Paspoort

Aan de balies van Burgerzaken doen wij alleen het strikt noodzakelijke. Voorlopig vragen wij je om alleen een afspraak te maken voorafgaand aan de maand dat je identiteitsbewijs verloopt.

Voor het aanvragen of afhalen van een paspoort maak je een afspraak. Je betaalt de kosten bij de aanvraag.

Afspraak maken

Voorwaarden

De aanvrager:

 • heeft de Nederlandse nationaliteit;
 • staat in Almere ingeschreven of heeft hier een briefadres;
 • is bij de aanvraag en het ophalen van het paspoort persoonlijk aanwezig;

Bij het afhalen van een paspoort voor kinderen jonger dan 12 jaar is altijd de aanvrager als ouder (gezaghouder) aanwezig. Als het gezag via de rechtbank geregeld is, neem dan het uittreksel van het gezagsregister mee. Meer informatie: Rechtspraak.

Bij de aanvraag maak je direct een afspraak om het document af te halen. Deze afspraak kunnen we in principe na 5 werkdagen inplannen (na de dag van aanvraag).

De afspraak

Kom je met meerdere personen naar één afspraak? Vul in het afspraakformulier de gegevens van één van jullie in. Maak je een afspraak voor jouw kind(eren) waarbij je aanwezig bent, dan mag je ook jouw eigen gegevens invullen. Kom je met meerdere personen naar de afdeling Burgerzaken voor meerdere afspraken? Kies dan voor de optie ‘gecombineerde afspraak’. Vul in het afspraakformulier de gegevens van één van jullie in.

Meenemen naar jouw afspraak

 • alle paspoorten en identiteitskaarten die je nu hebt, ook als deze zijn verlopen;
 • 1 pasfoto in kleur die voldoet aan de eisen (de pasfoto mag maximaal 6 maanden oud zijn);
 • pinpas.
   

Paspoort voor kinderen

Kinderen jonger dan 18 jaar kunnen een paspoort aanvragen met toestemming van de ouders (gezaghouders). Ouders geven hiervoor minimaal 2 werkdagen voor de afspraak digitaal hun toestemming.  

Toestemming geven voor paspoort/identiteitskaart minderjarigen (DigiD nodig) 

Heb je geen DigiD? Vul dan het onderstaande toestemmingsformulier in en neem dit mee naar de afspraak. De handtekening op het formulier, is hetzelfde als op het meegegeven identiteitsbewijs.

Toestemmingsformulier (pdf, 0,063Mb)

Per 1 oktober reizen naar het Verenigd Koninkrijk alleen met paspoort

Als gevolg van de Brexit kan vanaf1 oktober 2021 alleen nog met een paspoort naar het Verenigd Koninkrijk worden gereisd. Een identiteitskaart is dan niet meer geldig. Voor meer informatie over de Brexit kijk op de website van Rijksoverheid.

Veelgestelde vragen paspoort

Welke datum komt er op mijn nieuwe paspoort te staan?

Op jouw nieuwe paspoort staat de datum waarop de aanvraag van jouw paspoort bij de producent is binnen gekomen.

Kan ik mijn paspoort/Identiteitsbewijs afhalen zonder afhaalbewijs?

Ja, dat kan. Je moet dan wel altijd een geldig identiteitsbewijs bij je hebben en laten zien.

Kan ik tegelijkertijd een afspraak maken voor mijn paspoort en rijbewijs?

Ja, dat is mogelijk. Je kunt beide afspraken tegelijkertijd plannen.

Kan ik telefonisch antwoord krijgen of mijn paspoort al klaar ligt?

Nee, telefonisch wordt hier geen informatie over verstrekt. 

Is mijn Nederlandse paspoort mijn eigendom?

Nee, het paspoort blijft eigendom van de Nederlandse staat en moet na het verlopen van de geldigheid worden ingeleverd bij de afdeling Burgerzaken.

Waar bestaat het documentnummer van mijn paspoort uit?

Het documentnummer van een paspoort bestaat uit negen posities. Het nummer is een mix van cijfers en letters.

Posities 1 en 2 zijn altijd letters.
Positie 3 t/m 8 zijn letters en/of cijfers.
Positie 9 is een cijfer.

De letter 'O' komt in de documentnummers van Nederlandse reisdocumenten niet voor. Het cijfer '0' (nul) kan wel voorkomen.

Het paspoortnummer wijzigt als je een nieuw paspoort aanvraagt.

Ben ik verplicht om mijn vingerafdrukken af te geven bij het aanvragen van een Nederlands paspoort?

Ja, Nederlandse paspoorten moeten op grond van Europese regelgeving vanaf 28 juni 2009 vingerafdrukken in de chip bevatten.

Meer informatie over vingerafdrukken voor jouw paspoortaanvraag vind je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/vraag-en-antwoord/waarom-bevat-mijn-paspoort-vingerafdrukken

Worden er bij mijn kind ook vingerafdrukken afgenomen?

Van kinderen onder de twaalf jaar worden geen vingerafdrukken afgenomen. Dit is wettelijk gezien niet mogelijk.

Wat moet ik doen als mijn visum nog geldig is en ik mijn paspoort moet vernieuwen?

Je dient bij de aanvraag aan te geven dat er een geldige visum nog in het paspoort staat. We kunnen dan eventueel een aantekening (clausule) in het nieuwe paspoort opnemen met een verwijzing naar het vorige paspoort.

Er worden wel gaten in het paspoort gemaakt, maar niet door het gedeelte waar het visum zich bevindt.

Het visum kan vervolgens overgeschreven worden in het nieuwe paspoort. Dit moet je zelf bij de uitgevende instantie van jouw visum regelen. Of het visum nog bruikbaar is om te reizen, moet je navragen bij de betreffende autoriteiten. Hiervoor kun je terecht bij het consulaat of ambassade van het land dat het visum heeft uitgegeven.

Mijn paspoort ligt bij een ambassade voor een visumaanvraag. Kan ik nu een identiteitskaart aanvragen?

Ja dit kan als je een verklaring van de ambassade meeneemt waarin staat aangeven dat jouw paspoort daar ligt in verband met een visumaanvraag.

Mag ik zelf wijzigingen in mijn paspoort aanbrengen?

Nee, dit mag niet. Het paspoort is niet meer geldig als u er zelf wijzigingen in heeft aangebracht.

Mijn paspoort is beschadigd, wat nu?

Als het document zodanig is beschadigd dat de beveiligingskenmerken zijn aangetast, gegevens niet meer leesbaar zijn of een deel ervan ontbreekt, is het document niet meer geldig. Het beschadigde document moet worden ingeleverd.

Als jouw identiteit nog vast te stellen is op het document, dan is het vernieuwen hetzelfde als het vernieuwen van een verlopen identiteitskaart.

Als de identiteit niet meer vast te stellen is, dan is het vernieuwen hetzelfde als bij een vermist document.

Kan ik met een beschadigd paspoort reizen?

Het reizen met een beschadigd paspoort is geheel op eigen risico. Ieder land stelt eigen eisen of het document al dan niet acceptabel is.

We adviseren om een beschadigd paspoort direct te vernieuwen om problemen bij het identificeren en/of reizen te voorkomen.

Ik heb een paspoort nodig, maar kan geen handtekening zetten. Wat nu?

Als je niet in staat bent om een handtekening te zetten, plaatsen we een clausule in jouw paspoort met de vermelding 'niet in staat tot ondertekening'.

Kan ik een paspoort aanvragen als ik sta ingeschreven op een briefadres?

Ja, dat kan. De procedure is niet anders dan wanneer je staat ingeschreven op een woonadres.

Waar vraag ik een paspoort aan als ik geen vaste woon- of verblijfplaats heb?

Nederlanders zonder vaste woon- of verblijfplaats en uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen voor de aanvraag van een nieuw paspoort terecht bij de volgende gemeenten:

 • Bergen op Zoom
 • Bergeijk
 • Breda
 • Den Haag
 • Echt-Susteren
 • Enschede
 • Maastricht
 • Montferland
 • Oldambt
 • Sluis
 • Venlo
 • Haarlemmermeer op de luchthaven Schiphol (gemeentebalie Schiphol)

Kijk voor aanvullende informatie over de aanvraag op de gemeentelijke websites.

Kan ik een paspoort aanvragen als ik onder curatele sta?

Je kunt alleen een paspoort aanvragen als je schriftelijke toestemming en een kopie van het identiteitsbewijs van de curator heeft.

Een identiteitskaart kun je zonder toestemming van de curator aanvragen.

Hoe vraag ik een paspoort aan als ik in het buitenland sta ingeschreven?

Je kunt hiervoor contact opnemen met het consulaat of de ambassade van het land waar je woont of met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ter informatie, jouw Burgerservicenummer (BSN) staat niet vermeld op dit paspoort. 

Ben je tijdelijk in Nederland? Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen op Schiphol terecht voor het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart. De balie is zeven dagen per week open van 7.00 tot 22.00 uur.

Nederlanders in het buitenland kunnen nu ook een Digi- code aanvragen bij de balie op Schiphol. Aanvragers moeten een geldig Nederlands paspoort of ID-kaart en hun mobiele telefoon meenemen. DigiD voor Nederlanders in het buitenland werkt namelijk met inlogcodes via sms.

Binnen hoeveel tijd moet ik mijn paspoort afhalen?

Je hebt drie maanden de tijd om een nieuwe paspoort op te halen. Daarna wordt het vernietigd. Het document wordt dan officieel ongeldig.

Wanneer moet een paspoort ingeleverd worden?

Een paspoort moet worden ingeleverd bij:

 • wijziging van personalia (bijvoorbeeld voor- of achternaam);
  Je bent niet verplicht een nieuw paspoort aan te vragen als er in jouw document 'echtgenoot van' staat en je inmiddels gescheiden bent;
 • verlies van Nederlanderschap;
 • beschadiging van het document.

Voor het inleveren van een paspoort zonder nieuwe aanvraag, maak je een afspraak voor het afhalen van een reisdocument.

Moet ik mijn oude paspoort bij de aanvraag of het ophalen inleveren?

Als een oude paspoort al verlopen is, dan moet je het inleveren bij de aanvraag. Als bij de aanvraag blijkt dat het paspoort beschadigd is, nemen we het ook direct in. Is het nog niet verlopen en onbeschadigd, dan moet je het inleveren bij het ophalen van een nieuwe paspoort.

Mag ik mijn oude paspoort houden?

In principe geven wij het oude document niet terug, tenzij je erom vraagt. Dan wordt het eerst ongeldig gemaakt. De baliemedewerk(st)er maakt er gaten in. Vervolgens krijg je het terug. Als je er niet om vraagt, maken wij het document ongeldig en vernietigen het direct. 

Naar boven