Direct naar paginainhoud

Ontwikkelvisie Natuurkrachtig Hart van de Stad 2040

De gemeente Almere wil één van de groenste stadscentra van Nederland krijgen. Dat betekent dat er groenere straten komen. In nieuwe straten krijgen bomen en planten extra ruimte. Ook komen er nieuwe stadsparken. Deze plannen staan in de Ontwikkelvisie "Natuurkrachtig Hart van de Stad 2040".

Om Almere Centrum economisch en sociaal gezond te houden, moeten we het centrum doorontwikkelen voor de stad en de regio. Het ‘natuurlijk verstedelijken’ is nodig voor het aanpakken van de klimaatverandering, het verbeteren van de biodiversiteit en de leefomgeving.

Veel Almeerders hebben hun mening gegeven over het centrum van overmorgen. De gespreksresultaten zijn meegenomen in de ontwikkelvisie.

Het Hart van de Stad is groter dan alleen de binnenstad. Het zuiden van het Weerwater en meer naar het noorden richting Markerkant, horen hier ook bij. Voor het hele gebied ligt er een grote opgave: er komen hier 10.000 tot 15.000 huizen. Daarbij zijn ook voorzieningen voor nodig zoals scholen en een supermarkt. 

Stadsweteringpark

Een belangrijk punt dat in de visie staat, is de wens om het Stadsweteringpark aan te leggen, langs de huidige twee stadsweteringen. Deze lopen van het Weerwater naar de Stedenwijk en de Randstad. In totaal is het park straks zo’n 4,5 kilometer lang. De oevers en het gebied rond het water zijn daarbij een groene plek om te wandelen en genieten van de natuur. Dit park wordt verbonden met het ‘Rondje Weerwater’, het wandel- en fietspad om het Weerwater met veel groen en waar nu gesport kan worden.

Bospark A6  

In de plannen is ook de aanleg van het Bospark opgenomen bij de snelweg A6. Er komen groene verbindingen over de snelweg. Deze overdekken een deel van de A6 langs het Weerwater met groen. Dat geeft schonere lucht en een betere leefomgeving. Ook in het Bospark is ruimte voor kunst, cultuur en sport in de buitenlucht.

Extra plekken om te wonen

De binnenstad is nu vooral geschikt om in te winkelen, maar straks is er ook ruimte voor andere dingen. Er komen bijvoorbeeld meer plekken waar mensen kunnen werken en elkaar kunnen ontmoeten. Verder worden er nieuwe huizen gebouwd.  Op dit moment heeft Almere een van de minst bewoonde binnensteden van het land. Het stadsbestuur vindt dat daar verandering in moet komen. Dat vraagt ook om meer ruimte voor kunst en cultuur, zo staat in de visie. Daarbij is in het plan ruimte voor voetgangers, fietsers en om elkaar te ontmoeten. Een goede bereikbaarheid van het centrum met het openbaar vervoer en de auto is daarin ook belangrijk.  

Ruimte voor kunst en cultuur  

Kunst en cultuur krijgen in de plannen meer plek in de openbare ruimte en gebouwen. Ook is er ruimte voor een nieuw plein, het Markerkantplein. In de plannen komt dit plein voor de oude brandweerkazerne te liggen.  

De raad gaat binnenkort vergaderen over de inhoud van de visie. Kijk op raadvanalmere.nl voor de ontwikkelvisie met het participatieverslag van alle gesprekken met bewoners, ondernemers en andere belangstellenden.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening