Skip to content

Voortoets bestemmingsplan

De aanvraag van een omgevingsvergunning of melding doet u bij het Omgevingsloket. Na uw aanvraag toetsen wij de plannen aan de (lokale) regels zoals bestemmingsplan, welstandseisen, bouwbesluit en bouwverordening. U heeft niet altijd een vergunning nodig. Daarom is het verstandig eerst een vergunningscheck of gratis voortoets te laten doen. Lees hier voor meer informatie hoe dit kunt aanvragen.

Wat is een voortoets?

Met de vergunningscheck van het Omgevingsloket (Omgevingsloket.nl) kijkt u snel of een vergunning nodig heeft. Blijkt uit de check dat u een vergunning nodig heeft of is het onduidelijk of een vergunning nodig heeft? 

Het is mogelijk om uw plannen te laten toetsen aan het geldende bestemmingsplan o.a. voor:

  • Verbouwen van een woning of op erf bij de woning
  • Verbouwen van een bedrijfspand
  • Het vestigen of uitbreiden van een bedrijf
  • Uitoefenen van een aan huis gebonden beroep of kleinschalige bedrijfsactiviteiten aan huis

Waarom een voortoets doen?

Met een voortoets controleren wij de haalbaarheid van uw aanvraag. Wij geven dan antwoord of uw plan voldoet aan het bestemmingsplan of mag u hier van afwijken. Daarnaast geven wij antwoord op onderstaande vragen:

  • Welke (omgevings)vergunningen heeft u nodig?
  • Zijn er vergunningsvrije mogelijkheden?
  • Past het plan binnen de welstandseisen?
  • Heeft u andere toestemmingen nodig?

Zo weet u of uw plan kans van slagen heeft. U krijgt schriftelijk bericht of het mogelijk is om de gewenste activiteiten te kunnen uitvoeren op de aangegeven locatie

Aanvragen

Controleer of u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlage zijn toegevoegd. Heeft u niet alle gevraagde bijlage toegevoegd dan kan de behandeling van uw aanvraag vertraging oplopen of buiten behandeling worden gelaten.

Stuur het aanvraagformulier en bijlage naar het volgende adres:

Via email: info@almere.nl

Per post naar:

Gemeente Almere
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300AE Almere

Hoe lang duurt het

Voor het afhandelen van een voortoets hanteren wij een servicenorm van 4 weken. Is uw activiteit niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan, dan kunnen wij voor u onderzoeken of voor uw plan een ontheffing mogelijk is. De afhandeltermijn zal dan langer duren.

Kosten

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag zijn kosten verbonden. Voor de bedragen verwijzen wij u naar de Legesverordening en tarieventabel.

Past uw activiteit binnen het huidige bestemmingsplan en moet u voor deze activiteit een omgevingsvergunning aan vragen dan zal het legesbedrag verrekend worden met de kosten van de ingediende omgevingsvergunning.

Vragen

Bij de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving zijn veel zaken online te regelen www.almere.nl.

Heeft u advies nodig of heeft u een vraag over een vergunning dan kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving. U kunt ook persoonlijk langskomen, dit is mogelijk na het maken van een afspraak of tijdens de vrije inloop op dinsdagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend. U kunt een afspraak maken via www.almere.nl/afspraak of telefonisch via 14036 of door het contactformulier in te vullen.

U vindt de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving op het Ondernemersplein in het stadhuis.

Wat vindt u van onze website?