Direct naar paginainhoud
menu

Jaarlijkse/meerjarige subsidies en eenmalige (financiële) bijdragen

Nieuw subsidiestelsel cultuur van kracht in Almere

Op 7 april 2020 heeft het college een nieuw subsidiestelsel vastgesteld voor cultuur. Vanaf nu kunt u voor jaarlijkse of meerjarige subsidieafspraken terecht bij de gemeente. Voor eenmalige bijdragen kunt u terecht bij Cultuurfonds Almere.

Jaarlijkse en meerjarige subsidies

Het college heeft de Nadere regels subsidie cultuur 2021-2024 [link naar doc op pagina subsidies] vastgesteld. Deze regeling maakt meerjarige financiering mogelijk via jaarlijkse en meerjarige subsidieafspraken. Hierdoor krijgt u als cultuurpartner meer financiële zekerheid, waardoor u beter in staat bent om langetermijnplannen te ontwikkelen en externe fondsen te werven.

Deadline indienen aanvragen

Vanaf 2021 gelden de nieuwe Nadere regels subsidie cultuur 2021-2024. De deadline voor het aanvragen van één-, twee- of vierjarige subsidie bij de gemeente Almere is 30 juni 2020. De nadere regels en de toelichting hierop zijn gepubliceerd op almere.nl/subsidies.

Eenmalige bijdrage via Cultuurfonds Almere

Cultuurfonds Almere stimuleert duurzame ontwikkeling, vernieuwing en versterking van de Almeerse cultuursector. Het Cultuurfonds ondersteunt professionele en amateur cultuurmakers door expertise en toegang tot netwerken aan te bieden. Vanaf mei 2020 kunnen alle financieringsaanvragen voor incidentele en projectmatige initiatieven worden ingediend bij het stimuleringsfonds. Wanneer zo’n initiatief zich ontwikkelt tot een waardevolle toevoeging aan de Almeerse culturele basisinfrastructuur, verwijst het fonds het door naar de gemeente, zodat de organisatie vervolgens een aanvraag kan doen in het kader van de Nadere regels subsidie cultuur 2021-2024. 

Heeft u ondersteuning nodig om uw project of initiatief te realiseren of verder te ontwikkelen? Neem dan contact op met Cultuurfonds Almere.

Nadere regels amateurkunst en popstimulering ingetrokken

Het publiceren van de nieuwe Nadere regels subsidie cultuur 2021-2024 heeft tot gevolg dat de Nadere regels projectsubsidie amateurkunsten 2011 en de Nadere regels subsidie popstimulering 2011 worden ingetrokken. Een aantal amateurkunstinitiatieven en festivals komen vanaf 2021 in aanmerking voor jaarlijkse of meerjarige subsidie in het kader van de Nadere regels subsidie cultuur 2021-2024. Anderen kunnen met ingang van 1 mei 2020 voor incidentele en nieuwe activiteiten terecht bij Cultuurfonds Almere.

Telefonisch spreekuur

Heeft u vragen over dit nieuwe subsidiestelsel en mogelijkheden voor aanvragen van subsidie bij de gemeente? Lees hier de Nadere regels subsidie cultuur 2021-2024, of neem contact op met ons. Met ingang van 15 april houden wij twee keer per week een wekelijks telefonisch spreekuur: op woensdag van 10 tot 12 uur via 0629522075 en op vrijdag van 10 tot 12 uur via 06-11704639.  

Heeft u vragen over incidentele bijdragen? Neem dan contact op met het Cultuurfonds Almere

Bijeenkomst

Zodra de huidige situatie met het COVID-19 coronavirus het toelaat, organiseren de gemeente en het Cultuurfonds Almere een bijeenkomst om dit nieuwe subsidiestelsel verder toe te lichten. Wij publiceren tegen die tijd meer informatie over de bijeenkomst op deze pagina en sturen partners uit de cultuursector per e-mail een uitnodiging.

Wat vindt u van onze website?