Direct naar paginainhoud

Kosten voor rechtsbijstand

Je kunt voor de kosten van rechtsbijstand bijzondere bijstand aanvragen. Je moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Je kunt de bijstand online aanvragen.

Heb je  juridische hulp nodig? Mensen met een laag inkomen kunnen gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat betekent dat je naar het Juridisch Loket kunt gaan voor gratis advies.

Het Juridisch Loket kan je doorverwijzen naar een advocaat. Je betaalt dan een eigen bijdrage voor de advocaat. Voor die eigen bijdrage kun je bijzondere bijstand krijgen.

Je bent niet verplicht via het Juridisch Loket een advocaat te nemen, je mag dat ook zelf regelen. Soms betaal je dan een hogere eigen bijdrage, die niet volledig wordt vergoed door bijzondere bijstand. Je betaalt dan zelf iets bij.

Andere kosten die wij vergoeden zijn kosten voor griffierecht. Die moet je betalen wanneer je naar de rechtbank gaat. Ook vergoeden wij reiskosten. Verder komen in aanmerking onder andere kosten voor uittreksels uit openbare registers, telefoonkosten, telegram- en telexkosten en kosten voor getuigen en/of deskundigen.

Voorwaarden rechtsbijstand

  • De factuur is niet langer dan twee maanden geleden

In te leveren informatie

  • Factuur van de kosten waarom het gaat, dus een factuur van de advocaat of een factuur van de griffiekosten. Bij reiskosten een document waaruit blijkt op welke locatie je bent geweest en om welke afspraak het ging.

Ontvang je geen bijstandsuitkering? Dan hebben we extra informatie nodig. Op de pagina bewijsstukken kun je zien welke informatie dat is. 

Als je twijfelt of jouw kosten aan de voorwaarden voor bijzondere bijstand voldoen kun je contact opnemen via telefoonnummer 14 036.

Bevestiging van aanvraag

Controleer na je aanvraag altijd of je een e-mail als bevestiging hebt gekregen. Kijk ook in je spammail. Dit is belangrijk, want als je die e-mail niet hebt gekregen, is jouw aanvraag niet bij ons binnengekomen. Wij kunnen dan niet starten met het beoordelen van je aanvraag. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening