Direct naar paginainhoud

Grondwater

Het waterschap is verantwoordelijk voor het instellen en behouden van het afgesproken waterpeil binnen de bebouwde kom. De gemeente zorgt dat het grondwater in de openbare ruimte op peil is. Dat doen we bijvoorbeeld door de drainagesystemen in de bodem goed te onderhouden.

Grondwater is het water dat zich in de bodem bevindt. In onbebouwde en onverharde gebieden, zoals tuinen en parken, infiltreert regenwater in de grond. Zo wordt het grondwater aangevuld. Onze bomen en planten gebruiken het grondwater om te groeien. De grondwaterstand varieert door het jaar heen en is ’s winters hoger dan ’s zomers. Een verkeerde grondwaterstand kan overlast geven. Bijvoorbeeld een drassige tuin of een natte kruipruimte bij een te hoge grondwaterstand. Of bodemdaling, zakkende bestrating en verdrogende planten bij een te lage grondwaterstand.

Overlast op eigen terrein

De eigenaar van een perceel is zelf verantwoordelijk voor de grondwaterstand van het perceel. De maatregelen die op eigen terrein nodig zijn tegen grondwateroverlast, regelt de eigenaar zelf. Een huurder schakelt voor de benodigde maatregelen de huurbaas of woningcorporatie in.

Wat kan je doen bij wateroverlast op eigen terrein?

 • Heb je last van een drassige tuin? Ga na of er drainage onder je woning of terrein aanwezig is, herstel deze bij onjuist functioneren. Je kan je drainage door (laten) spuiten om wateroverlast te verhelpen. Ook kan het afschot van de tuin verkeerd zijn, regenwater verzamelt zich dan bij de woning in plaats van dat het stroomt naar de erfgrens.
 • Heb je last van water in de kruipruimte? Vaak is dan de kruipruimte te diep. Deze moet dan hersteld worden tot het 50 cm-vloerpeil. Ook kan het afschot van de tuin verkeerd zijn, regenwater verzamelt zich dan bij de woning in plaats van dat het stroomt naar de erfgrens.

Heb je wateroverlast en twijfel je of dit veroorzaakt wordt door te hoog of te laag grondwater? Maak een melding van wateroverlast via het formulier of neem contact op met de gemeente Almere via telefoonnummer 14 036. Onze specialistische toezichthouder komt dan bij je langs om de situatie te bekijken en deze te bespreken. Als de oorzaak in het gemeentelijke systeem zit, proberen we dat zo snel mogelijk op te lossen. We kunnen je ook adviseren over de maatregelen die je zelf kunt nemen.

Wat beïnvloedt de hoogte van het grondwater?

 • De hoeveelheid regen 
  Grond kan veel water opnemen. Maar soms kan er geen druppel meer bij. De waterstand is te hoog, met drassige tuinen als gevolg.
 • Het weer
  Bij warm weer verdampt het grondwater. Ook drinken bomen en planten dan meer, waardoor het grondwater daalt.
 • Doorlaatbaarheid van de grond 
  De ene bodem laat meer water door dan de andere. Slib ontwatert bijvoorbeeld slecht, slechter dan zand. Daardoor kan het water minder snel wegstromen en ontstaat een hoge grondwaterstand.
 • Inklinking van de bodem 
  De bodem van Almere daalt en komt dus dichter bij het grondwater.
 • Afstand tot de sloot 
  Als er teveel grondwater is, moet dit wegstromen via de grond naar de sloot. Hoe dichter bij de sloot, hoe sneller het water wegstroomt. Hoe langer de weg die het water moet afleggen, hoe meer er in de grond achterblijft.
 • Drainage 
  Met een ondergronds buizenstelsel wordt het overtollige grondwater afgevoerd naar sloten. Als de drainage verstopt is of niet goed werkt, kan het grondwater niet goed afgevoerd worden. Hierdoor stijgt het grondwaterpeil.
Illustratie Almere skyline
Jouw mening