Direct naar paginainhoud

Aanpak straatintimidatie

Straatintimidatie is een ongewenste verbale, non-verbale of fysieke toenadering in de openbare ruimte. In juli 2018 is de motie maatregelen tegen straatintimidatie aangenomen. Almere heeft zich aangesloten bij ‘Safe Streets’, een wereldwijde campagne van UN Women die ervoor moet zorgen dat vrouwen zich veilig voelen op straat. De Almeerse aanpak is breder en richt zich naast vrouwen ook op LHBTI’ers en mensen met een beperking. De gemeente Almere gaat aan de slag met onderzoek naar straatintimidatie, bewustwording en maatregelen.

Onderzoek

In mei 2019 is het onderzoek naar de aard en omvang van straatintimidatie in Almere afgerond. De resultaten van het onderzoek staan hier. Aan de hand van het onderzoek gaat Almere aan de slag met bewustwording en maatregelen.

Bewustwording en melden

Om iedereen te laten weten dat straatintimidatie in Almere niet gewenst is, is publiekscampagne SSSTOP gestart. Je kunt nu een melding van straatintimidatie maken via dit formulier. Je melding heeft niet de functie van een aangifte. Maar doordat je straatintimidatie meldt, krijgt de gemeente Almere meer inzicht in het probleem en kan de aanpak focussen op bepaalde doelgroepen, activiteiten of locaties. Zo worden ‘hot times’ en ‘hot places’ in kaart gebracht en kan toezicht daar gericht op inzetten.

Maatregelen

Aan de hand van de informatie uit het onderzoek en de meldingen, wordt gekeken of verdere maatregelen nodig zijn. Voorbeelden van eventuele maatregelen zijn aanpassingen in de openbare ruimte en preventieve maatregelen.

Straatintimidatie in cijfers

In mei 2019 heeft de gemeente het onderzoek naar straatintimidatie in Almere afgerond. Daaruit bleek dat 33% van de meisjes en vrouwen, 36% van de LHBTI-gemeenschap en 22% van de mensen met een beperking wel eens met straatintimidatie te maken heeft. Plegers zijn over het algemeen jongens en mannen, al dan niet in groepsverband.

Straatintimidatie treft vooral jonge mensen (15 t/m 24 jaar). 59% van de jongeren in Almere geeft aan dat ze hier wel eens mee te maken hebben gehad. Binnen deze groep zijn het vooral meisjes die te maken hebben met straatintimidatie.

Aard en omvang straatintimidatie

Een op de vier Almeerders geeft aan wel eens met een vorm van straatintimidatie te maken hebben gehad. Hier zie je hoeveel procent van deze mensen één bepaalde vorm van straatintimidatie heeft meegemaakt, niet hoe vaak ze dit hebben meegemaakt. Daarvoor verwijzen we naar het onderzoeksrapport.

  • Nagestaard - 83%
  • Nageroepen met opmerkingen of beledigingen - 77% Nagefloten, nagesist of geklakt - 53%
  • Achterna gelopen of gefietst - 40%
  • In het nauw gedreven - 17%
  • Ongewenst aangeraakt of betast - 16%

Een op de vier Almeerders geeft aan wel eens met een vorm van straatintimidatie te maken hebben gehad. Het betreft vooral jonge mensen (15 t/m 24 jaar) en binnen deze groep vooral meisjes.

Straatintimidatie in cijfers

Leeftijd

15 - 24 jaar: 56%
25 - 34 jaar: 33%
35 - 44 jaar: 22%
45 - 54 jaar: 15%
55 - 64 jaar: 14%
65 jaar en ouder: 6%

Geslacht

Man: 15%
Vrouw: 33%

Beperking

Ja: 22%
Nee: 24%

Geaardheid

LHBTI: 36%
Geen LHBTI: 23%

Locatie

In een winkelgebied: 59%
In mijn eigen wijk: 48%
In het openbaar vervoer, bushalte of treinstation: 43%
Tijdens het fietsen: 28%
In of bij een uitgaansgelegenheid: 25%
Op een drukke weg of plein: 21%
In of bij een publiek toegankelijk gebouw, zoals bibliotheek, zwembad of school: 17%
In een park: 10%
Anders: 11%

De plekken waar Almeerders het meest te maken hebben met straatintimidatie is vaak waar het druk is of waar veel mensen samenkomen.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening