Direct naar paginainhoud

Meldpunt problemen met verhuurders

Ben je op zoek naar een huurwoning of kamerverhuur, ben je al huurder of een buitenlandse werknemer met een werk-huurcontract? En heb je problemen met de verhuurder van de woning? Dan kan je in sommige gevallen (anoniem) een melding doen bij het meldpunt van gemeente Almere.

Wanneer je huurt of wilt huren bij een van de volgende woningcorporaties dan kan je geen melding doen bij de gemeente Almere. Je geeft de melding dan door aan de corporatie zelf:

Afhandeling van de melding

Blijkt na onderzoek van jouw melding dat de verhuur van de woning niet voldoet aan de regels van de Wet goed Verhuurderschap? Dan kan de gemeente de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Of zij geeft de verhuurder een boete. Als de situatie niet heel dringend is, controleert de gemeente de melding later.

Jouw melding wordt opgepakt binnen de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Er is vooraf niet aan te geven wat de totale afhandeltermijn is van jouw melding omdat dat afhankelijk is van de situatie en op welke manier de behandeling zal plaatsvinden. De behandelaar van de melding neemt contact (telefonisch, schriftelijk of per e-mail) met jou op om je te informeren over de stand van zaken en bij eventuele vragen. Tenzij je de melding anoniem hebt doorgegeven want dan krijg je geen terugkoppelingen of informatie over de behandeling van jouw melding.  

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een melding.
 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening