Direct naar paginainhoud

Handboek voor scholen

Samen met onder andere het onderwijs trekken we op om het schoolverzuim aan te pakken en hiermee het voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Om de scholen te ondersteunen hebben we de richtlijnen, protocollen en onze gezamenlijke afspraken over de aanpak van verzuim en voortijdig schoolverlaten (VSV) in een handboek opgenomen.

Handvatten voor het onderwijs

Dit handboek is bedoeld voor alle medewerkers van het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs in Almere, de afdeling Leerplicht en onze samenwerkingspartners. Het biedt handvatten om met situaties om te gaan die te maken hebben met:

  • De Leerplichtwet voor in- en uitschrijvingen
  • Verzuim
  • Verlof
  • Ziekte en zorg
  • Schorsen en verwijderen
  • De overstap van vmbo naar mbo
  • De aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV)
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Richtlijnen en afspraken

De belangrijkste richtlijnen en de gemaakte afspraken tussen de gemeente en het onderwijs staan in het handboek, met overzichtelijke stroomschema’s. Om het verzuim terug te dringen en VSV te voorkomen, maken we gebruik van verschillende instrumenten. Die lichten we ook nader toe.

Handboek ontvangen

Wil je meer te weten komen over de wet- en regelgeving en procedures rondom verzuim en VSV? Vraag dan hieronder het handboek aan.

Handboek voor scholen aanvragen

Je gegevens
Illustratie Almere skyline
Jouw mening