Asbest

In Nederland bestaat er een totaalverbod op het gebruik van asbest. Ook het bewerken, zoals schuren, zagen en boren van asbest mag niet meer. Er is één uitzondering op het verbod. Particulieren mogen 'hechtgebonden asbesttoepassingen' onder voorwaarden en alleen na een sloopmelding zelf verwijderen.

Het is verstandig om asbest (veilig) te (laten) verwijderen en af te voeren. Je kunt namelijk ziek worden door het inademen van asbest stofdeeltjes. Het kan jaren duren voor er gezondheidsklachten zijn. Maar het kan uiteindelijk longkanker, longvlieskanker, buikvlieskanker (mesothelioom) of stoflongen (asbestose) veroorzaken. Daarom mag sinds 1994 geen asbest meer gebruikt worden in nieuwe producten.

Asbestslachtoffers kunnen financiële steun aanvragen. Zie daarvoor de pagina van de Rijksoverheid Tegemoetkoming voor asbestslachtoffers, wetten en regelingen

Algemene informatie

Hieronder staat meer informatie over het verwijderen van asbest, het doen van een sloopmelding en subsidiemogelijkheden voor het verwijderen van asbestdaken. Voor meer informatie over asbest bekijk je de handige links aan de rechterkant van deze pagina.

Asbestdak

Heb je een asbestdak? Dan raden wij je aan dit te laten vervangen.

Asbest kan in de daken van huizen of andere gebouwen zitten. Deze daken raken na verloop van tijd beschadigd door weer en wind. Vroeg of laat komt asbeststof vrij en dat is slecht voor de gezondheid.

Voorkom dat asbest uit daken uw gezondheid aantast. Laat daarom het dak onderzoeken. Daarvoor kun je het beste een expert inhuren. Iemand die hiervoor is gecertificeerd kan dit goed voor je beoordelen. Hiermee weet je zeker of het dak verwijderd moet worden of kan blijven zitten.

Kijk hiervoor op de website van de Stichting certificatie asbest.

Twijfel je of er asbest in je woning of gebouw aanwezig is?

Bij twijfel of er asbest in je woning of gebouw zit kun je het beste een expert inhuren. Iemand die hiervoor is gecertificeerd kan dit goed voor u beoordelen. Kijk hiervoor op de website van de Stichting certificatie asbest.

Als uw huis of het gebouw is gebouwd na 1994 dan mag u er van uitgaan dat daarin geen asbest aanwezig is.

Zelf verwijderen of niet?

Het zelf verwijderen wordt alleen onder voorwaarden toegestaan. Je bent verplicht een sloopmelding te doen en dakleien mogen niet zelf worden verwijderd.

De enige soorten asbest die geschikt zijn om zelf te verwijderen zijn:

  • Geschroefde asbest dakplatenbijvoorbeeld golfplaten, met een maximum oppervlakte van 35 m2.Deze platen moeten in zijn geheel kunnen worden verwijderd.
  • Losliggende asbesthoudende vloerbedekking: bijvoorbeeld tegels of zeil, met een maximum oppervlakte van 25 m2.

Ook als je de asbest zelf wil verwijderen is het verstandig om hiervoor een expert in te huren. Omdat het werken met asbest risico’s voor de gezondheid heeft.

Sloopmelding maken bij asbestverwijdering

Als je van plan bent asbest te verwijderen of te laten verwijderen, dan moet je daarvoor een sloopmelding doen. Daarbij is het van belang hoeveel, welke soort en welke toepassing van asbest je wilt verwijderen.

Een sloopmelding voor het slopen of het verwijderen van asbest maak je via het Omgevingsloket online. Op deze website kun je eerst een vergunningcheck doen om te zien of je zelf iets mag verwijderen of dat dit door een gecertificeerd bedrijf moet gebeuren.

Pas na toestemming op deze formele sloopmelding mag je de werkzaamheden (laten) uitvoeren. Je moet daarbij wel de voorschriften van de Omgevingsdienst opvolgen. Als je vragen hebt, neem dan contact op met de Omgevingsdienst via het contactformulier op de website. Je kunt ook bellen via 088 6333 000 of mailen naar infoverberg dit@ofgv.nl.

Dumping doorgeven

Ben je getuige van het dumpen van asbest? Bel dan de politie via 0900 8844. Wil je alleen doorgeven dat er ergens asbest is gevonden? Neem dan direct contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 036 om deze illegale asbestdumping te melden.

De gemeente onderzoekt welke actie genomen moet worden. Het opruimen van gevonden asbest moet zo snel mogelijk gebeuren. Omdat asbest gevaarlijk is voor de gezondheid en het milieu. Wie de kosten van het onderzoek en het schoonmaken gaat betalen hangt af van de situatie. Meestal is dat de veroorzaker, als diegene bekend is. Maar ook de eigenaar van de grond waarop het asbest is gevonden kan hierop worden aangesproken.

Subsidiemogelijkheden verwijderen asbestdaken

Moet er een asbestdak verwijderd worden? Dan mag je dat soms zelf doen of laten doen. Zelf verwijderen kan alleen op sommige voorwaarden, op eigen kosten en altijd pas na een sloopmelding.

In verreweg de meeste gevallen is het verplicht een asbestdak door een asbestverwijderingsbedrijf te laten verwijderen. Dit is ook op eigen kosten. Laat je jouw asbestdak verwijderen en stap je daarbij over op een duurzame energiehuishouding, dan is het tot 31 december 2022 in sommige gevallen nog mogelijk een provinciale vergoeding te krijgen.

Voor informatie over deze subsidie verwijzen wij u naar de pagina Nadere regels: van asbest naar duurzaam dak 2019-2021 van de Provincie Flevoland. Daarin staat onder meer dat: 

  • De eigenaar van een asbestdak tot en met 31 december 2022 een vergoeding kan aanvragen. Het gaat om een nog te verwijderen asbestdak of een dak dat na 1 januari 2016 is verwijderd. 
  • Er 1,5 miljoen euro beschikbaar is om te verdelen. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Je krijgt een vergoeding in de vorm van een eenmalig geldbedrag.
  • De regeling alleen geldt als het laten weghalen van het asbestdak gecombineerd wordt met het plaatsen van zonnepanelen. Als optie is ook combinatie met isolatie van het dak mogelijk. 
  • Je alleen een vergoeding kunt krijgen als de zonnepanelen, mogelijk gecombineerd met dakisolatie, nog niet zijn geplaatst.
  • Je een aanvraag doet via het aanvraagformulier op de website van de provincie.

Vragen

Voor meer informatie over asbest kun je contact opnemen via het contactformulier van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek of bel je met 088 63 33 000.