Direct naar paginainhoud

Sprietzeil

In de bosvakken tussen Sprietzeil en Boegdreef stroomt regenwater niet goed weg, wat de bomen in gevaar brengt. De bomen kunnen zich hierdoor niet goed ontwikkelen en staan niet stevig in de grond. Daarom leggen we in november 2023 een greppel aan en hogen we de speeltuin op. In 2024 volgen meer verbeteringen voor de waterafvoer.

In de bosvakken tussen Sprietzeil en Boegdreef blijft er na regenbuien teveel water staan, omdat het water niet goed wordt afgevoerd. Deze natte grond is niet goed voor de ontwikkeling van de bomen en maakt dat ze minder stevig in de grond staan. Hierdoor neemt de kans op het omvallen van een boom toe.

We gaan daarom de komende periode meerdere maatregelen uitvoeren in het bos zodat de afwatering verbetert en de omgeving aangenamer wordt voor de mensen in de buurt.

Wat gaan we doen?

We beginnen in november 2023 met de aanleg van een greppel achter Sprietzeil. Overtollig water in het gebied verzamelt zich in de natte periodes in deze greppel waardoor het bosvak droger wordt.

Verder gaan we de speeltuin ophogen tot het niveau van de stoep, waardoor dit speelterrein minder nat wordt. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken en beginnen rond 8.00 uur ’s morgens.

In 2024 worden er verdere verbeteringen in het gebied doorgevoerd. Zoals het verbeteren van de afstroming van overtollig water uit de andere bosvakken naar sloten en greppels. Hierover  informeren wij je in 2024 verder.

Greppel

De eerste twee rijen bomen en struiken langs het achterpad worden verwijderd om ruimte te maken voor deze greppel. In het bosvak worden nieuwe bomen en struiken aangeplant om weer een vol begroeid bosvak te maken. Dat geldt ook voor de aanwezige open (speel)plekken in het bosvak.

Wij vragen je om voor de uitvoering van de werkzaamheden de containers, het aanwezige speelmateriaal of andere objecten naast het pad te verwijderen, zodat wij toegang hebben tot het bosvak.

Speeltuin

De speeltoestellen worden tijdelijk weggehaald en opgeslagen in ons depot. Nadat de bodem is opgehoogd zaaien we het gras opnieuw in. De speeltoestellen worden teruggeplaatst wanneer het gras goed is gegroeid. Spelen op deze locatie is in de tussentijd niet mogelijk. We verwachten dat in het voorjaar de speeltuin weer toegankelijk is.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening