Verhuizen naar of binnen Almere

Meld bij de gemeente als je naar of binnen de gemeente Almere verhuist. 

Verhuizing melden

Dit kun je maximaal 4 weken vóór de verhuizing tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing online melden (DigiD verplicht). 

Verhuizen naar of binnen Almere

Als je jouw verhuizing hebt doorgegeven, komt dit in de Basisregistratie Personen (BRP). Je ontvangt hiervan een bericht op het nieuwe adres. Als jouw verhuisaangifte verwerkt is, zie je dit in MijnOverheid.nl.

Wie geeft de verhuizing door?

  • Jijzelf, als je 16 jaar of ouder bent;
  • een ouder, voogd of verzorger voor minderjarig(e) kind(eren);
  • samenwonende echtgenoten/ geregistreerde partners voor elkaar;
  • samenwonende ouder(s) en meerderjarig(e) kind(eren) voor elkaar;
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld. 

Wat heb je nodig bij het melden van jouw verhuizing?

  • Jouw huurcontract of jouw akte van levering (geen concept). De documenten zijn ondertekend door beide partijen;
  • als je als curator een verhuizing doorgeeft, heb je ook een bewijs van de machtiging nodig;
  • als je bij iemand gaat inwonen, vragen wij om enkele persoonsgegevens van de hoofdbewoner.