Direct naar paginainhoud

Bewijsstukken

Wij hebben bewijsstukken van jou nodig om te bekijken of je bijzondere bijstand kunt krijgen. Zorg ervoor dat je de bewijsstukken volledig inlevert. Hoe eerder je ze inlevert, hoe eerder wij jouw verzoek kunnen behandelen.

Belangrijk voor en tijdens de aanvraag

 • Het is belangrijk bewijsstukken eerst op te zoeken en op te slaan op jouw computer. Pas daarna begin je met de online aanvraag. Je voorkomt daarmee dat de aanvraag wordt stopgezet omdat je tussendoor te lang moet zoeken.
 • Met de KopieID-app maakt je met jouw smartphone een veilige kopie van je identiteitsbewijs (ID-bewijs). Je kunt de app eventueel ook gebruiken om andere bewijsstukken digitaal te maken. Dan kun je ze meteen online meesturen met de aanvraag.
 • Hoe completer je jouw aanvraag instuurt, hoe sneller wij jouw recht op een uitkering kunnen bepalen. Maar wacht niet met aanvragen totdat je alle bewijsstukken hebt. Je kunt ze ook later nasturen.

Basisbewijsstukken

Persoonsgegevens aanvrager en (indien aanwezig) partner

 • Geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart, géén rijbewijs);
 • Indien van toepassing: vreemdelingendocument (voor- en achterzijde).

Bankafschriften of pdf-prints uit internetbankieren

Deze gegevens moeten volledig zijn, anders kunnen we je verzoek niet behandelen

 • Van alle bank- en spaarrekeningen van jou en (indien aanwezig) jouw partner en kinderen jonger dan 18 jaar.
 • Ben je zelfstandig ondernemer (geweest)? Lever dan ook afschriften van de zakenrekening in.
 • De prints of afschriften gaan over de periode van minimaal 3 maanden voor de datum dat je de aanvraag hebt ingediend. Dit geldt voor alle bank- en spaarrekeningen die je hebt. Ook als ze niet vaak gebruikt zijn.

Duidelijk zichtbaar op alle prints en afschriften moeten zijn

 • het bedrag van de afschrijving;
 • de datum van afschrijving;
 • bijschrijvingen
 • het saldo van de rekening;
 • datum en volgnummer bankafschrift.

Onleesbaar maken

Vind je het niet prettig om alle informatie te delen? Dan heb je het recht om sommige gegevens onleesbaar te maken. De gegevens die je onleesbaar kunt maken zijn:

 • omschrijving / onderwerp;
 • rekeningnummer van de persoon of instantie aan wie is betaald;
 • de naam van de persoon of instantie.

Uitzondering

In sommige gevallen kunnen wij toch vragen om alles te laten zien van je afschrijvingen. Dat kan onder de volgende gevallen:

 • Wanneer je een aanvraag voor bijzondere bijstand indient voor bepaalde kosten die je door middel van je afschrijving kunt laten zien.
 • Wanneer er vermoeden is van fraude.

Aanvullende bewijsstukken

Je bent huurder

 • Huurcontract.

Je bent (mede)eigenaar van een woning

 • Koopakte;
 • Hypotheekakte;
 • Kopie voorlopige aanslag Belastingdienst voor de teruggaaf eigen woning (voor– en achterkant);
 • Het nieuwste overzicht dat je hebt van de hypotheekschuld en hypotheeklast(en) per maand.

Je verblijft in een instelling

 • Huur- en zorgovereenkomst
 • Eigen bijdrage CAK

Je hebt ander vermogen (bijvoorbeeld boot, caravan, sieraden, schilderijen, aandelen, beleggingen, lijfrenten, levensverzekering, onroerend goed buitenland)

 • Bewijsstukken van deze eigendommen;
 • Bewijsstuk aandeel in een onverdeelde boedel (bijvoorbeeld bij echtscheiding) of erfenis.

Woon- / leefsituatie

 • Samenlevingscontract (indien van toepassing).

Jij of jouw kinderen hebben inkomsten uit loon, een andere uitkering of studiefinanciering

 • Bewijs van de inkomsten met specificatie van de laatste drie maanden.

Je hebt (recht op) alimentatie

 • Bewijsstuk van de hoogte en duur van de te ontvangen alimentatie, voor jou en je kinderen (bijvoorbeeld de rechtbankuitspraak en convenant).

Je hebt een alimentatieverplichting

 • Bewijsstuk van de hoogte en duur van de te betalen alimentatie (bijvoorbeeld de rechtbankuitspraak en convenant).

Je hebt een eigen bedrijf of werkt als freelancer

 • Winst- en verliesrekening;
 • Afschriften van de zakelijke bankrekening(en) van de laatste drie maanden;
 • Uitschrijving van de Kamer van Koophandel.

Je hebt schulden

 • Bewijsstukken van jouw schulden mét aflossingsverplichting
 • Beschikking van de kantonrechter over bewindvoering en/of uitgesproken WSNP.
Illustratie Almere skyline
Jouw mening