Direct naar paginainhoud

Grondprijzen Oosterwold 2024

De gemeente Almere heeft de nieuwe grondprijzen in Oosterwold voor het jaar 2024 vastgesteld.

De grootste verandering ten opzichte van de vorige ronde waardebepalingen is dat de aankoopprijs van een woonkavel in Oosterwold hoger wordt. Dit komt omdat er meer bestaande woningen in het gebied verkocht zijn. De verkoopwaarde van die woningen bleek veel hoger dan men dacht. Volgens onafhankelijke taxateurs is het daarom logisch om de grondprijs te laten stijgen. 

De grondprijzen in Oosterwold zijn nog steeds een stuk lager dan in andere wijken in Almere, zoals Nobelhorst en Vogelhorst. Dat komt omdat bewoners in Oosterwold zelf meer moeten doen bij het inrichten van de omgeving.

Geïnteresseerden

Iedereen die interesse heeft voor een kavel en al in het ontwikkelproces is betrokken, is in september via een nieuwsbericht geïnformeerd over de nieuwe taxatie. In november zijn zij persoonlijk op de hoogte gebracht dat de oude grondprijs in stand blijft, als zij vóór 1 maart de volgende stap in het proces zetten.

Voor alle nieuwe initiatiefnemers gelden de nieuwe prijzen. Dat is ook het geval voor degenen die zijn ingeschreven in februari 2023, en nog wachten tot ze worden opgeroepen om een locatie te kiezen. Zij worden op 1 februari persoonlijk geïnformeerd. 

Lees meer over de nieuwe grondprijzen Oosterwold in de nieuwsbrief. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening