Direct naar paginainhoud

Overzicht van bewonerssuggesties en antwoorden - Fase 2

Na het presenteren van de plannen van fase 2 van het groot onderhoud Muziekwijk Zuid hadden diverse inwoners een vraag of opmerking. Hier vind je een kort overzicht van de ingezonden vragen en opmerkingen en de antwoorden daarop.

Ondergrondse restafvalcontainer

Messiaenplantsoen

Vraag

De ondergrondse restafvalcontainer aan het Messiaenplantsoen voor “de Blauwe Flat” bevindt zich circa 10 meter van de hoofdentree van het gebouw. Dit is een verzamelpunt voor los geplaatst restafval in al zijn vormen. Mogelijk te verbeteren met een pasjes systeem. Alhoewel dit geen 100% garantie biedt om zwerfafval (dumpingen) te voorkomen werkt dit hopelijk wel als drempel zodat andere bewoners uit de wijk niet meer hun restafval bij ons in de container dumpen ondanks hun eigen
(3 stuks) containers.

Antwoord

Ondergrondse containers voor de bewoners van het Messiaenplantsoen komen op één centrale plek te staan, in de parkeervakken tussen het gezondheidscentrum en de rode flat. De ondergrondse container gaat dus weg uit de loop- route tussen het winkelcentrum en het gezondheidscentrum.

Verkeer

Messiaenplantsoen

Vraag

Automobilisten en pakketbezorgers die door onze straat/plantsoen rijden doen dit vaak met hoge snelheid zodat onder meer in- maar meestal uitparkeren gevaarlijke situaties veroorzaakt. Ook de weg oversteken vanuit het gebouw naar het
winkelcentrum is voor een aantal bewoners die gebruik maken van hun rollators erg lastig, ondanks dat de kruising Bartokweg / Messiaenplantsoen als verkeersplateau is uitgevoerd. Misschien is het mogelijk om het plantsoen te voorzien van (onprettige) verkeersdrempels.

Antwoord

We maken de verkeerssituatie op het Messiaenplantsoen overzichtelijker, door er eenrichtingsverkeer van te maken. We voeren schuin parkeren in om het rijden in de juiste richting te stimuleren. Het is helaas niet mogelijk om drempels in te voeren op het plantsoen.

Bestrating

Messiaenplantsoen

Vraag

Bij de uitgevoerde werkzaamheden aan de Stedenwijk heb ik gezien dat o.a. trottoirs verhoogd zijn (ziet er netjes uit). Dat zal ook in Fase 2 gaan gebeuren. Hierop wil ik graag een toevoeging aangeven: aan de achterzijde (vanuit de hoofd entree gezien) van de gebouwen op het Messiaenplantsoen bevinden zich deuren die leiden naar de bergingen onder de woonlagen. Bij deze deuren is de opstap ca. 25 a 30 centimeter hoog, wat erg veel problemen geeft om fietsen (elektrische zijn nog zwaarder) in en uit rijden, graag hiervoor ook een oplossing.

Antwoord

We hogen de bestrating bij de bergingen op, zodat deze weer goed toegankelijk zijn.

Eenrichtingsverkeer

Messiaenplantsoen

Vraag

Eenrichtingsverkeer rond het Gezondheidscentrum.

Antwoord

We maken de verkeerssituatie op het Messiaenplantsoen overzichtelijker, door er eenrichtingsverkeer van te maken. We voeren schuin parkeren in om het rijden in de juiste richting te stimuleren.

Ondergrondse afvalcontainers

Messiaenplantsoen

Vraag

Ondergrondse afvalcontainers voor Messiaenplantsoen (groene flat).

Antwoord

De ondergrondse containers voor de bewoners van het Messiaenplantsoen komen op één centrale plek te staan, in de parkeervakken tussen het gezondheidscentrum en de rode flat. De ondergrondse container gaat dus weg uit de loop- route tussen het winkelcentrum en het gezondheidscentrum.

Verwijderen bomen

Messiaenplantsoen

Vraag

Verwijderen hele hoge bomen links van blauwe flat Messiaenplantsoen.

Antwoord

Er worden 3 bomen weggehaald en de grote Abeel die het dichtst bij de flat staat, blijft staan.

Kruising

Chopinpad-Strawinskypad

Vragen

Kruising Chopinpad-Strawinskypad (bij onderdoorgang station voor fietsers): Verkeersheuvel met stoepranden en pad vervangen door lichtglooiende bobbel. Ook breder, zodat je de hoek van/naar Chopinpad makkelijker kunt maken. Zeker rond 8.15-8.30 uur is het nu een drama.

Antwoord

De afdeling Dienst Stedelijke Ontwikkeling van gemeente Almere maakt een plan voor dit kruispunt.

Fietsers

Winkelcentrum Muziekwijk

Vraag

Winkelcentrum aan zijde parkeerterrein: meer ruimte voor fietsers! Het staat op de stoep vol met objecten (winkelwagens, glasbakken, fietsen Domino Pizza's, Ziggo?-kastje). Daarnaast meer moderne fietsenrekken met een "oog" voor kabelslot s.v.p.

Antwoord

We maken de situatie voor het winkelcentrum overzichtelijker. Voor de fietsen van Domino's komt een speciaal vak, zodat die de toegang naar het winkelcentrum niet meer blokkeren. De winkelwagens worden verplaatst naar het midden van het parkeerterrein. Zo is er meer ruimte voor fietsparkeren. We bekijken nog welke fietsenrekken er komen.

Herinrichting park

Messiaenplantsoen

Vraag

Herinrichting park/spelen: wat meer speelmogelijkheden nog. Voor veel ouders vaste prik na boodschappen doen. Maar bankjes erbij voor ouders. Voorbeeld: nieuwe speeltuin in Muzenpark (Muziekwijk Noord) is super!

Antwoord

Het team 'Spelen' van de gemeente Almer is betrokken bij het groot onderhoud. Tijdens de tweede inloopavond zijn zij aanwezig om met bewoners in gesprek te gaan over de speelplek in het park.

Fietspad

Strawinskypad

Vraag

Fietspad kruising bij Strawinskybrug: 4e hoek ook afronden, maakt het rechtsaf slaan vanaf Strawinskypad een stuk fijner.

Antwoord

We gaan deze hoek ook afronden.

Kruising

Strawinskypad

Vraag

Kruising rechtsonder bij Gezondheidscentrum: duidelijker maken dat er fietsers van rechts kunnen komen en graag beter zicht maar links vanaf het fietspad.

Antwoord

In verband met de onoverzichtelijke situatie en omdat dit fietspad weinig wordt gebruikt, zullen we dit fietspad langs de flat verwijderen.

Kruising

Chopinpad-Bartokweg

Vraag

Voor de zekerheid: kruising Chopinpad-Bartokweg zo houden! Verbetering is top!

Antwoord

De kruising blijft zoals hij nu is.

Ondergrondse afvalcontainer

Messiaenplantsoen

Vraag

OID's tussen Gezondheidscentrum en parkeerterrein AH liggen onhandig.

Antwoord

De ondergrondse containers voor de bewoners van het Messiaenplantsoen komen op één centrale plek te staan, in de parkeervakken tussen het gezondheidscentrum en de rode flat. De ondergrondse
container gaat dus weg uit de looproute tussen het winkelcentrum en het gezondheidscentrum.

Groen

Bartokweg

Vraag

Ideeën en suggesties voor invulling groen Bartokweg. Graag bestaande groen behouden + bankjes plaatsen in het gras (voor mensen Gezondheidscentrum) + bosschages op gras. Minder klinkers, meer groen: graag hoge
bosschages i.v.m koplampen die naar binnen schijnen. In wensen hieronder hebben wij dit verder uitgewerkt.

Antwoord

Zie antwoorden bij gespecificeerde vragen hieronder.

Groen

Bartokweg

Vraag

Vak 1. Graag het bestaande groen zoveel mogelijk behouden inclusief de kastanjebomen en de kersenbloesems. Het gras vullen met struiken/lange beplanting en eventueel een leuk zitje omdat er veel gebruik wordt gemaakt van deze plek door o.a. medewerkers van het Gezondheidscentrum (lunchen, roken, relaxen). Maar als een zitje gaat leiden tot overlast van hangjongeren dan niet.

Antwoord

We richten het park opnieuw in, met meer diversiteit aan bomen en beplanting. Op de aangegeven plek komt geen bankje, om overlast bij de flat te voorkomen.

Groen

Bartokweg

Vraag

Vak 2. Dit is nu een volledig bestraat stuk met een kleine haag erin. Graag zouden we dit stuk straat groener zien: meer struiken/grotere groenstrook. Het liefste ook nog hogere beplanting i.v.m koplampen die in de huizen schijnen. Dit stuk straat wordt niet gebruikt voor containerbakken o.i.d.

Antwoord

We plaatsen op deze locatie meer groen, zodat het niet gebruikt wordt voor het opstellen van containers en om het inschijnen van koplampen te verminderen.

Groen

Bartokweg

Vraag

Vak 3. Bestaande bomen mogen worden vervangen door "betere" bomen. Eventueel ruimte maken voor extra groen tussen de parkeerhavens. Graag bestaande beukenhaag behouden, met wellicht ruimte ertussen voor iets andere beplanting. Het hoogteverschil (Bartokweg 98 tot voorbij Albert Heijn) wat er nu is tussen weg en de huizen graag behouden. Dus niet ophogen tot gelijke hoogte met de voordeur. Het hoogteverschil voorkomt namelijk inkijk en de charme van "het wonen op een terp" zoals het oorspronkelijk bedoeld was, blijft ook behouden.

Antwoord

We richten de Bartokweg opnieuw in met een nieuwe indeling voor de weg, het groen en de parkeervakken. Er komen minder bomen van kleinere omvang, zodat de bomen meer ruimte hebben om gezond te blijven. De haag gaat weg en wordt vervangen door zachtere beplanting.

Groen

Bartokweg

Vraag

Vak 4: In dit vak worden veel parkeerplekken vaak niet gebruikt. Het staat vaak leeg (m.u.v. het weekend). Een aantal parkeerplekken zou dus gebruikt kunnen worden voor groen.

Antwoord

Zie bovenstaande antwoord. Er komt een nieuwe indeling voor de parkeervakken en het groen, waardoor de situatie ter plekke anders wordt.

Meer weten of contact opnemen?

Heb je vragen over het groot onderhoud? Loop dan binnen tijdens het inloopuur!
Op woensdagmiddagen tussen 14.30 en 15.30 ben je van harte welkom in de keet op het grasveld aan de Glinkastraat. Ook kun je op onderstaande manieren informatie vinden of contact opnemen.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening