Direct naar paginainhoud
menu

Vanwege het coronavirus gaan de ceremonies tot tenminste 1 januari 2021 niet door. De gemeente Almere vindt het belangrijk dat u het (koninklijk) besluit wel krijgt uitgereikt. Daarom volgt de gemeente een speciale procedure waarbij u op afstand de Verklaring van Verbondenheid kunt afleggen. U ontvangt hierover een brief met aanvullende informatie.

De naturalisatieceremonie is een speciale bijeenkomst voor mensen die Nederlander worden door naturalisatie of optie. Het is de laatste stap in het proces voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. De naturalisatieceremonie vindt maandelijks plaats en duurt ongeveer een uur. Naturalisatie is woonplaatsgebonden. U wordt hiervoor uitgenodigd door de gemeente Almere. 

Tijdens de ceremonie legt u een verklaring van verbondenheid af. Hiermee belooft u om de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen. Na het afleggen van de verklaring reikt de burgemeester het besluit van Nederlanderschap aan u uit. Met het ontvangen van het besluit wordt u formeel Nederlander.

Data naturalisatieceremonie 2020

 • Woensdag 22 januari
 • Woensdag 26 februari
 • Woensdag 18 maart
 • Woensdag 15 april
 • Woensdag 20 mei
 • Woensdag 24 juni
 • Woensdag 19 augustus
 • Woensdag 23 september
 • Woensdag 28 oktober
 • Woensdag 25 november
 • Dinsdag 15 december

Verklaring van verbondenheid afleggen

Er zijn twee versies van de verklaring van verbondenheid. U mag zelf kiezen welke verklaring van verbondenheid u aflegt. Als u gelovig bent, kunt u kiezen voor de eerste optie. Bent u niet gelovig? Dan is de tweede optie geschikter voor u: 

 1. 'Ik zweer dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen.' Gevolgd door: 'Zo waarlijk helpe mij God almachtig.'
 2. 'Ik beloof dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen.' Gevolgd door: 'Dat verklaar en beloof ik.' 

Voorwaarden

Deelname is verplicht voor personen vanaf 16 jaar die Nederlander willen worden.

Landelijke naturalisatiedag

Naast de maandelijkse ceremonies vindt ieder jaar op 15 december de landelijke naturalisatiedag plaats. Als 15 december in een weekend valt, is de landelijke naturalisatiedag op de maandag na dat weekend. We nodigen alle personen die in het afgelopen jaar Nederlander zijn geworden dan nogmaals uit voor een extra feestelijke ceremonie om te vieren dat zij de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen. De personen die in december Nederlander worden, leggen op deze dag de verklaring van verbondenheid af. 

Wat vindt u van onze website?