Skip to content

Vreemdelingenpaspoort

Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor niet-Nederlanders die in Nederland wonen of verblijven, en in het land van herkomst geen reisdocument kunnen krijgen. Met een vreemdelingenpaspoort kunt u zich legitimeren en naar het buitenland reizen. Het paspoort is in alle landen ter wereld geldig, behalve in het land van herkomst. Het vreemdelingenpaspoort is maximaal vijf jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus.

U kunt een vreemdelingenpaspoort persoonlijk aanvragen bij Burgerzaken in het stadhuis. Dit gebeurt op afspraak.

De aanvraag neemt enige tijd in beslag. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) controleert de gegevens en stuurt daarna de aanvraag naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. U krijgt van de gemeente Almere bericht als u het paspoort kunt komen ophalen. Een exacte termijn is niet te noemen.

Voorwaarden

U kunt in Almere een vreemdelingenpaspoort aanvragen als:

 • u geen paspoort kunt krijgen in het land van herkomst;
 • u in het bezit bent van een geldig verblijfsdocument type I of II;
 • u staat ingeschreven bij de gemeente Almere;
 • u geen vluchtelingenstatus heeft;
 • u vijf jaar legaal in Nederland woont;
 • er zekerheid bestaat over uw identiteit en nationaliteitsgegevens;
 • u achttien jaar of ouder bent. Voor de aanvraag van een paspoort hebben kinderen tot 18 jaar toestemming nodig van degene(n) met het gezag over het kind.

Daarnaast moet u aan tenminste één van de drie volgende voorwaarden voldoen:

 • U kunt aantonen dat van u redelijkerwijs niet kan worden gevraagd dat u een reisdocument in een ander land aanvraagt, of
 • U kunt aantonen dat u afkomstig bent uit Somalië, Siërra Leone, Guinee of Liberia, of
 • U bent als staatloze toegelaten tot Nederland, Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) of Aruba.

Vreemdelingenpaspoort voor kinderen

Kinderen onder de achttien jaar hebben voor de aanvraag van een paspoort toestemming nodig van de gezaghouder(s). Dit is/zijn meestal de ouder(s). Zijn er twee gezaghouders? Dan moeten beide gezaghouders toestemming geven. Toestemming geven kan op twee manieren:

 • Door bij de aanvraag aanwezig te zijn met een geldig identiteitsbewijs;
 • Door het toestemmingsformulier in te vullen en dit samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te geven.
  Let op: de handtekening op het toestemmingsformulier moet overeenkomen met de handtekening op (de kopie van) het identiteitsbewijs.

Kinderen moeten bij de aanvraag en het afhalen aanwezig zijn. Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat bij het afhalen een gezaghouder aanwezig moet zijn.

Meenemen

Neem bij het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort het volgende mee:

 • een geldige verblijfsvergunning type I of II;
 • al uw huidige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart), zowel geldige als verlopen documenten;
 • een recente pasfoto die voldoet aan de wettelijke eisen.

De kosten van het vreemdelingenpaspoort dient u bij de aanvraag te betalen.

Vreemdelingenpaspoort verlengen

Aan de hand van uw verblijfstatus wordt bepaald hoe lang een vreemdelingenpaspoort verlengd kan worden. Wanneer het verblijfsdocument nog zeven maanden geldig is, kan de verlenging van het paspoort ook tot die einddatum duren.

Vreemdelingenpaspoort kwijt of gestolen

Bent u uw vreemdelingenpaspoort kwijtgeraakt of is deze gestolen? Dan moet u zo spoedig mogelijk contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 036 om de vermissing te laten registreren. Hiermee voorkomt u dat er fraude met uw document wordt gepleegd. U hoeft hiervoor niet meer naar de politie. 

Tarief vreemdelingenpaspoort
Product Kosten
Vreemdelingenpaspoort € 55,35
Wat vindt u van onze website?