Direct naar paginainhoud

Binnenstadsmanagement

Almere groeit naar een grote stad met 350.000 inwoners. De binnenstad moet een plek zijn waar je graag wilt zijn. Het is belangrijk dat het centrum fris, schoon, heel en veilig is. Alle organisaties in het centrum moeten daarvoor goed samenwerken. Zo werken we aan een leefbaar en veilig centrum.

In het centrum komen er tot 2030 ruim 5.000 woningen bij. De ambitie is dat de binnenstad een gebied is waar wonen, werken, studeren, winkelen en uitgaan hand in hand gaan. Een binnenstad die de hele dag door bruist en waar je van de vroege ochtend tot in de kleine uurtjes terecht kunt.

Samenwerking

In het centrum zijn veel ontwikkelingen op een best klein oppervlak. Daarom vraagt het gebied Almere Centrum extra aandacht van de betrokken partners. Bijvoorbeeld  de ondernemersvereniging, vastgoedeigenaren, woningcorporaties en de diverse afdelingen binnen de gemeente.

Aanpak overlast

De snelle groei van Almere brengt ook grote uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld overlast van mensen die bedelen, verward gedrag tonen en zorg mijden. Samen met zorgpartners Leger des Heils, Kwintes, Politie en Amethist Verslavingszorg werken we aan de aanpak van dit soort overlast in het centrum. Deze werkwijze zorgt voor meer duidelijkheid en korte lijntjes. Ook kijken we samen wat we vooraf kunnen doen om overlast voor te zijn. De aanpak van overlast bij het overdekte winkelgebied aan de Korte Promenade is daar een voorbeeld van.

Leger des Heils, Kwintes en Amethist Verslavingszorg organiseren 2 keer per jaar een rondleiding langs de maatschappelijke zorginstellingen in Almere Centrum. Het doel is om inwoners en ondernemers van Almere te informeren over het aanbod van maatschappelijke voorzieningen voor mensen die worstelen met verslavingen en psychische problemen. En een kijkje in de keuken te geven bij de verschillende zorginstellingen.

Bewonersavonden

Ook organiseren we samen met partners informatieavonden voor bewoners. Signalen van bewoners over het gevoel van onveiligheid komen vaak ter sprake. Samen met bewoners, woningcorporaties, Welzijnswerk De Schoor, wijkagenten en gemeente Almere blijven we in gesprek en kijken we naar oplossingen. 

Heb je onderwerpen die je wilt bespreken of waar je meer over wilt weten? Mail deze dan naar centrum@almere.nl

Illustratie Almere skyline
Jouw mening