Afval scheiden

Om goed afval in te zamelen, is het belangrijk dat afval gescheiden wordt aangeboden. Zo kunnen we van dat afval weer producten laten maken. Tot nu toe wordt nog veel afval met elkaar gemengd aangeboden.

Wat hoort waarin?

Duobak: gft- en restafval

De meeste Almeerders hebben een duo-container. De duo-container bestaat uit twee delen. Het voorste deel is bestemd voor gft-afval. Het achterste deel (aan de kant van de wielen) is bestemd voor restafval. Heb je geen duo-container omdat je in hoogbouw woont? Dan kun je het restafval en gft-afval kwijt in ondergrondse afvalcontainers.

Net zoals in een duo-container heeft de vuilniswagen ook twee compartimenten. Als de vuilniswagen de duo-container leegt, vangt een systeem in de wagen de afvalsoorten gescheiden op. In het bovenste deel van de wagen gaat het restafval. In het onderste deel van de vuilniswagen komt het gft-afval.

Spelregels afvalcontainer aanbieden

 • Scheid je afval goed: zorg ervoor dat er geen afval in zit dan waarvoor de container bedoeld is.
 • Je mag niet het tussenschot in de afvalbak verplaatsen of verwijderen. De vuilniswagen kan dan het afval niet gescheiden inzamelen. 
 • Voorkom dat de container te vol is. Afval dat bovenuit steekt, komt niet in de vuilniswagen maar op straat.
 • De afvalcontainer mag niet zwaarder zijn dan 60 kilo. De vuilniswagen kan niet meer gewicht tillen.
 • Zorg ervoor dat het afval niet vast zit in de afvalcontainer. Dit laat namelijk niet los tijdens het legen.
 • Je zet de container vanaf 20.00 uur 's avonds voorafgaand aan de inzameldag op de opstelplaats. De vuilnismannen beginnen om 8.00 uur met de inzameling.
 • Haal de container op de inzameldag voor 's avonds voor 20.00 uur weer bij huis. 
 • Druk papier, karton en plastic aan zodat er meer in de container past. Maar let dus op dat het niet vastzit.
 • Wacht met de container buiten zetten tot deze vol is. Sla eventueel een leging over.

Bedrijfsafval

Bedrijfsafval is afval dat niet voortkomt uit een huishouden. Dat zijn naast bedrijven ook organisaties zoals kringloopwinkels, verenigingen, stichtingen en scholen. Bedrijven en instellingen regelen zelf hun afvalinzameling. Dit is geen taak voor de gemeente. Dit regel je met een particulier inzamelbedrijf. Bij het NIWO-ondernemersloket kun je een particulier inzamelbedrijf opzoeken. 

Bedrijven in het stadscentrum kunnen een afvalinzamelovereenkomst met de gemeente sluiten als het Ondergronds Afvaltransportsysteem (het OAT) een optie is. Voor deze uitzondering nam de gemeenteraad in 2016 een zogeheten algemeen belang besluit. 

Ontzegging toegang tot recyclingperrons en het Upcyclecentrum wanneer het afval komt van:

 • uit een ander georganiseerd verband dan een huishouden (of gezin), 
 • een ander perceel dan het eigen (woon)perceel, 
 • iemand die geen afvalstoffenheffing voor Almere betaalt.