Cascadepark

Cascadepark, het stadspark van Almere Poort

Cascadepark is bedoeld en ontworpen als een gebruikspark met allerlei voorzieningen in een doorlopend parklandschap. Van speel - en sportvoorzieningen tot woningen en van educatie en voorlichting over duurzaamheid tot kleinschalige voorzieningen als een kinderdagverblijf en horeca.

Kamers in het Cascadepark

Het park biedt ruimte voor allerlei voorzieningen in kamers. Deze kamers bieden letterlijk de ruimte en vrijheid voor allerlei invullingen. Inmiddels zijn al kamers gevuld met het Klokhuis, een boomgaard, een Tiny Forest, de playground en een natuurlijke speeltuin. We zijn nog in gesprek met een initiatiefnemer voor een horecavestiging, maar we zijn ook nog op zoek naar nieuwe initiatieven.

Cascadepark West

Cascadepark West strekt zich uit over een lengte van anderhalve kilometer - van Pampushout in het noordwesten tot de Flevospoorlijn in het zuidoosten - en beslaat een oppervlakte van ongeveer 25 hectare. Het park verbindt de Pampushout en de Ecozone. Het langgerekte park is herkenbaar aan de ‘Groene Slinger’; een honderd meter brede strook met bomen, speel- en picknickweiden en brede paden voor wandelaars, fietsers, skaters en joggers, omzoomd door water. Er is ruimte voor kunst en voor kleine manifestaties. Verspreid door het park is er ruimte voor bijzondere bebouwing.

Inrichtingsplan zuidelijke plandeel Cascadepark

Het gaat hier om het zuidelijk deel van het inrichtingsplan van het Cascadepark. Het totale Cascadepark is 25 hectare groot; dit deel is 18 hectare groot. Het inrichtingsplan ligt tussen de spoorlijn en loopt tot ongeveer 75 meter van de buitenschoolse opvang, bij de busbaan. De aanleg begint in het voorjaar 2022.

Veel van het inrichtingsplan is al gerealiseerd in de loop van jaren. In het voorliggende inrichtingsplan zijn de volgende onderdelen uitgewerkt om definitief te maken. Enkele onderdelen zijn verplaatst en er komen enkele nieuwe zaken:

  • Het sportelement de Powerwall is richting de boomgaard/ Achillesstraat verplaatst.
  • De “abri” voor de jeugd gaat ook richting de boomgaard.
  • Het sportelement Powerhill komt ten noorden van het bestaande Klokhuis te liggen, met de helling naar het Europakwartier.
  • Bij de Tiny Church komt een windwokkel voor het opwekken van elektriciteit voor de Tiny Church.
  • Bij de appartementen complexen en woningen komen openbare parkeerplaatsen met lantaarnpalen
  • Over het bestaande asfalt komt een nieuwe laag asfalt. De kleur geel duidt aan welk deel voor fietsers en voetgangers is. Autoverkeer wordt zoveel mogelijk geweerd uit het park.
  • Tussen de achillesstraat en de Playground komt een klein horeca paviljoen.
  • Op diverse plekken in het Cascadepark zullen we fietsenrekken plaatsten.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een mondelingen toelichting, neem contact op Sandra Brunekreef telefoonnummer 14036 of per email sbbrunekreef@almere.nl (projectassistent gebiedsontwikkeling).

Voortgang

In september is een verkiezing geweest onder 1.350 omwonenden voor de keuze van het ontwerp voor de poortgebouwen van Cascadepark West. Met een ruime meerderheid van stemmen (70%) is gekozen voor het ontwerp Pinta & Niña. De verwachting is dat volgend jaar de bouw van 2 appartementengebouwen van elk 18 appartementen start.

Keuze woontorens

Ook voor de woontorens in het Cascadepark hebben omwonenden gekozen welk ontwerp hun voorkeur heeft. Met een ruime meerderheid van stemmen (49%) is gekozen voor ontwerp MARK Halfverdiept.

De verwachting is dat in de tweede helft van 2023 wordt gestart met de bouw van de woontorens. Bekijk het ontwerp MARK- halfverdiept.

Op 7 maart 2022 was er een bewonersbijeenkomst over de woontorens en de ontsluiting van de woontorens in het Cascadepark. Hiervan is een beknopt verslag. De presentatie van de bijeenkomst kun je per mail opvragen: sbbbrunekreefverberg dit@almere.nl.

Uitnodiging vervolgbijeenkomst inrichting en ontsluiting Cascadepark

Graag nodigen wij je uit voor een vervolgbijeenkomst over de inrichting van het noordelijke deel van het Cascadepark (vanaf de kinderopvang tot de Godendreef) en de verkeersontsluiting van de parkeergarage van de twee woontorens.

Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 10 mei van 19.00- 20.30 uur in het Topsportcentrum (Pierre de Coubertinplein 4). Deze avond zal het ontwerp van de (semi) openbare ruimte centraal staan. Heb je wensen over de inrichting van het openbare gebied, geef het door.

Deelnemen bewonersbijeenkomst

Heb je interesse om deel te nemen aan deze bijeenkomst, mail dan naar Sandra Brunekreef: sbbrunekreefverberg dit@almere.nl (projectassistent gebiedsontwikkeling). Geef in deze mail alsjeblieft ook aan dat wij je emailadres mogen gebruiken om je het verslag van de bijeenkomst te sturen en om je  verder op de hoogte te kunnen houden over het traject.

Graag zien we jouw aanmelding tegemoet.

Vragen of opmerkingen?

Heb je nog vragen of opmerkingen, dan kun je contact opnemen met Sandra Brunekreef via sbbrunekreefverberg dit@almere.nl.

Cascadepark Oost

Cascadepark Oost was grotendeels bestemd als werklocatie, in een campusachtige setting met kantoren in een doorlopend parklandschap. Door de veranderingen in de markt in dit gebied samengetrokken bij het nieuw te ontwikkelen woongebied Europakwartier Oost II dat valt onder het ontwikkelingsplan Almere Poort Stadstuinen. Hier zullen zo'n 1200 woningen komen. Het gebied is extra opgehoogd en er zijn bomen geplant zodat de lijnen van het Cascadepark worden gevolgd. In dat gebied staat nu al International School Almere en er is een moskee in aanbouw. Ter hoogte van de Elementendreef staat het Aeres VMBO Almere. Dat is een kleine vmbo-groenschool met brede uitstroommogelijkheden. Daar tussenin komt veelal grondgebonden woningbouw.