Direct naar paginainhoud
menu

Paspoort

Paspoort aanvragen

U kunt een paspoort aanvragen als u de Nederlandse nationaliteit heeft en in Almere ingeschreven staat. Of hier een briefadres heeft. Dit gebeurt op afspraak.

Verloopt uw Nederlandse paspoort maar heeft u ook nog een geldige Nederlandse identiteitskaart? Bnnen de EU kunt u reizen met uw geldige Nederlandse identiteitskaart. Wij vragen u nog even te wachten met het maken van een afspraak voor een paspoort. Dit in verband met onze beperkte dienstverlening vanwege de coronamaatregelen. 

Daarom sturen wij op op dit moment geen herinneringsbrieven over het vernieuwen van uw reisdocument.

Heeft u al een rijbewijs, ID-kaart of paspoort aangevraagd en heeft u nog geen afspraak om uw document op te halen? Bel dan 14 036 voor een afspraak. Voor alle nieuwe aanvragen maken we bij de aanvraag meteen een afspraak wanneer u het document kunt ophalen.

Komt u met meerdere personen naar de afdeling Burgerzaken op één afspraak? Vul dan in het afspraakformulier de gegevens van een van u in. Maakt u een afspraak voor uw kind(eren) waarbij u aanwezig bent, dan mag u ook uw eigen gegevens invullen.

Met een paspoort kunt u zich identificeren en reizen naar alle landen van de wereld. Een paspoort voor volwassenen is tien jaar geldig. Een paspoort voor kinderen tot 18 jaar is vijf jaar geldig.

Naar boven

Voorwaarden

U kunt een Nederlands paspoort aanvragen als:

  • U de Nederlandse nationaliteit heeft
  • Kinderen tot 18 jaar hebben toestemming nodig van degene(n) met het gezag over het kind

Naar boven

Meenemen

Neem bij het aanvragen van een paspoort het volgende mee:

  • al uw huidige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart), zowel geldige als verlopen documenten;
  • een goedgelijkende pasfoto die voldoet aan de wettelijke eisen.
  • als u onder curatele staat heeft u schriftelijke toestemming nodig om een paspoort aan te vragen. Dit is niet nodig als u een identiteitskaart aanvraagt.

De kosten van het paspoort dient u bij de aanvraag te betalen.

Naar boven

Tarieven paspoort
Product Kosten
Paspoort voor personen vanaf 18 jaar € 73,20
Paspoort voor personen tot en met 17 jaar € 55,35
Zakenpaspoort € 73,20
Toeslag spoedprocedure € 49,85

Paspoort voor kinderen

Kinderen onder de 18 jaar hebben voor de aanvraag van een paspoort toestemming nodig van de gezaghouder(s). Dit is/zijn meestal de ouder(s). Als er twee gezaghouders zijn, dan moeten zij beide toestemming geven. Dat kan op twee manieren:

- door beide bij de aanvraag aanwezig te zijn met een geldig identiteitsbewijs;
- door beide het digitale toestemmingsformulier in te vullen. Doe dit minimaal twee werkdagen voor de afspraak van de aanvraag. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Toestemming aanvraag paspoort/identiteitskaart minderjarigen

Toestemmingsformulier (pdf)

Let op: de gemeente heeft twee dagen nodig om te controleren of degene die het formulier invult ook gezaghouder is. Als dit niet het geval is, krijgt die persoon daarvan bericht. Heeft u het paspoort sneller nodig, kijk dan onderaan deze pagina bij spoedprocedure. 

Kinderen moeten zowel bij de aanvraag als het afhalen aanwezig zijn. Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat bij het afhalen een gezaghouder aanwezig moet zijn. Als het gezag via de rechtbank geregeld is, neem dan het uittreksel van het gezagregister mee. Die kunt u via de rechtbank/gezagsregister in Lelystad opvragen. Voor overige uitzonderingsgevallen en meer informatie verwijzen wij u naar de volgende websites: www.rechtspraak.nl en www.rijksoverheid.nl.

Naar boven

Paspoort kwijt of gestolen

Bent u uw Nederlandse paspoort kwijtgeraakt of is deze gestolen? Dan moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven zodat wij de vermissing voor u kunnen registreren. U voorkomt hiermee dat er fraude met uw document wordt gepleegd. Dit kunt u online doorgeven met uw DigiD.

Vul het formulier zo volledig mogelijk in en kruis aan of het om een identiteitskaart of een paspoort gaat. Zijn er meerdere reisdocumenten vermist of gestolen? Geef dan per document deze vermissing of diefstal door. Nadat de aangifte door ons is verwerkt krijgt u een email dat uw aangifte van vermissing is geregistreerd. Voor de bevestiging dient u in de aangifte uw e-mailadres te vermelden.

Wilt u na de online aangifte van vermissing van uw reisdocument een afspraak maken voor een nieuwe identiteitskaart of paspoort, houd u er rekening mee dat het 2 werkdagen kan duren voordat uw vermissing is geregistreerd.

Online aangifte vermissing / diefstal reisdocument

U kunt ook een afspraakdigitaalof telefonisch maken via 14 036 om de vermissing te laten registreren. U voorkomt hiermee dat er fraude met uw document wordt gepleegd. Heeft u een paspoort of identiteitskaart als vermist opgegeven? Dan is het paspoort of identiteitskaart niet meer geldig en kunt u het niet meer gebruiken als u het terugvindt. Zo nodig kunt u een nieuw reisdocument aanvragen.

Naar boven

Spoedprocedure

Heeft u uw paspoort snel nodig? Dan kunt u gebruikmaken van de spoedprocedure. Als u het paspoort vóór 13.00 uur aanvraagt, kunt u het de volgende werkdag, ná 10.00 uur ophalen, (onder voorbehoud). Voor een spoeddocument betaalt u extra kosten. Voor het maken van een spoedafspraak kunt u contact opnemen met 14 036. Bij de spoedaanvraag kan gevraagd worden naar een bewijs, een vliegticket bijvoorbeeld.

Vraagt u via een spoedprocedure een paspoort aan voor een minderjarige? Dan moeten beide gezaghouders aanwezig zijn of u kunt het toestemmingsformulier (pdf) invullen. Het kan ook digitaal via DigiD. Let op: de handtekening op het toestemmingsformulier moet overeenkomen met de handtekening op (de kopie van) het identiteitsbewijs.

Naar boven

Wat vindt u van onze website?