Direct naar paginainhoud

Overige kosten

Er zijn heel veel verschillende kosten waarvoor je mogelijk bijzondere bijstand kunt krijgen. Als jouw kostensoort nog niet genoemd is, wil dat niet altijd zeggen dat vergoeding niet mogelijk is.

Voorwaarden

In ieder geval gelden altijd de algemene voorwaarden voor bijzondere bijstand:

  • je woont in Almere
  • je hebt een laag inkomen
  • jouw spaargeld of kostbare spullen blijven onder de vermogensgrens
  • de kosten zijn onvoorzien, bijzonder en noodzakelijk. Standaard kosten voor boodschappen of verzekeringen vallen daar bijvoorbeeld niet onder.
  • de kosten worden niet (deels) vergoed door een andere instantie
  • de kosten zijn gemaakt in Nederland
  • de kosten zijn niet langer dan 2 maanden geleden

Wij verstrekken geen bijzondere bijstand voor (verkeers)boetes of schulden. Ook verstrekken wij geen bijzondere bijstand voor de kosten van geleden of toegebrachte schade.

Twijfel je of jouw kosten in aanmerking komen voor bijzondere bijstand? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 036.

In te leveren informatie

  • Factuur van de kosten

Ontvang je geen bijstandsuitkering? Dan hebben we extra informatie nodig. Op de pagina bewijsstukken kun je zien welke informatie dat is. 

Als je twijfelt of jouw kosten aan de voorwaarden voor bijzondere bijstand voldoen kun je contact opnemen via telefoonnummer 14 036.

Bevestiging van aanvraag

Controleer na je aanvraag altijd of je een e-mail als bevestiging hebt gekregen. Kijk ook in je spammail. Dit is belangrijk, want als je die e-mail niet hebt gekregen, is jouw aanvraag niet bij ons binnengekomen. Wij kunnen dan niet starten met het beoordelen van je aanvraag. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening