Leerplicht en kwalificatieplicht

Bijna alle kinderen in Nederland gaan als ze 4 jaar zijn naar de basisschool. Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht.

Wie is leerplichtig?

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit, nieuwkomers (illegalen, asielzoekers en vreemdelingen) en kinderen die in Nederland wonen maar in het buitenland (grensstreek) naar school gaan.

Een kind moet naar school vanaf de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het vijf jaar wordt. Voorbeeld: een kind dat op 25 november vijf jaar wordt, is leerplichtig vanaf 1 december. Eerder naar school mag ook: u mag uw kind op school inschrijven als hij of zij vier jaar is. Daarvoor (vanaf drie jaar en tien maanden) kunt u uw kind alvast laten wennen. Dat mag vijf dagen, eventueel verdeeld over tien dagdelen. Het wennen gaat in overleg met de school.

De volledige leerplicht (vijf dagen per week naar school) eindigt aan het einde van het schooljaar waarin de jongere zestien jaar is geworden. Een schooljaar begint op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daaropvolgende jaar.

Wie is kwalificatieplichtig?

Nadat de leerplicht is geëindigd, is een jongere tot het moment dat hij/zij achttien jaar wordt, kwalificatieplichtig. Dat houdt in dat de jongere nog minimaal één dag per week naar school moet. Hij/zij heeft de keuze tussen:

  • Vijf dagen per week naar school gaan. Hieronder valt het volgen van een Beroeps Opleidende Leerweg (mbo/bol-opleiding) of havo- of vwo-onderwijs.
  • Eén dag per week naar school gaan en vier dagen werken. Dit is het geval als hij/zij een Beroeps Begeleidende Leerweg volgt (mbo/bbl-opleiding).

De kwalificatieplicht geldt niet als de jongere een startkwalificatie heeft: een diploma op niveau mbo-2, mbo-3, mbo-4, havo of vwo. Dit geeft de jongere genoeg ‘bagage’ om een goede baan te vinden of een hbo-opleiding te kunnen volgen.