Direct naar paginainhoud
menu

Coronamaatregelen

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken. Bel hiervoor 14 036. Door de strenge lockdown zijn er helaas beperkte afspraakmogelijkheden.

Vanwege de coronamaatregelen hebben we een beperkte dienstverlening. U krijgt op dit moment geen herinneringsbrieven over het vernieuwen van uw reisdocument. Heeft u nog een geldige Nederlandse identiteitskaart of een geldig paspoort? Wacht dan met het maken van een afspraak voor een nieuw reisdocument tot deze verlopen is.

Wilt u een pasfoto maken? Bij veel fotowinkels kunt u wel een afspraak maken. Kijk hiervoor op hun website.

Voor het aanvragen of afhalen van uw paspoort maakt u een afspraak. U betaalt de kosten bij de aanvraag.

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken. Bel hiervoor 14 036. 

Voorwaarden

De aanvrager:

 • heeft de Nederlandse nationaliteit;
 • staat in Almere ingeschreven of heeft hier een briefadres;
 • is bij de aanvraag en het ophalen van het paspoort persoonlijk aanwezig;

Bij het afhalen van een paspoort voor een kind jonger dan 12 jaar is altijd 1 ouder (gezaghouder) aanwezig. Als het gezag via de rechtbank geregeld is, neem dan het uittreksel van het gezagsregister mee.

De afspraak

Komt u met meerdere personen naar één afspraak? Vul in het afspraakformulier de gegevens van één van u in. Maakt u een afspraak voor uw kind(eren) waarbij u aanwezig bent, dan mag u ook uw eigen gegevens invullen. Komt u met meerdere personen naar de afdeling Burgerzaken voor meerdere afspraken? Kies dan voor de optie ‘gecombineerde afspraak’. Vul in het afspraakformulier de gegevens van één van u in.

Meenemen naar uw afspraak

 • alle paspoorten en identiteitskaarten die u nu hebt, ook als deze zijn verlopen;
 • 1 pasfoto in kleur die voldoet aan de eisen (de pasfoto mag maximaal 6 maanden oud zijn);
 • pinpas.
   

Paspoort voor kinderen

Kinderen jonger dan 18 jaar kunnen een paspoort aanvragen met toestemming van de ouders (gezaghouders). Ouders geven hiervoor minimaal 2 dagen voor de afspraak digitaal hun toestemming.  

Toestemming geven voor paspoort/identiteitskaart minderjarigen (DigiD nodig) 

Heeft u geen DigiD? Vul dan het onderstaande toestemmingsformulier in en neem dit mee naar de afspraak. De handtekening op het formulier, is hetzelfde als op het meegegeven identiteitsbewijs.

Toestemmingsformulier (pdf) 

Per 1 oktober reizen naar het Verenigd Koninkrijk alleen met paspoort

Als gevolg van de Brexit kan vanaf 1 oktober 2021 alleen nog met een paspoort naar het Verenigd Koninkrijk worden gereisd. Een identiteitskaart is dan niet meer geldig. Voor meer informatie over de Brexit kijk op Rijksoverheid.nl/brexit

Veelgestelde vragen paspoort

Welke datum komt er op mijn nieuwe paspoort te staan?

Op uw nieuwe paspoort staat de datum waarop de aanvraag van uw paspoort bij de producent is binnen gekomen.

Kan ik mijn paspoort/Identiteitsbewijs afhalen zonder afhaalbewijs?

Ja, dat kan. U moet dan wel altijd een geldig identiteitsbewijs bij u hebben en laten zien.

Kan ik tegelijkertijd een afspraak maken voor mijn paspoort en rijbewijs?

Ja, dat is mogelijk. U kunt beide afspraken tegelijkertijd plannen.

Kan ik telefonisch antwoord krijgen of mijn paspoort al klaar ligt?

Nee, telefonisch wordt hier geen informatie over verstrekt. 

Is mijn Nederlandse paspoort mijn eigendom?

Nee, het paspoort blijft eigendom van de Nederlandse staat en moet na het verlopen van de geldigheid worden ingeleverd bij de afdeling Burgerzaken.

Waar bestaat het documentnummer van mijn paspoort uit?

Het documentnummer van een paspoort bestaat uit negen posities. Het nummer is een mix van cijfers en letters.

Posities 1 en 2 zijn altijd letters.
Positie 3 t/m 8 zijn letters en/of cijfers.
Positie 9 is een cijfer.

De letter 'O' komt in de documentnummers van Nederlandse reisdocumenten niet voor. Het cijfer '0' (nul) kan wel voorkomen.

Het paspoortnummer wijzigt als u een nieuw paspoort aanvraagt.

Ben ik verplicht om mijn vingerafdrukken af te geven bij het aanvragen van een Nederlands paspoort?

Ja, Nederlandse paspoorten moeten op grond van Europese regelgeving vanaf 28 juni 2009 vingerafdrukken in de chip bevatten.

Meer informatie over vingerafdrukken voor uw paspoortaanvraag vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/vraag-en-antwoord/waarom-bevat-mijn-paspoort-vingerafdrukken

Worden er bij mijn kind ook vingerafdrukken afgenomen?

Van kinderen onder de twaalf jaar worden geen vingerafdrukken afgenomen. Dit is wettelijk gezien niet mogelijk.

Wat moet ik doen als mijn visum nog geldig is en ik mijn paspoort moet vernieuwen?

U dient bij de aanvraag aan te geven dat het geldige visum nog in uw paspoort zit. We kunnen dan eventueel een aantekening (clausule) in het nieuwe paspoort opnemen met een verwijzing naar het vorige paspoort.

Er worden wel gaten in het paspoort gemaakt, maar niet door het gedeelte waar het visum zich bevindt.

Het visum kan vervolgens overgeschreven worden in het nieuwe paspoort. Dit moet u zelf bij de uitgevende instantie van uw visum regelen. Of het visum nog bruikbaar is om te reizen, moet u navragen bij de betreffende autoriteiten. Hiervoor kunt u terecht bij het consulaat of ambassade van het land dat het visum heeft uitgegeven.

Mijn paspoort ligt bij een ambassade voor een visumaanvraag. Kan ik nu een identiteitskaart aanvragen?

Ja dit kan als u een verklaring van de ambassade meeneemt waarin staat aangeven dat uw paspoort daar ligt in verband met een visumaanvraag.

Mag ik zelf wijzigingen in mijn paspoort aanbrengen?

Nee, dit mag niet. Het paspoort is niet meer geldig als u er zelf wijzigingen in heeft aangebracht.

Mijn paspoort is beschadigd, wat nu?

Als het document zodanig is beschadigd dat de beveiligingskenmerken zijn aangetast, gegevens niet meer leesbaar zijn of een deel ervan ontbreekt, is het document niet meer geldig. Het beschadigde document moet worden ingeleverd.

Als uw identiteit nog vast te stellen is op het document, dan is het vernieuwen hetzelfde als het vernieuwen van een verlopen identiteitskaart.

Als de identiteit niet meer vast te stellen is, dan is het vernieuwen hetzelfde als bij een vermist document.

Kan ik met een beschadigd paspoort reizen?

Het reizen met een beschadigd paspoort is geheel op eigen risico. Ieder land stelt eigen eisen of het document al dan niet acceptabel is.

We adviseren om een beschadigd paspoort direct te vernieuwen om problemen bij het identificeren en/of reizen te voorkomen.

Ik heb een paspoort nodig, maar kan geen handtekening zetten. Wat nu?

Als u niet in staat bent om een handtekening te zetten, plaatsen we een clausule in uw paspoort met de vermelding 'niet in staat tot ondertekening'.

Kan ik als gedetineerde ouder een paspoort aanvragen voor mijn kind?

Bel hiervoor met de rechtbank. Er is meestal een (toeziend) voogd aangewezen. U heeft nooit beide dezelfde zeggenschap.

Kan ik een paspoort aanvragen als ik sta ingeschreven op een briefadres?

Ja, dat kan. De procedure is niet anders dan wanneer u staat ingeschreven op een woonadres.

Waar vraag ik een paspoort aan als ik geen vaste woon- of verblijfplaats heb?

Nederlanders zonder vaste woon- of verblijfplaats en uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen voor de aanvraag van een nieuw paspoort terecht bij de volgende gemeenten:

 • Bergen op Zoom
 • Bergeijk
 • Breda
 • Den Haag
 • Echt-Susteren
 • Enschede
 • Maastricht
 • Montferland
 • Oldambt
 • Sluis
 • Venlo
 • Haarlemmermeer op de luchthaven Schiphol (gemeentebalie Schiphol)

Kijk voor aanvullende informatie over de aanvraag op de gemeentelijke websites.

Kan ik een paspoort aanvragen als ik onder curatele sta?

U kunt alleen een paspoort aanvragen als u schriftelijke toestemming en een kopie van het identiteitsbewijs van de curator heeft.

Een identiteitskaart kunt u zonder toestemming van de curator aanvragen.

Hoe vraag ik een paspoort aan als ik in het buitenland sta ingeschreven?

U kunt hiervoor contact opnemen met het consulaat of de ambassade van het land waar u woont of met het Ministerie van Buitenlandse Zaken via www.minbuza.nl. Ter informatie, uw Burgerservicenummer (BSN) staat niet vermeld op dit paspoort. 

Bent u tijdelijk in Nederland? Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen op Schiphol terecht voor het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart. De balie is zeven dagen per week open van 7.00 tot 22.00 uur.

Nederlanders in het buitenland kunnen nu ook een Digi- code aanvragen bij de balie op Schiphol. Aanvragers moeten een geldig Nederlands paspoort of ID-kaart en hun mobiele telefoon meenemen. DigiD voor Nederlanders in het buitenland werkt namelijk met inlogcodes via sms.

Binnen hoeveel tijd moet ik mijn paspoort afhalen?

U heeft drie maanden de tijd om uw nieuwe paspoort op te halen. Daarna wordt het vernietigd. Het document wordt dan officieel ongeldig.

Wanneer moet een paspoort ingeleverd worden?

Een paspoort moet worden ingeleverd bij:

 • wijziging van personalia (andere voor- of achternaam);
  U bent niet verplicht een nieuw paspoort aan te vragen als er in uw document 'echtgenoot van' staat en u inmiddels gescheiden bent;
 • verlies van Nederlanderschap;
 • beschadiging van het document.

Als u een paspoort inlevert en geen nieuwe aanvraag doet, kunt u bij de aanmeldzuilen in de centrale hal kiezen voor de optie 'afhalen reisdocumenten'.

Moet ik mijn oude paspoort bij de aanvraag of het ophalen inleveren?

Als uw oude paspoort al verlopen is, dan moet u het inleveren bij de aanvraag. Als bij de aanvraag blijkt dat het paspoort beschadigd is, nemen we het ook direct in. Is het nog niet verlopen en onbeschadigd, dan moet u het inleveren bij het ophalen van uw nieuwe paspoort.

Mag ik mijn oude paspoort houden?

In principe geven wij het oude document niet terug, tenzij u erom vraagt. Dan wordt het eerst ongeldig gemaakt. De baliemedewerk(st)er maakt er gaten in. Vervolgens krijgt u het terug. Als u er niet om vraagt, maken wij het document ongeldig en vernietigen het direct. 

Naar boven

Wat vindt u van onze website?