Adresinformatie

Je kunt bij de gemeente Almere adressen opvragen van personen die in Almere in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staan. 

Voorwaarden 

Jouw belang om adresinformatie te krijgen, moet persoonlijk en niet-commercieel zijn.

Schriftelijk verzoek

Dien jouw verzoek schriftelijk in, met vermelding van de reden. Voeg bij jouw verzoek een kopie van jouw identiteitsbewijs toe. 

Je kunt jouw verzoek sturen naar:

Gemeente Almere
t.a.v. Burgerzaken Adresinformatie
Postbus 200
1300 AE  Almere

Afhandeling

We nemen naar aanleiding van jouw verzoek contact op met de gezochte persoon. Deze persoon beslist vervolgens zelf of we de adresinformatie aan je mogen verstrekken. Als de gezochte persoon geen bezwaar heeft tegen de verstrekking, ontvang je een uittreksel uit de Basisregistratie Personen met de adresgegevens. 

Kosten

De kosten voor het verstrekken van adresinformatie zijn gelijk aan de kosten voor een uittreksel uit de Basisregistratie Personen. De kosten vind je bij Tarieven Burgerzaken. Heeft de gezochte persoon bezwaar tegen de verstrekking? Dan verstrekken we geen uittreksel en hoef je niets te betalen.

Eigen adres opvragen

Je kunt op Mijnoverheid jouw adresgegevens inzien. Log hiervoor in met jouw DigiD.

Ook bij de gemeente kunnen we nagaan of en op welk adres je ingeschreven staat. Kom hiervoor persoonlijk langs met een geldig identiteitsbewijs. De informatie mag telefonisch niet versterkt worden. Je kunt hiervoor terecht bij de gastvrouwen en -heren in de centrale hal van het stadhuis.