Direct naar paginainhoud
menu

Alle wijzigingen die van invloed zijn op de vergoeding van het leerlingenvervoer dient u direct per mail of schriftelijk door te geven aan de gemeente Almere.

U kunt alle wijzigingen per mail, of schriftelijk doorgeven aan de gemeente. U dient de volgende zaken te vermelden:

  • bij het onderwerp: wijziging leerlingenvervoer;
  • de naam van uw kind;
  • burgerservicenummer van uw kind;
  • de geboortedatum van uw kind;
  • uw telefoonnummer (telefoonnummer van de aanvrager);
  • de ingangsdatum van de wijziging;
  • de omschrijving van de wijziging;
  • de school van uw kind.

Wijzigingen van huisadres, school, of soort vervoer worden binnen maximaal zes weken verwerkt. Bij deze wijzigingen is opnieuw een beoordeling van het leerlingenvervoer nodig. Voor alle overige wijzigingen is minimaal een week verwerkingstijd nodig.

Wat vindt u van onze website?