Skip to content

Buitenlands rijbewijs

U kunt een rijbewijs dat u buiten Nederland heeft behaald in bepaalde gevallen omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Voorwaarde is dat het rijbewijs geldig is op moment van aanvragen. U kunt de omwisseling persoonlijk aanvragen bij Burgerzaken in het stadhuis. Dit gebeurt op afspraak.

Buitenlands rijbewijs gebruiken in Nederland

Heeft u een geldig rijbewijs dat is afgegeven in één van de landen van de Europese Unie of in IJsland, Liechtenstein, Guernsey, Isle of Man, Jersey of Noorwegen? Dan kunt u dit rijbewijs na vestiging in Nederland nog gebruiken.

Het buitenlandse rijbewijs is voor een termijn tot tien jaar na datum afgifte in Nederland geldig. Is het rijbewijs dan al niet meer geldig, omdat de termijn tussen afgifte en vestiging in Nederland groter is dan 10 jaar? Dan mag u toch tot een jaar na vestiging in Nederland met dat rijbewijs aan het verkeer deelnemen. U kunt uw geldige rijbewijs ook omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

Heeft u een geldig rijbewijs dat is afgegeven in een ander land dan hierboven vermeld (ook de Nederlandse Antillen of Aruba)? Dan kunt u dit rijbewijs tot 185 dagen na vestiging in Nederland gebruiken. In dit half jaar kunt u het geldige buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs of versneld examen doen via B.N.O.R.

Omwisselen van buitenlands rijbewijs

Wilt u uw buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs? Dan dient u de aanvraag voor het omwisselen in bij de gemeente waar u staat ingeschreven. De RDW handelt het omwisselen van uw buitenlandse rijbewijs verder af. Als u van de RDW een brief heeft gekregen dat de aanvraag is afgehandeld, moet het rijbewijs nog verzonden worden naar de gemeente. U kunt het rijbewijs vijf dagen nadat u de brief van de RDW heeft ontvangen, ophalen bij de gemeente. Wij verzoeken u de brief mee te nemen. 

Voor het omwisselen gelden per land andere voorschriften. Kijk daarom voor meer informatie op de website van de RDW of neem telefonisch contact op met het RDW via telefoonnummer 088 0087 447. Het is bij een omwisseling niet mogelijk om een spoedprocedure aan te vragen.

Meenemen

Neem bij de aanvraag voor het omwisselen van het rijbewijs het volgende mee: 

  • een geldig identiteitsbewijs;
  • uw geldige buitenlandse rijbewijs;
  • een goedgelijkende pasfoto die voldoet aan de wettelijke eisen;
  • eventueel de brief van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen [CBR] waarin staat dat u rijgeschikt bent;
  • indien voor u van toepassing de brief met de 30% regeling;
  • Voor overige voorwaarden kunt u de website van het RDW bekijken.

Kosten

De tarieven voor het rijbewijs vindt u bij Tarieven BurgerzakenU dient de kosten bij de aanvraag te betalen.

Wat vindt u van onze website?