Direct naar paginainhoud
menu

De ontwerp hondenkaart Almere

Burgemeester en wethouders van Almere hebben op 21 november 2017 de ontwerp hondenkaart Almere 2017 vastgesteld. Het doel hiervan is het wegnemen van fouten en onduidelijkheden in de huidige hondenkaart. Ook is in deze herziene hondenkaart de omgeving geactualiseerd ten opzichte van de huidige kaart, bijvoorbeeld in gebieden waar gebouwen zijn gebouwd in de afgelopen jaren.

Tot 1 maart 2018 kon iedereen reageren op de ontwerp hondenkaart. De reactietermijn is verstreken. De binnengekomen reacties worden beoordeeld op inhoud en ontvankelijkheid. Vervolgens ontvangt het college advies over de verwerking van voorgestelde aanpassingen en een definitieve versie van de hondenkaart ter vaststelling. Na deze vaststelling wordt de nieuwe hondenkaart gepubliceerd en wordt openbaar gemaakt welke reacties er zijn ontvangen en hoe deze zijn verwerkt.

Heeft u vragen over de procedure, neemt u dan contact met ons op via het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Almere, telefoonnummer 14036.

Inhoud van de hondenkaart

De hondenkaart is een nadere uitwerking van regels uit de APV. Op de hondenkaart is met gekleurde vlakken aangegeven waar in Almere:

  • honden wel of niet mogen komen;
  • honden wel of niet moeten worden aangelijnd;
  • uitwerpselen wel of niet moeten worden opgeruimd.

Nieuwe hondenkaart

Op dit moment zijn we bezig met het aanpassen van de vernieuwde hondenkaart. In de week van 18 januari komt op deze pagina de nieuwe kaart met de losloop- en verbodsgebieden in Almere.

Wat vindt u van onze website?