Noorderplassen West

Noorderplassen West is de meest waterrijke wijk van. Uniek gelegen tussen de Noorderplassen met 240 hectare open water en bos. Sluizen geven toegang tot het Markermeer of tot de rest van waterrijk Almere. De wijk is nog vol op in beweging en komende jaren vinden er ontwikkelingen plaats om verder voort te bouwen op de kwaliteiten van de wijk. Op deze pagina zijn regelmatig updates te vinden.

Bouwroute Noorderplassen West

Dit voorjaar begint de bouw van de appartementen aan het Wimpelplantsoen in Noorderplassen West. Om het bouwverkeer zo veilig mogelijk naar deze locatie te krijgen wordt een bouwroute voor het vrachtverkeer ingesteld. Op het kaartje is de route met een rode lijn aangegeven.

De route voor het bouwverkeer

De route maakt deels gebruik van de eerdere bouwroute. Vanaf de rotonde in de Boegdreef loopt de route richting Almere Pampus. Daar sluit deze aan op de bestaande bouwweg langs de akkers van Almere-Pampus. Daar gaat deze rechtsaf, via de bestaande bouwweg door het bos. De bouwroute kruist vervolgens het Gerrie Knetemannpad en sluit aan op de keerlus van de busbaan. Tot aan het Kraaiennest rijdt het vrachtverkeer over de busbaan. Bij het Kraaiennest verlaat het vrachtverkeer de busbaan en bereikt de bouwlocatie op het Wimpelplantsoen. Voor de afvoer wordt de route in de omgekeerde volgorde gereden.

Werkzaamheden

Om deze route geschikt te maken voor vrachtverkeer worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

  • Bij de kruising met het Gerrie Knetemannpad wordt een voorrangsregeling voor fietsers gemaakt. 
  • Nabij de keerlus van de busbaan wordt een bus-sluis geplaatst waar alleen vrachtverkeer overheen kan rijden.
  • De bocht van de busbaan naar Kraaiennest wordt verbreed. Hiervoor worden ook de verkeerslichten verplaatst.
  • Ook worden er op verschillende plaatsen borden geplaatst om de route aan te geven en te beveiligen. 

De werkzaamheden beginnen op 14 maart.

Meer informatie over het project vind je ook op https://www.peaknoorderplassen.nl/