Direct naar paginainhoud

Aanlevereisen aanvraag Omgevingsvergunning, aspect archeologie

Archeologische booronderzoeken (fase 1 (verkennend), fase 2 (karterend) en fase 3 (waarderend)) dienen te voldoen aan het standaard PvE van de gemeente Almere. Op basis van dit PvE moeten opdrachtgevers/initiatiefnemers offertes uitvragen bij archeologische onderzoeksbureaus. Dit PvE wordt altijd door de gemeente aan initiatiefnemers en/of archeologische onderzoeksbedrijven verstrekt voorafgaand aan een onderzoek.

Op grond van hoofdstuk 8 van het standaard PvE gelden de onderstaande indieningsvereisten bij de aanvraag van een Omgevingsvergunning. De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de volledigheid van de aanvraag van de Omgevingsvergunning. Het archeologisch onderzoeksbureau is bekend met de eisen uit dit PvE en neemt voor de initiatiefnemer de verantwoordelijkheid voor de correcte inhoud van rapportage en de correcte aanlevering van de bijlagen.

Conceptrapportage

De standaardrapportage wordt eerst in concept geleverd en na verwerking van eventuele opmerkingen door het bevoegd gezag, volgt een definitieve rapportage.

De conceptrapportage dient correct en volledig te worden aangeleverd aan het bevoegd gezag, inclusief bijbehorende bijlagen. Zie onderstaand overzicht “aanlevereisen rapportage”. Onvolledige conceptrapportages worden niet geaccepteerd en niet in behandeling genomen.

Aanlevereisen conceptrapportage

Aan te leveren productFormaatOpmerking
ConceptrapporttekstMS-WORD 
Conceptrapport bijlage met boorbeschrijvingen conform onderstaande bijlage 1PDF 
Conceptrapport bijlage met vondstbeschrijvingen conform onderstaande bijlage 3MS-ACCESSDeze database (MS-ACCES database “BAM-module.mdb”) dient te worden ingevuld en aangeleverd aan de gemeente
Almere. Deze database kan worden gedownload via almere.nl/archeologie of kan worden opgevraagd bij de heer Mohssine Dahhan van de gemeente Almere (mdahhan@almere.nl).
Ingevulde MS-ACCESS database “BAMmodule.mdb” met vondstbeschrijvingenMS-ACCESSDeze database (MS-ACCES database “BAM-module.mdb”) dient te worden ingevuld en aangeleverd aan de gemeente Almere. Deze database kan worden gedownload via almere.nl/archeologie of kan worden opgevraagd bij de heer Mohssine Dahhan van de gemeente Almere (mdahhan@almere.nl).

Definitieve rapportage

De definitieve rapportage wordt aangeleverd via het OLO (omgevingsloket.nl). Alleen de volledige, definitieve - en door de archeologische deskundige van de gemeente Almere goedgekeurde - versie van rapportage aanleveren via het digitale omgevingsloket (OLO). Een conceptversie of een onvolledige versie wordt als niet-ontvankelijk afgewezen.

Checklist aanlevereisen aanvraag Omgevingsvergunning via Omgevingsloket

Aan te leveren productFormaatOpmerking
Definitieve rapporttekst, inclusief alle tekst-, tabel- en fotobijlagenPDF 
Database met boorbeschrijvingen (“BAM-module.mdb”) aanleveren als losse XLS tabellen, want het OLO accepteert geen MDB-bestandenMS-Excel (XLS)De XLS-tabellen worden geëxporteerd uit de “BAMmodule.mdb”. Deze invoermodule voor de boorbeschrijvingen kan worden opgevraagd bij de heer Mohssine Dahhan van de gemeente Almere (mdahhan@almere.nl).
Database vondstbeschrijvingen (“BAM-module.mdb”) aanleveren als losse XLS tabellen, want het OLO accepteert geen MDB-bestanden.MS-Excel (XLS)De XLS-tabellen worden geëxporteerd uit de “BAMmodule.mdb”. Deze invoermodule voor de vondstbeschrijvingen kan worden opgevraagd bij de heer Mohssine Dahhan van de gemeente Almere (mdahhan@almere.nl).
Illustratie Almere skyline
Jouw mening