 december 2023Stadhuis, 14 036 en recyclingperrons gesloten
Dinsdag 26 december 2023Stadhuis, 14 036 en recyclingperrons gesloten
Maandag 1 januari 2024Stadhuis, 14 036 en recyclingperrons gesloten

Afvalinzameling met kerst en oud en nieuw

Recyclingperrons

Op woensdag 20 december zijn de recyclingperrons en het Upcyclecentrum tot 16.00 uur geopend. Maandag 25 en dinsdag 26 december 2023 (eerste en tweede kerstdag) en maandag 1 januari 2024 (Nieuwjaarsdag) zijn de recyclingperrons en het Upcyclecentrum gesloten.

Inhaaldagen afvalinzameling

Voor containers die normaal gesproken op maandag of dinsdag worden geleegd, komen inhaaldagen.

  • Maandag 25 december 2023: wij komen op zaterdag 23 december 2023.
  • Dinsdag 26 december 2023: wij komen op zaterdag 30 december 2023.
  • Maandag 1 januari 2024: wij komen op zaterdag 6 januari 2024.

Op inhaaldagen legen we de afvalcontainers tussen 8.00 en 20.30 uur.  

Prullenbakken en containers afgesloten

De openbare prullenbakken en een deel van de afvalcontainers zijn tijdens de jaarwisseling afgesloten. Dit doen wij om vernieling door vuurwerk te voorkomen. Het afsluiten start op 30 december 2023. Op 3 januari 2024 zijn ze weer open.

De afvalcontainers die worden afgesloten, zijn de ondergrondse en bovengrondse containers voor pmd en papier & karton. Wil je dit afval tijdens deze periode weggooien? Dan vragen wij je vriendelijk om het nog even thuis te bewaren, tot de containers weer open zijn. Afval naast de afvalcontainers neerleggen is verboden en zorgt voor brandgevaar. De containers voor gft- en restafval blijven open.  

Kerstboominzameling

Op zaterdag 13 januari 2024 is de jaarlijkse kerstboominzameling. Dan zamelt de gemeente kerstbomen in op verschillende locaties in de stad, bijvoorbeeld bij scholen, supermarkten en winkelcentra. Voor elke ingeleverde boom krijg je 50 cent. Je kunt kerstbomen ook inleveren op de recyclingperrons. Van woensdag 27 december tot en met zaterdag 13 januari krijg je ook daar 50 cent voor iedere kerstboom. Bekijk alle locaties van de kerstboominzameling.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening