Afval scheiden

Om goed afval in te zamelen, is het belangrijk dat afval gescheiden wordt aangeboden. Zo kunnen we van dat afval weer producten laten maken. Tot nu toe wordt nog veel afval met elkaar gemengd aangeboden.

Wat hoort waarin?

Duobak: restafval en bioafval

In Almere heb je een duobak, tenzij jouw wijk meedoet met een pilot. Jouw duobak wordt eens in de twee weken geleegd. De duobak bestaat uit twee delen. Het voorste deel is bestemd voor bioafval. Het achterste deel (aan de kant van de wielen) is bestemd voor restafval. Heb je geen duobak omdat je in hoogbouw woont? Dan kun je het restafval en bioafval kwijt in aparte ondergrondse afvalcontainers. 

Net zoals in een duobak heeft de vuilniswagen ook twee compartimenten. Als de vuilniswagen de duobak leegt, vangt een systeem in de wagen de afvalsoorten gescheiden op. In het bovenste deel van de wagen gaat het restafval. In het onderste deel van de vuilniswagen komt het bioafval. 

Spelregels afvalbak aanbieden

 • Scheid je afval goed: zorg ervoor dat er geen afval in zit dan waarvoor de bak bedoeld is.
 • Je mag niet het tussenschot in de duobak verplaatsen of verwijderen. De vuilniswagen kan dan het afval niet gescheiden inzamelen. 
 • Voorkom dat de bak te vol is. Afval dat bovenuit steekt, komt niet in de vuilniswagen maar op straat.
 • De afvalbak mag niet zwaarder zijn dan 60 kilo. De vuilniswagen kan niet meer gewicht tillen.
 • Zorg ervoor dat het afval niet vast zit in de afvalbak. Dit laat namelijk niet los tijdens het legen.
 • Je zet de bak vanaf 20.00 uur 's avonds voorafgaand aan de inzameldag op de opstelplaats. De vuilnismannen beginnen om 8.00 uur met de inzameling.
 • Haal de bak op de inzameldag voor 's avonds voor 20.00 uur weer bij huis. 
 • Druk papier, karton en plastic aan zodat er meer in de bak past. Maar let dus op dat het niet vastzit.
 • Wacht met de bak buiten zetten tot deze vol is. Sla eventueel een leging over.

Bedrijfsafval

Bedrijfsafval is afval dat niet voortkomt uit een huishouden. Dat zijn naast bedrijven ook organisaties zoals kringloopwinkels, verenigingen, stichtingen en scholen. Bedrijven en instellingen regelen zelf hun afvalinzameling. Dit is geen taak voor de gemeente. Dit regel je met een particulier inzamelbedrijf. Bij het NIWO-ondernemersloket kun je een particulier inzamelbedrijf opzoeken. 

Bedrijven in het stadscentrum kunnen een afvalinzamelovereenkomst met de gemeente sluiten als het Ondergronds Afvaltransportsysteem (het OAT) een optie is. Voor deze uitzondering nam de gemeenteraad in 2016 een zogeheten algemeen belang besluit. 

Ontzegging toegang tot recyclingperrons en het Upcyclecentrum wanneer het afval komt van:

 • uit een ander georganiseerd verband dan een huishouden (of gezin), 
 • een ander perceel dan het eigen (woon)perceel, 
 • iemand die geen afvalstoffenheffing voor Almere betaalt.