Voortoets bestemmingsplan

De aanvraag van een omgevingsvergunning doe je bij het Omgevingsloket. Na je aanvraag toetsen wij de plannen aan de (lokale) regels zoals bestemmingsplan, welstandseisen, bouwbesluit en bouwverordening. Je hebt niet altijd een vergunning nodig. Daarom is het verstandig om eerst een vergunningscheck of voortoets te laten doen. 

Wat is een voortoets?

Via het Omgevingsloket.nl kun je kijken of je een vergunning nodig hebt. Is het onduidelijk of jouw activiteit past in het bestemmingplan, dan is het mogelijk om via een voortoets je plannen te laten toetsen aan het geldende bestemmingsplan o.a. voor:

  • Verbouwen van een woning of op erf bij de woning
  • Verbouwen van een bedrijfspand
  • Het vestigen of uitbreiden van een bedrijf
  • Het uitoefenen van een aan huis gebonden beroep of kleinschalige bedrijfsactiviteiten aan huis

Waarom een voortoets doen?

Met een voortoets toetsen wij je plannen aan het geldende bestemmingsplan.

Zo weet je of jouw plan kans van slagen heeft. Je krijgt schriftelijk bericht of het mogelijk is om de gewenste activiteiten te kunnen uitvoeren op de aangegeven locatie

Aanvragen

Controleer of je het aanvraagformulier (pdf, 0,264 Mb) volledig hebt ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlage zijn toegevoegd. Heb je niet alle gevraagde bijlages toegevoegd dan kan de behandeling van uw aanvraag vertraging oplopen of buiten behandeling worden gelaten.

Stuur het aanvraagformulier en bijlage naar het volgende adres:

Via email: infoverberg dit@almere.nl

Per post naar:

Gemeente Almere
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300AE Almere

Hoe lang duurt het

Voor het afhandelen van een voortoets hanteren wij een servicenorm van 8 weken. Is jouw activiteit niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan, dan kunnen wij voor je onderzoeken of voor jouw plan een ontheffing mogelijk is. Wanneer wij dit voor je gaan onderzoeken brengen wij je hiervan op de hoogte. Hierdoor kan het advies langer duren. De uitkomst van de voortoets bestemmingsplan is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Je kunt geen juridisch bezwaar maken tegen de uitkomst.

Kosten

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag zijn kosten verbonden. Een overzicht van alle leges van de gemeente Almere vind je in de Legesverordening en tarieventabel.

Past jouw activiteit binnen het huidige bestemmingsplan en moet je voor deze activiteit een omgevingsvergunning aanvragen? Dan wordt het legesbedrag verrekend met de kosten van de ingediende omgevingsvergunning.

Vragen

Bij de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving zijn veel zaken online te regelen.

Heb je advies nodig of heb je een vraag over een vergunning dan kun je contact opnemen met de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Je kunt ook persoonlijk langskomen, dit is mogelijk na het maken van een afspraak of tijdens de vrije inloop op dinsdagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend. Je kunt online een afspraak maken of telefonisch via 14036 of door het contactformulier in te vullen.

Je vindt de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving op het Ondernemersplein in het stadhuis.