Sprietzeil

Al een langere periode is bekend dat er sprake is van wateroverlast in het bosvak tussen de woningen bij Sprietzeil en Stormzeil. De bewoners van Sprietzeil hebben onlangs een brief ontvangen met een terugkoppeling van het onderzoek dat in 2018 is uitgevoerd en een uitnodiging voor een bijeenkomst/rondleiding in het betreffende gebied.

Rondleiding bewoners

Eind juni is een rondleiding geweest voor de bewoners van Sprietzeil en Stormzeil. Verschillende bewoners hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om uitleg te krijgen over de maatregelen die er voor moeten zorgen dat er in de toekomst geen wateroverlast meer is. 

Iepziekte

Helaas in het bosvak ook iepziekte bij een aantal iepen ontdekt. Een bewoner van Sprietzeil attendeerde ons op een aantal bomen waar iets mee aan de hand is. Wij hebben de situatie bekeken en geconcludeerd dat het om iepziekte gaat. Om het helemaal zeker te weten en de omvang in kaart te brengen hebben we de Bosgroep Midden Nederland gevraagd om hier ook naar te kijken. Zij bevestigen dat het om iepziekte gaat en dat er drie groepen met meerdere bomen zijn met zieke iepen. Het rapport van de Bosgroep vindt u op deze pagina.

Wat is iepziekte?

Iepziekte is een schimmelinfectie bij iepen. De schimmel die de iepziekte veroorzaakt wordt door de iepenspintkever verspreid. De iep reageert op de schimmelaantasting door besmette houtvaten af te sluiten. Het gevolg is dat er geen voedseltransport meer mogelijk is naar takken en twijgen, die vervolgens verwelken en afsterven. Ook via contact met de wortels van de boom kan de schimmel zich verplaatsen. De iepenspintkever legt zijn eieren onder de bast van de boom. De jonge kevers die uitvliegen zijn besmet met iepziekte en kunnen andere bomen infecteren.

De iepziekte is zeer besmettelijk. Om verspreiding te voorkomen is het noodzakelijk om na ontdekking van de schimmel de bomen snel te verwijderen. De iepziekte is alleen gevaarlijk voor iepen en Zelkova’s (een boomsoort) en niet voor mens en dier.

Om te voorkomen dat er meer iepen dood gaan en om verdere verspreiding tegen te gaan, is het noodzakelijk om de aangetaste iepen en de iepen die door wortelcontact in verbinding staan met de aangetaste iepen te verwijderen. Deze werkzaamheden voeren we dit najaar gelijktijdig uit met de andere werkzaamheden. Voor de verwijderde iepen komen weer bomen terug.

Wij planten bomen (ter compensatie) terug voor de iepen die weg moeten. Deze bomen staan al te wachten in ons bomendepot op een mooie nieuwe bestemming.

Aanpak wateroverlast, nog even op een rijtje

Naar aanleiding van het resultaat van het onderzoek heeft de gemeente verschillende maatregelen uitgewerkt om de wateroverlast op te lossen. De maatregelen die we gaan uitvoeren (naar verwachting in november 2021) houdt in dat de volgende werkzaamheden worden verricht:

  • Langs de achterzijde van het Sprietzeil graven we in het bosvak een nieuwe greppel die in verbinding wordt gebracht met de greppel langs Stormzeil. Om deze greppel aan te leggen moeten er twee rijen bomen verwijderd worden. De bomen die blijven staan kunnen zo beter tot volle wasdom komen.
  • Langs de nieuwe greppel worden extra struiken geplant (tussen 80 en 100 cm hoog) om de opbouw van het bosvak te verbeteren.
  • De nieuwe greppel wordt met een duiker (waterafvoer) verbonden met de sloot.
  • De greppel langs Stormzeil wordt opnieuw geprofileerd en ingezaaid met diverse grassoorten.
  • De bestaande duiker spuiten we door zodat de verbinding tussen de bestaande greppel en sloot weer toegankelijk is.
  • Het speelveld aan Sprietzeil hogen we op.