Direct naar paginainhoud

Leerplicht en kwalificatieplicht

Bijna alle kinderen in Nederland gaan als ze 4 jaar zijn naar de basisschool. Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar is er de leerplicht. Voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar is er een kwalificatieplicht. 

Wie is leerplichtig? 

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen, zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit, nieuwkomers (illegalen, asielzoekers en vreemdelingen) en kinderen die in Nederland wonen, maar in het buitenland (grensstreek) naar school gaan. 

Vanaf de eerste schooldag van de maand na de maand waarin het kind vijf jaar wordt, moet een kind naar school. Voorbeeld: een kind dat op 25 november vijf jaar wordt, is leerplichtig vanaf de eerste schooldag in december. Eerder naar school mag ook. Je mag jouw kind op school inschrijven als het vier jaar is. Daarvoor (vanaf drie jaar en tien maanden) kun je jouw kind vijf dagen laten wennen. Afspraken over het wennen, maak je in overleg met de school. 

De volledige leerplicht (vijf dagen per week naar school) stopt aan het einde van het schooljaar waarin het kind zestien jaar is geworden. Een schooljaar begint op 1 augustus en eindigt op 31 juli in het jaar erna. 

Wie is kwalificatieplichtig? 

Als het kind 16 jaar is geworden, is het kwalificatieplichtig tot het moment dat het achttien jaar wordt. Dat houdt in dat de jongere nog minimaal één dag per week naar school moet. Er is de keuze tussen: 

  • Vijf dagen per week naar school gaan. Hieronder valt het volgen van een Beroeps Opleidende Leerweg (mbo/bol-opleiding) of havo- of vwo-onderwijs. 

  • Eén dag per week naar school gaan en vier dagen werken. Dit is het geval als het kind een Beroeps Begeleidende Leerweg volgt (mbo/bbl-opleiding). 

De kwalificatieplicht geldt niet als de jongere een startkwalificatie heeft: een diploma op niveau mbo-2, mbo-3, mbo-4, havo of vwo. Dit geeft de jongere genoeg ‘bagage’ om een goede baan te vinden of een hbo-opleiding te kunnen volgen. De kwalificatieplicht geldt ook niet als een leerling onderwijs heeft gevolgd op het voortgezet speciaal onderwijs en uitstroomt met uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht of dagbesteding. Voor jongeren die onderwijs hebben gevolgd in het praktijkonderwijs geldt de kwalificatieplicht ook niet. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening