Direct naar paginainhoud

Participatieverklaringstraject (PVT)

is de kennis van de Nederlandse normen en waarden

In het participatieverklaringstraject (PVT) maak je kennis met de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie.

Dat vinden we in Nederland heel belangrijk. Het gaat dan om gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht om te leren door onderwijs, het zelf mogen kiezen van je partner en het recht om je eigen mening te uiten.

Het volgen van het participatieverklaringstraject duurt minimaal 12 uur.

Het traject sluit je af met het ondertekenen van de participatieverklaring. Hiermee verklaar je dat de waarden en de spelregels van de Nederlandse samenleving kent, dat je deze respecteert en dat jij actief een bijdrage wilt leveren aan de samenleving.

het filmpje rechten en plichten

Illustratie Almere skyline
Jouw mening