Vergunningen Oosterwold

Oosterwold is een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Hier wordt de gebiedsinrichting geheel aan het eigen initiatief overgelaten. Dat betekent dat iedereen op elke plek een kavel mag uitzoeken. Behalve een overzichtelijk aantal spelregels zijn er geen beperkingen wat betreft functies en kavelgroottes. Oosterwolders bepalen niet alleen de eigen woning, maar gaan ook over wegen en paden, groen, water en de openbare ruimte. Dat realiseren ze zelf, alleen of met anderen. Je vindt hier de ultieme vorm van doe-het-zelf-gebiedsontwikkeling.

Kijk voor meer informatie over Oosterwold op: Maak Oosterwold.

Hoe Oosterwold er in de toekomst uitziet, weet nog niemand. Dat wordt bepaald door het eigen initiatief. Dat is uniek in Nederland en in Almere. Een volgende stap in de stadsontwikkeling van Almere, waarbij de mensen centraal staan, zelf invulling geven aan hun gehele woon-, werk-, en leefomgeving. Inmiddels bestaat Oosterwold niet alleen op papier, maar wonen de eerste Oosterwolders er sinds 2016.

Overige informatie Oosterwold

Handleiding vergunningen Oosterwold

Bijbehorende bouwwerken bouwen

Vergunningsvrij niet regelvrij

Peilmaten en boringsvrije zones Oosterwold