Direct naar paginainhoud

Wijzigingen leerlingenvervoer doorgeven

Geef alle wijzigingen die van invloed zijn op de vergoeding van het leerlingenvervoer direct per mail of schriftelijk door aan de gemeente Almere.

Je kunt alle wijzigingen via het online contactformulier, of schriftelijk doorgeven aan de gemeente. Vermeld hierin het volgende:

  • bij het onderwerp: wijziging leerlingenvervoer;
  • de naam van je kind;
  • de geboortedatum van je kind;
  • je telefoonnummer (telefoonnummer van de aanvrager);
  • de ingangsdatum van de wijziging;
  • de omschrijving van de wijziging;
  • de school van je kind.

Wijziging van huisadres, school of soort vervoer betekent dat uw aanvraag opnieuw zal worden beoordeeld en daarvoor geldt een maximale beoordelingstermijn van 8 weken met een eventuele verlenging van 4 weken. Zulke structurele wijzigingen dien je altijd 14 dagen voordat de wijziging in zal gaan schriftelijk door te geven aan de gemeente Almere.

Wanneer het nodig is voor de beoordeling van de aanvraag leerlingenvervoer, zullen wij ook om nieuwe aanvullende gegevens vragen. Voor alle overige wijzigingen is minimaal een week verwerkingstijd nodig. Behalve de bij start van het schooljaar; dan kan de verwerkingstijd 14 dagen zijn. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening