Direct naar paginainhoud

Verhuurders verplicht huurachterstand melden

Als verhuurder ben je wettelijk verplicht betalingsachterstanden van huurders te melden bij de gemeente. De gemeente kan dan contact opnemen met de huurders en vroeg voorkomen dat er schulden ontstaan. Verhuurders moeten zich daarvoor aanmelden als signaalpartner.   

Verhuurders, of een partij waar de incasso-werkzaamheden aan uitbesteed zijn, geven betalingsachterstanden door aan de gemeente waar de huurder woont. Dit staat in de Wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van 2021. Na de melding zal de gemeente contact opnemen met de huurder en een vrijblijvend schuldhulpaanbod doen. Want het niet betalen van huur kan een signaal (Vroegsignalering) van financiële problemen zijn. En hoe eerder daarbij hulp wordt geboden, hoe beter. 

Landelijk Convenant Vroegsignalering Schulden 

Het convenant vergemakkelijkt de samenwerking tussen verhuurders en gemeenten. Op basis van signalen van zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningverhuurders en drinkwaterbedrijven nemen gemeenten contact op met huurders met betaalachterstanden. Deze Vroegsignalering is dé manier om te voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen en zich daarbij ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie. 

Wil je als verhuurder, of als partij waar de incasso-werkzaamheden aan uitbesteed zijn, van deze overeenkomst gebruikmaken? Meld je aan als signaalpartner.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening