Direct naar paginainhoud

Melding openbare ruimte

Zie je buiten in de stad iets wat kapot is, overlast geeft of voor een onveilige situatie zorgt? Geef dit dan door met een 'melding openbare ruimte'. De gemeente zorgt buiten voor bijvoorbeeld het groen in de parken en in je wijk, het water, de wegen, de speelvoorzieningen, stoepen en bankjes.

Melding maken

Lukt het niet om een melding te maken via de knop of heb je een spoedmelding, bel dan naar telefoonnummer 14 036 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur). Voor noodgevallen buiten kantooruren bel je met de alarmcentrale: 036 531 15 02.

Je kunt een melding maken van bijvoorbeeld:

 • Kapotte straatverlichting
 • Kapotte verkeerslichten (bel bij een gevaarlijke situatie altijd 112)
 • Kapotte of verzakt wegdek, stoep of fietspad
 • Openbaar groen zoals bijvoorbeeld boomschade
 • Zwerfvuil of afval dat in de gracht of sloot ligt
 • Vervuiling rond de plek waar je woont, zoals afvaldumpingen, zwerfafval of (fiets)wrakken
 • Iets waar jij en anderen in jouw buurt last van hebben. Bijvoorbeeld wateroverlast, eikenprocessierups en ratten
 • Je kunt via een melding openbare ruimte ook gratis een rookvrije stoeptegel aanvragen. Wij komen die dan plaatsen. 

Snelkoppeling op telefoon of tablet

Er is geen app beschikbaar voor het maken van een melding. Wil je toch makkelijk en snel een 'Melding openbare ruimte' maken, gebruik dan een snelkoppeling. Een snelkoppeling zet je op je telefoon of tablet. Volg hiervoor de volgende stappen:

 1. Open je internetbrowser en ga naar meldingen.almere.nl.
 2. Wanneer de pagina is geopend, klik op de drie puntjes (Android) of het vierkantje met de pijl omhoog (Apple).
 3. Kies "Toevoegen aan startscherm" (Android) of "Zet op beginscherm" (Apple).
 4. Klik hierna op "Toevoegen" of "Voeg toe".

Calamiteiten op het water

Is er een onveilige situatie op het water? Bel dan de calamiteitendienst van het Waterschap Zuiderzeeland: 0320-274 911. Dit nummer is altijd bereikbaar.

Maak geen gebruik van de BuitenBeter-app

De gemeente Almere ondersteunt de BuitenBeter-app niet. Gebruik altijd het meldingsformulier Openbare Ruimte. Zo hebben we beter overzicht over alle meldingen en kunnen wij ze beter oplossen. 

Bomenrecht

Heb je overlast van de bomen van jouw buren? De gemeente kan hier niet op handhaven, kijk voor meer informatie en wat je kunt doen op bomenrecht.nl.

Wijkregisseur

Heb je geen melding maar wel een idee of initiatief voor jouw wijk? Neem contact op met de wijkregisseur.

Privacy

Doe je een Melding Openbare Ruimte? Dan willen we graag een paar persoonsgegevens van je weten. Zo kunnen wij contact met je opnemen als we vragen hebben over jouw melding. Ook kunnen wij je dan vertellen wat we met jouw melding gedaan hebben en je eventueel met je in contact komen voor een klanttevredenheidsonderzoek.

Ook kan het zijn dat wij jouw gegevens aan derden doorgeven. Dit zijn partijen die in opdracht van de gemeente Almere werkzaamheden uitvoeren. Dit kunnen ook partijen zijn die zelf verantwoordelijk zijn voor de behandeling van jouw melding. Denk bijvoorbeeld aan Staatsbosbeheer bij een melding over een bos. Ook zij moet zich aan de privacyregels houden.

Meldingen over camera’s en privacy

Als je buren een camera hebben opgehangen die filmt richting een (deel) van de openbare weg of jouw tuin, dan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht. Informatie hierover kan je bij de Autoriteit Persoonsgegevens opvragen. Kijk op voor meer informatie op hun website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening