Direct naar paginainhoud

Melding openbare ruimte

Zie je buiten in de stad iets wat kapot is, overlast geeft of voor een onveilige situatie zorgt? Geef dit dan door met een 'melding openbare ruimte'. De gemeente zorgt buiten voor bijvoorbeeld het groen in de parken en in je wijk, het water, de wegen, de speelvoorzieningen, stoepen en bankjes.

Melding openbare ruimte

Melding maken

Lukt het niet om een melding te maken via de knop of heb je een spoedmelding, bel dan naar telefoonnummer 14 036 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur). Voor noodgevallen buiten kantooruren bel je met de alarmcentrale: 036 531 15 02.

Je kunt een melding maken van bijvoorbeeld:

  • Kapotte straatverlichting
  • Kapotte verkeerslichten (bel bij een gevaarlijke situatie altijd 112)
  • Kapotte of verzakt wegdek, stoep of fietspad
  • Openbaar groen zoals bijvoorbeeld boomschade
  • Zwerfvuil of afval dat in de gracht of sloot ligt
  • Vervuiling rond de plek waar je woont, zoals afvaldumpingen, zwerfafval of (fiets)wrakken
  • Iets waar jij en anderen in jouw buurt last van hebben. Bijvoorbeeld wateroverlast, eikenprocessierups en ratten
  • Je kunt via een melding openbare ruimte ook gratis een rookvrije stoeptegel aanvragen. Wij komen die dan plaatsen. 

Calamiteiten op het water

Is er een onveilige situatie op het water? Bel dan de calamiteitendienst van het Waterschap Zuiderzeeland: 0320-274 911. Dit nummer is altijd bereikbaar.

Meldingen via de BuitenBeter app worden niet meer in behandeling genomen

Voor het maken van een melding gebruiken Almeerders soms de BuitenBeter app. Deze app ondersteunen we niet meer. De meldingen worden niet meer in behandeling genomen. BuitenBeter is een systeem dat niet door de gemeente wordt beheerd. Dit is opgezet door een externe organisatie die de meldingen zelf doorstuurt naar de gemeente. Omdat we geen invloed hebben op de vragen die gesteld worden, zijn de meldingen via BuitenBeter niet altijd duidelijk of volledig. Wij vinden het belangrijk dat jij makkelijk een melding kan doen en wij hem goed kunnen oplossen. Maak daarom een melding via de button op deze pagina.

Bomenrecht

Heb je overlast van de bomen van jouw buren? De gemeente kan hier niet op handhaven, kijk voor meer informatie en wat je kunt doen op bomenrecht.nl.

Wijkregisseur

Heb je geen melding maar wel een idee of initiatief voor jouw wijk? Neem contact op met de wijkregisseur.

Privacy

Doe je een Melding Openbare Ruimte? Dan willen we graag een paar persoonsgegevens van je weten. Zo kunnen wij contact met je opnemen als we vragen hebben over jouw melding. Ook kunnen wij je dan vertellen wat we met jouw melding gedaan hebben en je eventueel met je in contact komen voor een klanttevredenheidsonderzoek.

Ook kan het zijn dat wij jouw gegevens aan derden doorgeven. Dit zijn partijen die in opdracht van de gemeente Almere werkzaamheden uitvoeren. Dit kunnen ook partijen zijn die zelf verantwoordelijk zijn voor de behandeling van jouw melding. Denk bijvoorbeeld aan Staatsbosbeheer bij een melding over een bos. Ook zij moet zich aan de privacyregels houden.

Meldingen over camera’s en privacy

Als je buren een camera hebben opgehangen die filmt richting een (deel) van de openbare weg of jouw tuin, dan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht. Informatie hierover kan je bij de Autoriteit Persoonsgegevens opvragen. Kijk op voor meer informatie op hun website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Meldingen over graffiti?

Heb je last van graffiti? Inwoners en ondernemers kunnen gebruik maken van een regeling voor het verwijderen van graffiti van hun eigendommen. 

Hoe het werkt

Neem contact op met KSS&Noord via telefoonnummer 036-5331881. De gemeente Almere werkt samen met dit bedrijf voor het verwijderen van graffiti. Het bedrijf is geselecteerd door middel van een Europese aanbesteding, waardoor de kwaliteit/prijsverhouding is gegarandeerd. Uiteraard staat het je ook vrij om bij andere schoonmaakbedrijven offertes op te vragen.

Illustratie Almere skyline
Jouw reactie