Dieren

Overal in en om Almere vind je dieren, niet alleen huisdieren maar ook schaapskuddes, wild, vogels en insecten. Dieren zijn voor veel inwoners belangrijk. Maar die verschillende soorten dieren vragen ook om verschillend beleid. We gaan anders om met huisdieren, dan met dieren die in het wild leven. De gemeente onderzocht samen met partners hoe we het beste voor de dieren in Almere kunnen zorgen. Het resultaat is een nieuw dierenwelzijnsbeleid: het Dierenwelzijnsbeleid 2022. Hierin staan de wettelijke verplichtingen die we hebben, aangevuld met andere manieren waarop we voor dieren in de stad zorgen.