Spijbelen

Ouders/verzorgers zijn wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat hun kind naar school gaat. Jongeren vanaf twaalf jaar zijn ook zelf verantwoordelijk voor het schoolbezoek.

Scholen houden het verzuim van alle leerlingen nauwkeurig bij en pakken het spijbelen in eerste instantie zelf aan. De directeur neemt contact op met een leerplichtambtenaar van de gemeente Almere als een jongere lang en/of vaak spijbelt (drie dagen achter elkaar of 16 uur in 4 weken).

Formulier in te vullen door school

- Kennisgeven schoolverzuim (pdf, 185 kb)

Samen in gesprek

De leerplichtambtenaar gaat op zoek naar de oorzaken van het schoolverzuim. Hij/zij neemt contact op met de jongere en de ouders/verzorgers, om samen in gesprek te gaan. Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek onderneemt de leerplichtambtenaar verdere actie. Dat kan door het geven van een waarschuwing, of door afspraken te maken over een vervolgtraject.

Hulp van buitenaf

Ook kan de leerplichtambtenaar verwijzen naar hulp binnen de school of naar instellingen voor jeugdhulpverlening, naar de huisarts of schoolarts. Eventueel kan hij/zij de Raad voor de Kinderbescherming verzoeken om te onderzoeken welke hulp er voor de jongere of voor het gezin nodig is. Deze aanpak heeft tot doel probleemgevallen zo snel mogelijk in beeld te krijgen en de jongeren binnen boord te houden.

Sancties en boetes

Een jongere die spijbelt overtreedt de Leerplichtwet. Daarom kan de leerplichtambtenaar bij ernstig verzuim proces-verbaal opmaken tegen de jongere en/of de ouders. De Officier van Justitie beoordeelt of voor de overtreding een boete wordt opgelegd. De rechter kan vervolgens een taakstraf opleggen, een werkstraf of een geldboete tot maximaal € 3.700.
De leerplichtambtenaar kan leerlingen vanaf 12 jaar persoonlijk op hun ongeoorloofde schoolverzuim aanspreken en voor de rechter brengen. Ouders kunnen in het uiterste geval een gevangenisstraf van een maand krijgen.