Direct naar paginainhoud

Leerlingenvervoer

Ouders en verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kinderen elke dag naar school kunnen. Voor sommige kinderen is naar school gaan lastiger. Deze kinderen komen mogelijk in aanmerking voor de regeling leerlingenvervoer van de gemeente.

De gemeente beoordeelt kritisch of leerlingenvervoer nodig is. Denk je dat je kind in aanmerking komt voor de regeling leerlingenvervoer? Dan moet je ieder jaar vóór 1 juni een aanvraag indienen bij de gemeente Almere. Het is ook mogelijk om leerlingenvervoer aan te vragen als de school waar je kind naartoe gaat nog niet definitief bekend is. Na toekenning van leerlingenvervoer kun je makkelijk een schoolwijziging doorgeven.  

Voor wie?

Niet alle leerlingen kunnen gebruikmaken van leerlingenvervoer. De regeling is bedoeld voor leerlingen die een van de hieronder genoemde schoolsoorten bezoeken en daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring van passend onderwijs of een indicatie voor cluster 1 of 2 hebben gekregen:

  • Leerlingen in het speciaal onderwijs (SO)
  • Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • Leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs (SBO)
  • Gehandicapte leerlingen in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs
  • Leerlingen die een reguliere basisschool bezoeken met een bijzondere richting (op basis van geloof of levensovertuiging) en die daarvoor ver moeten reizen
Illustratie Almere skyline
Jouw mening