Briefadres

Heb je (tijdelijk) geen woonadres? Dan kun je een briefadres aanvragen bij de gemeente. Het aangifteformulier Briefadres dat je hiervoor nodigt hebt, haal je persoonlijk op bij de gastheren/-vrouwen in de centrale hal van het stadhuis. 

Wat is een briefadres?

Een briefadres is het adres van een persoon die jouw post wil ontvangen. Het kan ook het adres zijn van een door de gemeente aangewezen instelling. Degene die bereid is om je post te ontvangen, moet er wel voor zorgen dat jij de post ook krijgt.

Wanneer kun je een briefadres aanvragen?

Dit kan als je bijvoorbeeld:

 • dak- of thuisloos bent;
 • een ambulant beroep hebt (je bent niet gebonden aan 1 plaats);
 • korte tijd in het buitenland bent (maximaal 8 maanden);
 • verblijft in een opvanginstelling zoals een Oranje Huis;
 • verblijft in een zorginstelling;
 • verblijft in een huis van bewaring.

We bekijken bij je aanvraag of je een briefadres mag hebben.

Voorwaarden voor aanvragen briefadres

 • vraag het briefadres aan in de gemeente waar degene woont die je het briefadres wil geven;
 • de persoon die het briefadres wil geven, geeft schriftelijk toestemming en zorgt ervoor dat je jouw post ook krijgt;
 • jouw briefadres is een officieel adres in de Basisregistratie Personen (BRP);
 • je kunt geen briefadres aanvragen op een postbus of een leeg adres. Ook niet op een kantoor- of bedrijfspand.

Wat heb je nodig?

 • je schriftelijke motivatie voor je aanvraag;
 • je geldig identiteitsbewijs;
 • een lijst van verblijfsadressen en/of -plaatsen van de afgelopen 4 weken. Hierbij vermeld je ook de verblijfsduur;
 • een lijst van verblijfsadressen en/of -plaatsen voor de komende drie maanden. 
 • heb je geen verblijfsadressen? Geef dan zo precies mogelijk op waar je verblijft of slaapt;
 • een lijst met adressen waar je jouw privéspullen bewaart.

Soms heb je bij jouw aanvraag ook nodig:

 • een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner;
 • een ontslagbrief detentie als je pas uit detentie bent ontslagen;
 • een bewijs van woningzoekende en/of kamerzoekende;
 • een bewijs (afwijzing) aangifte briefadres vorige gemeente;
 • een verklaring verblijf in (zorg)instelling;
 • een bewijs van echtscheiding/ontbinding partnerschapsregistratie als je hierdoor in woningnood bent gekomen.

Indienen van je aanvraag

Je bent in Nederland ingeschreven

Geef het aangifteformulier en nodige bijbehorende stukken af bij de balie van Burgerzaken of mail deze naar Burgerzaken@almere.nl

Je bent niet in Nederland ingeschreven

Dan lever je het aangifteformulier en de nodige stukken persoonlijk in aan de balie van Burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak door te bellen naar 14 036.

Intrekken van een briefadres

Stuur een e-mail met je verzoek en een kopie van je paspoort of identiteitskaart naar Burgerzaken@almere.nl.

Aanvraagperiode

Wij zullen binnen 6 weken een besluit nemen over je aanvraag briefadres. Je krijgt het besluit in een brief of per e-mail. Het kan zijn dat de gemeente nog vragen heeft. In dat geval nemen we contact met je op. Het is daarom belangrijk dat je contactgegevens goed in je aanvraag staan.

Briefadres bij Leger des Heils

Het besluit van de gemeente hiervoor laat je zien bij het Leger des Heils. Daar krijg je een instemmingsverklaring met een stempel. E-mail de instemmingsverklaring naar Burgerzaken@almere.nl.