Muiderduin

Inpassing Vis a Vis

Op 7 november 2019 is door de gemeenteraad besloten om Vis à Vis permanent in te passen in Muiderduin. De kernambitie voor Kustzone Poort is: vanuit onder andere het Fonds Verstedelijking Almere en het Cultuurplan Almere om in Muiderduin een jaarrond aantrekkelijke en bruisende plek te realiseren. Dit doen we met een onderscheidend programma op het gebied van kunst en cultuur met ondersteunende functies zoals horeca en mogelijk een kleinschalig verblijfconcept.

Door een goede wisselwerking met het woongebied en strand ontstaat in aansluiting op het woongebied een gebied met een aantrekkelijk programma op het gebied van kunst en cultuur met erom heen, ter versterking, sport, Leisure (Almeerderstrand) en horeca en het evenementenstrand. 

Gebiedsconcept

Hiervoor is het gebiedsconcept Muiderduin opgesteld: het gebiedsconcept is een integraal ruimtelijk en programmatisch concept. Het gebiedsconcept gaat uit van het realiseren van een sterk landschappelijk raamwerk gecombineerd met voet- en fietspaden waarbinnen plekken zijn waar programma ontwikkeld kan worden. Het gaat daarbij om het inbedden van de bestaande waardes zoals Vis à Vis en ook StrandLAB in het deels nog te realiseren landschap. En daarnaast het creëren van locaties en faciliteiten die het liefst zo veel mogelijk jaarrond geprogrammeerd kunnen worden.

Tot slot wordt er een verbinding gelegd met (en wordt vanuit het gebiedsconcept waar mogelijk ook gestuurd op):

  • de activiteiten in de direct aangrenzende gebieden van het Almeerderstrand (mede decor voor kunst en cultuur),
  • het evenementenstrand (gerichte programmering van evenementen die ook passen bij het gebiedsconcept)
  • het woongebied Muiderduin (onderzoeken van de mogelijk voor woonconcepten die aansluiten bij het kunst en cultuur concept, bijvoorbeeld atelierwoningen).

Terug naar Duin