Skip to content

Paspoort

Paspoort aanvragen

Let op: Verloopt uw paspoort, heeft u nog een geldige identiteitskaart en bent u niet van plan om buiten de EU te reizen? Dan vragen wij u even te wachten met het maken van een afspraak, omdat u nog een geldig reisdocument heeft.

Let op: Momenteel versturen wij geen herinneringsbrieven over het vernieuwen van uw reisdocument.

Let op: Heeft u al een rijbewijs, ID-kaart of paspoort aangevraagd en heeft u nog geen afspraak om uw document op te halen? Dan kunt u 14 036 bellen om een afspraak te maken. Voor alle nieuwe aanvragen geldt: we maken bij de aanvraag een afspraak wanneer u het document kunt ophalen.

U kunt een paspoort aanvragen als u de Nederlandse nationaliteit heeft en in Almere ingeschreven staat. Of hier een briefadres heeft. Dit gebeurt op afspraak.

Komt u met meerdere personen naar de afdeling Burgerzaken op één afspraak? Vul dan in het afspraakformulier de gegevens van een van u in. Maakt u een afspraak voor uw kind(eren) waarbij u aanwezig bent, dan mag u ook uw eigen gegevens invullen. 

Met een paspoort kunt u zich identificeren en reizen naar alle landen van de wereld. Een paspoort voor volwassenen is tien jaar geldig. Een paspoort voor kinderen tot 18 jaar is vijf jaar geldig.

Naar boven

Voorwaarden

U kunt een Nederlands paspoort aanvragen als:

  • U de Nederlandse nationaliteit heeft
  • Kinderen tot 18 jaar hebben toestemming nodig van degene(n) met het gezag over het kind

Naar boven

Meenemen

Neem bij het aanvragen van een paspoort het volgende mee:

  • al uw huidige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart), zowel geldige als verlopen documenten;
  • een goedgelijkende pasfoto die voldoet aan de wettelijke eisen.
  • als u onder curatele staat heeft u schriftelijke toestemming nodig om een paspoort aan te vragen. Dit is niet nodig als u een identiteitskaart aanvraagt.

De kosten van het paspoort dient u bij de aanvraag te betalen.

Naar boven

Tarieven paspoort
Product Kosten
Paspoort voor personen vanaf 18 jaar € 73,20
Paspoort voor personen tot en met 17 jaar € 55,35
Zakenpaspoort € 73,20
Toeslag spoedprocedure € 49,85

Paspoort voor kinderen

Kinderen onder de 18 jaar hebben voor de aanvraag van een paspoort toestemming nodig van de gezaghouder(s). Dit is/zijn meestal de ouder(s). Als er twee gezaghouders zijn, dan moeten zij beide toestemming geven. Dat kan op twee manieren:

- door beide bij de aanvraag aanwezig te zijn met een geldig identiteitsbewijs;
- door beide het digitale toestemmingsformulier in te vullen. Doe dit minimaal twee werkdagen voor de afspraak van de aanvraag. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Toestemming aanvraag paspoort/identiteitskaart minderjarigen

Toestemmingsformulier (pdf)

Let op: de gemeente heeft twee dagen nodig om te controleren of degene die het formulier invult ook gezaghouder is. Als dit niet het geval is, krijgt die persoon daarvan bericht. Heeft u het paspoort sneller nodig, kijk dan onderaan deze pagina bij spoedprocedure. 

Kinderen moeten zowel bij de aanvraag als het afhalen aanwezig zijn. Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat bij het afhalen een gezaghouder aanwezig moet zijn. Als het gezag via de rechtbank geregeld is, neem dan het uittreksel van het gezagregister mee. Die kunt u via de rechtbank/gezagsregister in Lelystad opvragen. Voor overige uitzonderingsgevallen en meer informatie verwijzen wij u naar de volgende websites: www.rechtspraak.nl en www.rijksoverheid.nl.

Naar boven

Paspoort kwijt of gestolen

Bent u uw Nederlandse paspoort kwijtgeraakt of is deze gestolen? Dan moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven zodat wij de vermissing voor u kunnen registreren. U voorkomt hiermee dat er fraude met uw document wordt gepleegd. Dit kunt u online doorgeven met uw DigiD.

Let op; vul het formulier zo volledig mogelijk in en kruis aan of het om een identiteitskaart of een paspoort gaat. Zijn er meerdere reisdocumenten vermist of gestolen? Geef dan per document deze vermissing of diefstal door. Nadat de aangifte door ons is verwerkt krijgt u een email dat uw aangifte van vermissing is geregistreerd. Voor de bevestiging dient u in de aangifte uw e-mailadres te vermelden.

Online aangifte vermissing / diefstal reisdocument

U kunt ook een afspraakdigitaal of telefonisch maken via 14 036 om de vermissing te laten registreren. U voorkomt hiermee dat er fraude met uw document wordt gepleegd. Heeft u een paspoort of identiteitskaart als vermist opgegeven? Dan is het paspoort of identiteitskaart niet meer geldig en kunt u het niet meer gebruiken als u het terugvindt. Zo nodig kunt u een nieuw reisdocument aanvragen.

Naar boven

Spoedprocedure

Heeft u uw paspoort snel nodig? Dan kunt u gebruikmaken van de spoedprocedure. Als u het paspoort vóór 13.00 uur aanvraagt, kunt u het de volgende werkdag, ná 10.00 uur ophalen, (onder voorbehoud). Voor een spoeddocument betaalt u extra kosten. Bij de spoedaanvraag kan gevraagd worden naar een bewijs, een vliegticket bijvoorbeeld.

Vraagt u via een spoedprocedure een paspoort aan voor een minderjarige? Dan moeten beide gezaghouders aanwezig zijn of u kunt het toestemmingsformulier (pdf) invullen. Het kan ook digitaal via DigiD. Let op: de handtekening op het toestemmingsformulier moet overeenkomen met de handtekening op (de kopie van) het identiteitsbewijs.

Naar boven

Veelgestelde vragen paspoort
Kan ik telefonisch antwoord krijgen of mijn paspoort al klaar ligt?

Nee, telefonisch wordt hier geen informatie over verstrekt. 

Is mijn Nederlandse paspoort mijn eigendom?

Nee, het paspoort blijft eigendom van de Nederlandse staat en moet na het verlopen van de geldigheid worden ingeleverd bij de afdeling Burgerzaken.

Ben ik verplicht om mijn vingerafdrukken af te geven bij het aanvragen van een Nederlands paspoort?

Ja, Nederlandse paspoorten moeten op grond van Europese regelgeving vanaf 28 juni 2009 vingerafdrukken in de chip bevatten.

Meer informatie over vingerafdrukken voor uw paspoortaanvraag vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/vraag-en-antwoord/waarom-bevat-mijn-paspoort-vingerafdrukken

Worden er bij mijn kind ook vingerafdrukken afgenomen?

Van kinderen onder de twaalf jaar worden geen vingerafdrukken afgenomen. Dit is wettelijk gezien niet mogelijk.

Wat moet ik doen als mijn visum nog geldig is en ik mijn paspoort moet vernieuwen?

U dient bij de aanvraag aan te geven dat het geldige visum nog in uw paspoort zit. We kunnen dan eventueel een aantekening (clausule) in het nieuwe paspoort opnemen met een verwijzing naar het vorige paspoort.

Er worden wel gaten in het paspoort gemaakt, maar niet door het gedeelte waar het visum zich bevindt.

Het visum kan vervolgens overgeschreven worden in het nieuwe paspoort. Dit moet u zelf bij de uitgevende instantie van uw visum regelen. Of het visum nog bruikbaar is om te reizen, moet u navragen bij de betreffende autoriteiten. Hiervoor kunt u terecht bij het consulaat of ambassade van het land dat het visum heeft uitgegeven.

Mijn paspoort ligt bij een ambassade voor een visumaanvraag. Kan ik nu een identiteitskaart aanvragen?

Ja dit kan als u een verklaring van de ambassade meeneemt waarin staat aangeven dat uw paspoort daar ligt in verband met een visumaanvraag.

Mijn paspoort is beschadigd, wat nu?

Als het document zodanig is beschadigd dat de beveiligingskenmerken zijn aangetast, gegevens niet meer leesbaar zijn of een deel ervan ontbreekt, is het document niet meer geldig. Het beschadigde document moet worden ingeleverd.

Als uw identiteit nog vast te stellen is op het document, dan is het vernieuwen hetzelfde als het vernieuwen van een verlopen identiteitskaart.

Als de identiteit niet meer vast te stellen is, dan is het vernieuwen hetzelfde als bij een vermist document.

Kan ik met een beschadigd paspoort reizen?

Het reizen met een beschadigd paspoort is geheel op eigen risico. Ieder land stelt eigen eisen of het document al dan niet acceptabel is.

We adviseren om een beschadigd paspoort direct te vernieuwen om problemen bij het identificeren en/of reizen te voorkomen.

Ik heb een paspoort nodig, maar kan geen handtekening zetten. Wat nu?

Als u niet in staat bent om een handtekening te zetten, plaatsen we een clausule in uw paspoort met de vermelding 'niet in staat tot ondertekening'.

Ik moet een paspoort aanvragen, maar kan niet naar het stadhuis komen. Wat nu?

In uitzonderlijke gevallen is een huisbezoek mogelijk, neem hiervoor contact op met 14 036.

Als u in een zorginstelling of penitentiaire inrichting verblijft, kunt u contact opnemen met de bewonersadministratie. Verzoeken voor huisbezoek worden door de zorginstelling of penitentiaire inrichting gecoördineerd.

Kan ik een paspoort aanvragen als ik sta ingeschreven op een briefadres?

Ja, dat kan. De procedure is niet anders dan wanneer u staat ingeschreven op een woonadres.

Kan ik een paspoort aanvragen als ik onder curatele sta?

U kunt alleen een paspoort aanvragen als u schriftelijke toestemming en een kopie van het identiteitsbewijs van de curator heeft.

Een identiteitskaart kunt u zonder toestemming van de curator aanvragen.

Binnen hoeveel tijd moet ik mijn paspoort afhalen?

U heeft drie maanden de tijd om uw nieuwe paspoort op te halen. Daarna wordt het vernietigd. Het document wordt dan officieel ongeldig.

Wanneer moet een paspoort ingeleverd worden?

Een paspoort moet worden ingeleverd bij:

  • wijziging van personalia (andere voor- of achternaam);
    U bent niet verplicht een nieuw paspoort aan te vragen als er in uw document 'echtgenoot van' staat en u inmiddels gescheiden bent;
  • verlies van Nederlanderschap;
  • beschadiging van het document.

Als u een paspoort inlevert en geen nieuwe aanvraag doet, kunt u bij de aanmeldzuilen in de centrale hal kiezen voor de optie 'afhalen reisdocumenten'.

Moet ik mijn oude paspoort bij de aanvraag of het ophalen inleveren?

Als uw oude paspoort al verlopen is, dan moet u het inleveren bij de aanvraag. Als bij de aanvraag blijkt dat het paspoort beschadigd is, nemen we het ook direct in. Is het nog niet verlopen en onbeschadigd, dan moet u het inleveren bij het ophalen van uw nieuwe paspoort.

Mag ik mijn oude paspoort houden?

In principe geven wij het oude document niet terug, tenzij u erom vraagt. Dan wordt het eerst ongeldig gemaakt. De baliemedewerk(st)er maakt er gaten in. Vervolgens krijgt u het terug. Als u er niet om vraagt, maken wij het document ongeldig en vernietigen het direct. 

Naar boven

Wat vindt u van onze website?