Verbodsgebieden honden

Op sommige plekken zijn honden niet toegestaan, omdat de kans op overlast hier groter is. Deze plekken vind je in de verbodsgebiedenkaart. In deze kaart zijn bijvoorbeeld alle speelplekken, winkelcentra en (seizoensgebonden) stranden opgenomen.

Elk jaar van 1 april tot en met 30 september zijn honden niet toegestaan op stranden, vanwege de overlast voor andere strandbezoekers. Uitzondering op deze regel zijn de stranden zijn aangegeven als losloopgebied.

Uitzonderingen hulphonden

Wij gaan er vanuit dat hondenbezitters zich aan de regels houden waar dat mogelijk is. Tegelijk vinden wij het belangrijk dat regels toepasbaar zijn. Hondenbezitters van hulphonden zijn niet (altijd) in staat alle hondenregels op te volgen. Daarom zijn in de APV hondenbezitters met een hulphond uitgezonderd van de opruimplicht en aanlijnplicht.

Hondenkaart

Inzoomen kan met de + en – knoppen, voor meer details. Je kunt ook jouw straatnaam bovenaan de kaart intypen. Voor alle overige gebieden geldt de aanlijnplicht.