Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen

U kunt afstand doen van uw Nederlanderschap als u in het bezit bent van een andere nationaliteit. Dit doet u door een verklaring van Afstand af te leggen bij de balie van de afdeling Burgerzaken. U moet dan ook uw Nederlandse identiteitsbewijs inleveren. Maak hiervoor een afspraak. Kies voor de optie 'Naturalisatie/optie gesprek'. 

Door afstand te doen, wordt u een vreemdeling en moet u contact opnemen met de IND voor een verblijfsvergunning.

Nederlandse nationaliteit verliezen

U kunt ook op andere manieren de Nederlandse nationaliteit verliezen. U raakt het Nederlanderschap bijvoorbeeld kwijt als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt. Daarnaast kan uw Nederlanderschap worden ingetrokken, zelfs als u daardoor staatloos wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u fraude heeft gepleegd bij de optie- of naturalisatieprocedure of als u voor een misdrijf tegen de Nederlandse Staat bent veroordeeld. Bijvoorbeeld een terroristische aanslag of massamoord. 

Gevolgen voor minderjarigen

Heeft u kinderen onder de achttien jaar? In principe gaan minderjarigen mee in het verlies van de ouders. Er zijn echter meer uitzonderingen op de verliesregels. Een kind mag door het verlies niet staatloos worden (tenzij er nog een registratie van een andere nationaliteit moet plaatsvinden). Als het kind een zogenaamde 'derde generatie' kind is, behoudt het kind op die grond de Nederlandse nationaliteit. Minderjarigen van twaalf jaar en ouder hebben inspraak op de afstandsverklaring, die door de wettelijke vertegenwoordiger namens hem wordt afgelegd.

Verlies Nederlandse nationaliteit minderjarige bij vervallen familieband

Minderjarigen verliezen het Nederlanderschap als de familieband vervalt, tenzij één van de ouders Nederlander is. Dit komt voor bij:

  • ontkenning van het vaderschap;
  • herroeping van een adoptie;
  • vernietiging van de erkenning (alleen als dóór erkenning het Nederlanderschap is verkregen; dus vóór 1 april 2003 of ná 1 maart 2009).

Naast verlies door het vervallen van de familieband, kunnen minderjarigen ook op andere manieren de Nederlandse nationaliteit kwijtraken. Dit kunt u lezen in: Regelgeving verliezen Nederlandse nationaliteit door minderjarige.

Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl.