Direct naar paginainhoud

Reiskosten

Maak je reiskosten? In een aantal gevallen kun je daarvoor bijzondere bijstand krijgen. Je kunt deze online aanvragen.

De volgende reiskosten kunnen onder andere in aanmerking komen.

  • Reiskosten vanwege bezoek aan een ziek familielid:
    • als dit eerstegraads familie is (partner, ouders, kinderen) of bij zeer hoge uitzondering tweedegraads familie (grootouders, kleinkinderen, broers, zussen).
  • Reiskosten vanwege bezoek aan een gedetineerde:
    • als dit eerstegraads familie is (partners, ouders, kinderen). 
  • Reiskosten vanwege een opleiding buiten Almere:
    • als je jonger dan 18 jaar bent.

Wij verstrekken geen bijzondere bijstand voor de kosten van woon-werkverkeer. Ook de kosten om voor afspraken naar het gemeentehuis te komen worden niet vergoed.

Maak je reiskosten omdat je deelneemt aan een training/traject bedoeld voor re-integratie? Dan kunnen deze kosten mogelijk worden vergoed. Dat geldt alleen als je een uitkering ontvangt en de training/het traject is afgesproken met jouw klantmanager. In dat geval kun je contact opnemen met jouw klantmanager voor een ‘Aanvraag Werkdeel’.

In te leveren informatie

  • Een verklaring met bewijsstukken waarmee je de noodzaak van de reiskosten aantoont.

Ontvang je geen bijstandsuitkering? Dan hebben we extra informatie nodig. Op de pagina bewijsstukken kun je zien welke informatie dat is. 

Als je twijfelt of jouw kosten aan de voorwaarden voor bijzondere bijstand voldoen kun je contact opnemen via telefoonnummer 14 036.

Bevestiging van aanvraag

Controleer na je aanvraag altijd of je een e-mail als bevestiging hebt gekregen. Kijk ook in je spammail. Dit is belangrijk, want als je die e-mail niet hebt gekregen, is jouw aanvraag niet bij ons binnengekomen. Wij kunnen dan niet starten met het beoordelen van je aanvraag. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening