Direct naar paginainhoud

Overzicht van bewonerssuggesties en antwoorden - Fase 1

Na het presenteren van de plannen van fase 1 hadden verschillende inwoners een vraag of opmerking. Op deze pagina vind je een kort overzicht van de ingezonden vragen en opmerkingen en de antwoorden daarop.

Eenrichtingsverkeer

Borodinstraat

Vraag

"Gaarne eenrichtingsverkeer"

Antwoord

Eenrichtingsverkeer wordt in Almere in principe niet toegepast.

Parkeervakken

Glinkastraat

Vraag

"In de Glinkastraat komt er ook meer groen bij de parkeervakken. Gaat dit niet ten koste van het aantal parkeervakken? Met name voor het aantal parkeervakken aan het einde van de straat, bij het station en de busbaan? De straatkant bij het winkelcentrum valt onder een andere fase? Een deel van de Glinkastraat kijkt hier namelijk op uit."

Antwoord

Het aantal parkeervakken neemt niet af in de nieuwe indeling. De straatkant bij het winkelcentrum valt onder fase 2 van het groot onderhoud en wordt dan meegenomen.

Verwijderen/terugplanten van bomen

Glinkastraat

Vraag

"Ik zie veel bomen verdwijnen maar niet overal terugkeren. De groenstrook tussen de parkeervakken Glinkastraat, zijn dit planten in een rotstuin? Wat kan ik me hierbij voorstellen?"

Antwoord

De bomen worden verwijderd omdat deze geen lange levensverwachting meer hebben. Op diverse plekken worden andere en extra bomen teruggeplant, waarbij rekening wordt gehouden met de biodiversiteit. De onderbeplanting wordt op een later tijdstip in overleg met de bewoners en straatambassadeurs vastgesteld.

Zitbankjes, straatophoging, perken langs het trottoir

Moessorgskystraat

Vraag

"Komen er zitbankjes? Wat voor materiaal?

Ik lees niets over het ophogen van de straten. Ik ondervind al jaren problemen door de verzakkingen. Waar worden de stoepen verhoogd en met hoeveel centimeter.

Waarom aan 2 kanten van de straat perken? Er blijft weinig stoep over. Uit ervaring weten we dat het groen slecht wordt onderhouden en gaat woekeren over de stoep. Met een container lopen is nu al vaak lastig aan de smalle kant van de Moessorgskystraat. Dat wordt dan helemaal een probleem."

Antwoord

We kijken momenteel nog naar de invulling van het te plaatsen straatmeubilair. Hierbij wordt nog onderzocht of er banken worden geplaatst. Indien je hier ideeën over hebt, dan horen wij dat graag.

Ja, het profiel van de straat en stoepen worden verhoogd. We adviseren om jouw eigen tuin pas na het afronden van de werkzaamheden aan de openbare ruimte op te hogen, zodat je de precieze ophoging goed kunt zien.

De beplanting wordt op een later tijdstip in overleg met de bewoners en straatambassadeurs vastgesteld. Om zo tot de gewenste invulling te komen. Bij het nieuwe ontwerp worden de trottoirs aan de smalle zijde verbreed.

Paaltje op de verkeersdrempel

Moessorgskystraat

Vraag

"Op mijn verzoek heeft de gemeente jaren geleden een paaltje geplaatst op de verkeersdrempel/oversteek om te voorkomen dat bewoners er hun auto parkeren en zo overstekende kinderen slecht zicht hebben. Kan deze alstublieft weer geplaatst worden? Of kan er gekeken worden naar een alternatief?"

Antwoord

In principe wordt het paaltje niet teruggeplaatst. Wat we wel gaan doen is de situatie ter plekke bekijken om te bepalen of er alternatieve oplossingen zijn om de verkeersveiligheid in de straat te verbeteren.

Verlegging straat en groenstroken

Moessorgskystraat

Vraag

"Wordt de Moessorgskystraat verlegd? Reden vraag: Hoe willen jullie de groenstroken aan beide straatkanten realiseren? Oneven kant heeft een brede stoep die je kunt inschikken, even kant heeft dat niet."

Antwoord

De rijbaan van de Moessorgskystraat wordt verlegd, waardoor er aan beide zijden evenveel ruimte ontstaat voor de stoepen en groenstroken.

Eikenbomen

Rimsky-Korssakovweg

Vragen

"De bomen in de Rimsky-Korssakovweg verwijderen en vervangen voor andere bomen. We hebben 6 maanden last van plakkende auto’s daarna komen de eikels en bladeren nog."

"In de Rimsky-Korssakovweg staan veel eikenbomen, waardoor de hele straat elk jaar last heeft van luizen en de eikenprocessierups."

"Bomen zijn mooi, maar waarom kastanje en eikenbomen in de straat? Ik zie veel ouderen met hun rollator schuifelen over de eikels en kastanjes. Ook krijgen de geparkeerde autos deukjes van de eikels en lijken de auto’s wel suikerspinnen zoveel kleefspul komt er van de bomen. Kunnen er geen bomen geplant worden waar geen harde vruchten van af vallen?"

Antwoord

Zaterdag 5 maart (in fase 1) vond een ‘bomenwandeling’ plaats waar bewoners zich voor konden opgeven. Hierbij werd samen met de bewoners overlegd over de bomen.

Groen naast hoekwoningen/Green gardens next to the corner houses

Rimsky-Korssakovweg

De vraag is in het Engels gesteld, daarom staan hieronder de vraag en het antwoord in het Engels en in het Nederlands.

Vraag

Nederlands: "Kunnen we de stukken groen naast de hoekwoningen schoon houden, in plaats van er een honden/auto afvalplek van te maken? Dit geeft voor de buren veel stankoverlast. Ik raad aan om een vuilnisbak te plaatsen voor dit soort afval. Verder raad ik aan om dit als eventuele speelplek voor kinderen te gebruiken indien het goed wordt onderhouden. Bekijk a.u.b. of er betere onderhoudsopties zijn voor deze plekken."

Engels: "Can we keep the green gardens next to the corner houses clean instead of dog/ car waste usage? This is very smelly for the neighbors. Would recommend to keep a waste box where dog owners can throw that waste in the garbage. Also recommend area for a kids playground if well maintained. Please check for better options to maintain this space."

Antwoord

Nederlands: In Almere geldt een opruimplicht en het is vervelend dat niet alle hondeneigenaren zich daaraan houden. Prullenbakken voor hondenpoep worden niet geplaatst, tenzij het op bewonersinitiatief is geplaatst en dat bewoners deze prullenbakken zelf ook legen. Het lijkt ons goed om samen te kijken naar de invulling van dit soort pleintjes en de mogelijkheden om mensen te demotiveren om deze plek als (honden)afvalplaats te gebruiken.

Engels: In Almere there is a clean-up obligation, and we understand that it’s bothersome that not all dog owners follow it. Trash cans for dog poop will not be placed unless they’re placed on residents’ initiative and if the residents also empty these trash cans themselves. We think it would be a good idea to look for better possibilities for these type of green spaces and for options to demotivate people to use these places to dump their (dog) waste.

Mogelijkheid tot parkeerplek op de stoep

Rimsky-Korssakovweg

Vraag

"Naar aanleiding van de renovatie aan de Rimsky Korssakovweg, vraag ik gaarne aandacht voor het volgende. Ik begrijp uit het ontwerp dat de stoepen vernieuwd worden. Ik verzoek bij deze of het mogelijk is dat de stoep wordt vernieuwd en verlengd zodat ik mijn voortuin kan gebruiken als parkeerplek voor mijn auto. Indien wij een bijdrage moeten doen om deze te realiseren zijn wij bereid."

Antwoord

Hiervoor dien je een formele aanvraag in te dienen bij de gemeente. Jouw vraag is al wel intern bij gemeente Almere neergelegd en beoordeeld. Uit de beoordeling blijkt echter dat de tuin maar 3,5 meter diep is, wat niet voldoet aan de standaard parkeerruimte voor een auto. Dus een inrit/parkeerplaats is helaas niet mogelijk.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening