Werk zoeken

Als je een bijstandsuitkering ontvangt, verwachten we dat je werk zoekt. De gemeente kan je daarbij ondersteunen. Wij kunnen je bemiddelen naar een van de vacatures die wij van werkgevers krijgen aangeboden. Of wij kunnen je sollicitatietraining geven, of je ervaring laten opdoen op een werkervaringsplaats. Wat de beste aanpak is, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Jouw klantmanager bespreekt dit met je.

Misschien kun je op dit moment nog niet werken. Bijvoorbeeld omdat je minder belastbaar bent. In dat geval verwachten wij van jou dat je participeert, ofwel meedoet. Je kunt dan vrijwilligerswerk doen of een empowermenttraining volgen.

Ons uitgangspunt is dat iedereen meedoet. Wij willen graag dat jij doet wat voor jou mogelijk is en helpen je om iets passends te vinden.

Hieronder vind je informatie over een aantal van de trajecten die kunnen helpen bij het vinden van werk.