Wijzigingen leerlingenvervoer doorgeven

Geef alle wijzigingen die van invloed zijn op de vergoeding van het leerlingenvervoer direct per mail of schriftelijk door aan de gemeente Almere.

Je kunt alle wijzigingen per mail, of schriftelijk doorgeven aan de gemeente. Vermeld hierin het volgende:

  • bij het onderwerp: wijziging leerlingenvervoer;
  • de naam van je kind;
  • burgerservicenummer van je kind;
  • de geboortedatum van je kind;
  • je telefoonnummer (telefoonnummer van de aanvrager);
  • de ingangsdatum van de wijziging;
  • de omschrijving van de wijziging;
  • de school van je kind.

Wijzigingen van huisadres, school, of soort vervoer worden binnen maximaal zes weken verwerkt. Bij deze wijzigingen is opnieuw een beoordeling van het leerlingenvervoer nodig. Voor alle overige wijzigingen is minimaal een week verwerkingstijd nodig.