Direct naar paginainhoud

Meldpunt problemen met verhuurders

De Wet goed verhuurderschap is er om woningzoekenden, huurders en buitenlandse werknemers met een werk-huurcontract te beschermen en moet ongewenst gedrag van verhuurders voorkomen.

In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Werken verhuurders niet volgens die regels? Dan kan de gemeente een waarschuwing of boete geven. Ook kunnen huurders ongewenst gedrag van verhuurders melden.

Goed verhuurderschap in Almere

Per 1 januari 2024 zijn alle gemeenten verplicht een meldpunt te hebben. Op dit moment zijn wij in Almere druk bezig met het inrichten van een meldpunt. Omdat we het belangrijk vinden dat je die melding aan ons kunt doorgeven, maken we dat nu al mogelijk.

Je kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden als je:  

 • een particuliere huurwoning zoekt (ook via een woningcorporatie),
 • een woning huurt van een particuliere verhuurder, een woningcorporatie of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders.
 • een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. Je werkt en woont dan via een uitzendbureau.

Ongewenste verhuursituaties

Je kan ongewenst gedrag melden als de verhuurder:

 • jou discrimineert: het is verboden om onderscheid te maken op grond van ras, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte. 
 • jou bedreigt of bang maakt: het is verboden iemand door lichamelijk of psychisch geweld, bedreiging met geweld of een feitelijkheid te dwingen om iets te doen, niet te doen of te dulden.
 • een te hoge borg vraagt (meer dan 2 maanden kale huur)
 • geen schriftelijk huurcontract maakt: de verhuurder of bemiddelaar is verplicht een huurovereenkomst op schrift vast te leggen. Bij verhuur aan arbeidsmigranten is scheiding van het huur- en arbeidscontact verplicht.
 • jou geen goede duidelijke en begrijpelijke informatie geeft over:    
  • jouw rechten en plichten bij de huur van de woning (die niet in het huurcontract staan),
  • de hoogte van de borg en wanneer je die terugkrijgt als het huurcontract stopt,
  • informatie hoe je met de verhuurder in contact kunt komen,
  • contactinformatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag,
  • de servicekosten: je moet een compleet overzicht van de kosten krijgen.

Je mag het ook melden als de verhuurbemiddelaar bemiddelingskosten vraagt.

Melding doen

Je kunt een melding doorgeven via e-mail aan info@almere.nl of per post. 

Noteer in je mail of brief:

 • Onderwerp: Melding Wet goed verhuurderschap
 • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Je kunt ook anoniem een melding doen. Dan geef je jouw gegevens niet door. Je krijgt dan ook geen terugkoppeling op jouw melding. 
 • Gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar waarover je de melding maakt.
 • Het adres van de woning die je huurt of wilt huren.
 • Beschrijving van de situatie, als dat kan met foto’s en bijlagen.

Een brief per post stuur je naar:

Gemeente Almere
T.a.v. afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving, team Handhaving
Postbus 200
1300 AE Almere

Na de melding

Je krijgt een ontvangstbevestiging  van jouw melding, tenzij je de melding anoniem hebt gedaan. We beoordelen je melding zo snel mogelijk. We kunnen jou daarover niet altijd informeren. Want we kunnen niet alle meldingen controleren, gebruiken of oplossen. Soms moeten we een dossier opbouwen en dat kost tijd. Goede meldingen zijn daarom erg belangrijk. Meldingen van ernstige situaties en meldingen met goede informatie pakken we altijd op.

We zijn op dit moment druk bezig met de inrichting van het meldpunt. Daarom kunnen wij nog niet toezeggen binnen welk termijn we jouw melding afhandelen. Wij brengen jou direct op de hoogte wanneer er meer duidelijkheid is.

Video

Voor meer informatie kun je de uitlegvideo bekijken. In de video wordt duidelijk verteld wat de Wet goed verhuurderschap voor huurders betekent. Er zijn ook andere talen beschikbaar:

 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening