Direct naar paginainhoud

Melding sloopactiviteit

Als je van plan bent sloopwerkzaamheden uit de voeren, dan moet je soms een sloopmelding indienen via de website van het omgevingsloket

Melden sloopactiviteit

Soms mag je niet slopen zonder een melding te doen. Je mag in 1 keer een melding doen van de sloop van meerdere bouwwerken. Bijvoorbeeld voor het verwijderen van asbest in meerdere woningen in een woningblok.

De inhoudelijke eisen voor de melding staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Een melding is alleen geldig als je de vereiste gegevens en documenten hebt aangeleverd. Een onvolledige melding is dus geen melding.

Uitzonderingen op de meldingsplicht

Voor bepaalde sloopactiviteiten is melden niet verplicht:

  • de (ingeschatte) hoeveelheid sloopafval die bij de sloopwerkzaamheden ontstaat, is maximaal 10 m3. Als het om asbest gaat, geldt deze uitzondering niet.
  • het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk.
  • het professioneel verwijderen van asbesthoudende materialen in bepaalde installaties en constructies.

Voor overige uitzonderingen zie het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Hoe doe ik een sloopmelding

Op de Website van de Rijksoverheid vind je informatie over het indienen van een sloopmelding.

Tijdstip indienen melding

De melding voor de sloopactiviteit moet je minimaal 4 weken voor het begin van de sloopwerkzaamheden bij het bevoegd gezag hebben ingediend.

In de volgende situaties mag je de melding minimaal 1 week voor het begin van de sloopwerkzaamheden indienen:

  • het verwijderen van asbest vanwege reparatiewerkzaamheden of onderhoudswerkzaamheden aan een gebouw dat in gebruik is. Onder de voorwaarde dat er (bij langer dan 1 week) onnodige leegstand of ernstige belemmering van het gebruiksgenot van het gebouw zou zijn.
  • een particulier die maximaal 35 m2 van de volgende asbesthoudende materialen in zijn geheel verwijdert uit een woning:

o geschroefde golfplaten met hechtgebonden asbestvezels (geen dakleien)

o vloertegels

o niet-gelijmde vloerbedekking

Asbest

In Nederland is het gebruik van asbest verboden. Ook het bewerken, zoals schuren, zagen en boren van asbest mag niet meer. Er is één uitzondering op het verbod. Particulieren mogen 'hechtgebonden asbesttoepassingen' onder voorwaarden en alleen na een sloopmelding zelf verwijderen.

Meer informatie over asbest

Vragen

Heb je vragen? Kijk op Vergunningen, Toezicht & Handhaving voor de actuele contactinformatie en informatie over het maken van een afspraak.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening