Direct naar paginainhoud

Planning en aanpak Groot onderhoud Muziekwijk Zuid

De werkzaamheden voor het groot onderhoud worden van 2022 tot en met 2026 uitgevoerd. De Muziekwijk Zuid heeft ongeveer 2.700 woningen en circa 6.400 bewoners. Omdat de wijk groot is en we niet alle straten 4 jaar open willen leggen, voeren we het groot onderhoud in 9 fases uit.

Overzicht fases

Het groot onderhoud loopt van 2021 tot en met 2026. In 2021 zijn we begonnen met het ontwerp voor fase 1. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bereiden we de volgende fase voor. Hieronder is de globale planning voor de werkzaamheden buiten per fase aangegeven. (Fase 8 wordt uitgevoerd voor fase 7).

Aanduiding straatnamen per fase (uitleg kaart)

FaseStraatnaamRondom gedeelte
Fase 1, voorjaar 2022 - voorjaar 2023Chopinpadgeen huisnummers (fietspad)
 Rachmaninovstraatgeheel
 Borodinstraatgeheel
 Rimsky Korssakovweghuisnrs 100 t/m 181 even + oneven
 Moessorgskystraatgeheel
 Tsjaikowskypadgeen huisnummers (watergang / fietspad)
 Glinkastraatgeheel
 Mozartplantsoengeheel
 Cesar Franckweghuisnrs 46 + 48
 Mozartweghuisnr 90
 Rameaugrachtgeen huisnummers (watergang / fietspad)
Fase 2, begin 2023 - eind 2023Chopinpadgeen huisnummers (fietspad)
 Rimsky Korssakovweghuisnrs 1 t/m 99 even + oneven
 Strawinskypadgeen huisnummers (fietspad)
 Messiaenplantsoengeheel
 Tsjaikowskypadgeen huisnummers (watergang / fietspad)
 Bartokweghuisnrs 89 t/m 145 oneven
 Rameaugrachtgeen huisnummers (watergang / fietspad)
Fase 3, voorjaar 2023 - eind 2023Chopinpadgeen huisnummers (fietspad)
 Gershwinstraatgeheel
 Prokotjevstraatgeheel
 Bartokweghuisnrs 1 t/m 87 even + oneven
 Willem Pijperstraatgeheel
 H. Andriessenweggeen huisnrs >> alleen in fase 4
 Tsjaikowskypadgeen huisnummers (watergang / fietspad)
 Rameaugrachtgeen huisnummers (watergang / fietspad)
 Brittenstraatgeheel
 Hindemithpadgeheel
 Erik Satiestraatgeheel
 SchönbergwegHuisnrs: 76 t/m 83 even + oneven
Fase 4, begin 2024 - eind 2024H. AndriessenwegHuisnrs 1 t/m 86 even + oneven -/- 2 t/m 20 even
 Poulencstraatgeheel
 Alban Bergstraatgeheel
 SchönbergwegHuisnrs 1 t/m 73 even + oneven
 Madernastraatgeheel
 StrawinskypadHuisnrs 1 t/m 16 even + oneven
 Haydnplantsoengeen huisnrs
 Rameaugrachtgeen huisnummers (watergang / fietspad)
Fase 5, najaar 2023 - najaar 2024Saint-Saensgrachtgeheel
 Mozartweghuisnrs 45 t/m 63 oneven + 10 t/m 86 even
 Bizetstraatgeheel
 Berliozstraatgeheel
 Cesar Franckweghuisnrs 57 t/m 109 + 2 t/m 42
 Ravelplantsoengeheel
 HaydnplantsoenHuisnrs: 15 t/m 51 (oneven)
 Rameaugrachtgeen huisnummers (watergang / fietspad)
Fase 6, medio 2024 - medio 2025HaydnplantsoenHuisnrs 2 t/m 110 (even)
 H. Andriessenweghuisnrs 2 t/m 20 even
 SchönbergwegHuisnrs 75 t/m 83 even + oneven
 Tartinistraatgeheel
 Locatellistraatgeheel
 Corellistraatgeheel
 Mozartweghuisnrs 1 t/m 43 oneven
 Lisztpadgeheel
 Rossinistraatgeheel
 Bellinipadgeheel
 Donzettipadgeheel
 Clementistraatgeheel
 Von Weberstraatgeheel
 Verdistraatgeheel
 Rubinsteinpadgeheel
 Schubertstraatgeheel
 Mendelssohnpadgeheel
 Schumannstraatgeheel
 Cesar Franckweghuisnrs 1 t/m 53 oneven
 Mahlerstraatgeheel
 Wagnerstraatgeheel
 Brahmsstraatgeheel
 Sibeliuspadgeheel
 Beethovenstraatgeheel
Fase 8, najaar 2024 - medio 2025J.G. Waltherhofgeheel
 Frescobaldistraatgeheel
 J.S. BachwegHuisnrs 5a t/m 5e
 Telemannstraatgeheel
 Monteverdistraatgeheel
 Vivaldipadgeen huisnummers (fietspad)
 Händelstraatgeheel
 Scarlattistraatgeheel
 RameaugrachtHuisnrs 1 t/m 33
Fase 7, medio 2025 - voorjaar 2026Couperinstraatgeheel
 Componistenpadgeen huisnummers (fietspad)
 Sweelinckplantsoengeheel
 J.S. Bachweghuisnrs 7 t/m 76
 Pergolesistraatgeheel
 Purcellstraatgeheel
 Buxtehudepadgeen huisnummers (fietspad)
 Tsjaikowskypadgeen huisnummers (fietspad)
 Rameaugrachtgeen huisnummers (watergang / fietspad)
Fase 9, voorjaar 2026 - najaar 2026Operetteweggeheel
 Musicalstraatgeheel
 Chopinpadgeen huisnummers (fietspad)
 Clare Lennartpadgeen huisnummers (fietspad)
 

Aanpak per fase

Bij het groot onderhoud Muziekwijk Zuid werken we per fase met de volgende aanpak:

Inloopavond ophalen wensen en ideeën

We beginnen het groot onderhoud met een inloopavond. Bewoners kunnen hier hun wensen en ideeën geven. Je kunt meedenken over bijvoorbeeld de invulling van het groen, de speelvoorzieningen, ontmoetingsplekken en het straatmeubilair. We beginnen dus met een leeg vel. Er is nog geen ontwerp gemaakt. Je kunt ook online meedoen.

Ontwerpfase

Het bouwteam gaat aan de slag met uitwerken van het ontwerp. Ze brengen de doelen en ambities van het project in beeld. Het 1e ontwerp bevat de uitkomsten van het belevingsonderzoek en de ideeën en wensen van de bewoners.

Inloopavond voorleggen eerste ontwerp

Als de eerste versie van het ontwerp er ligt, presenteren we dat. Als het past binnen de randvoorwaarden en eisen, zijn de ideeën en wensen van bewoners meegenomen in het ontwerp. Op een lijst laten we zien wat we er wel of niet mee kan. Tijdens deze avond kun je vragen stellen. Het ontwerp presenteren we ook online, waar je ook kunt reageren. Omdat we blij zijn met alle bewoners die meedenken, verloten we 3 groenpakketten onder de bewoners die reageren op het 1e ontwerp.

Definitief ontwerp

Het kan zijn dat naar aanleiding van de presentatie nog kleine aanpassingen nodig zijn in het ontwerp. Dit pakt het bouwteam op. Ook worden in deze stap de uitvoeringstekeningen en de planning gemaakt, waarmee de mensen buiten aan de slag kunnen. Uiteraard denkt het bouwteam ook na over de bereikbaarheid van de buurt hierbij. Als deze zaken allemaal klaar zijn, stelt het bouwteam het definitief ontwerp vast.

Inloopavond: definitief ontwerp

We presenteren het definitief ontwerp van de openbare ruimte. Naast een toelichting op het ontwerp vertellen de leden van het bouwteam ook meer over de werkzaamheden en de fasering. Tijdens deze presentatie komen dus ook de praktische zaken aan de orde: planning, parkeren, veiligheid en de bereikbaarheid van de buurt en de woningen. Het definitief ontwerp kun je ook online volgen.

Buiten aan de slag

Het is zover, na maanden van voorbereidingen gaat de eerste schop in de grond. Voor de start verspreiden we een nieuwsbrief in de hele fase. De werkzaamheden voeren we per straat uit om  overlast tot een minimum te beperken. Vlak voordat we bij jou in de straat aan het werk gaan, ontvang je nog een brief met praktische informatie. Soms is enige overlast helaas onvermijdelijk, maar in goed overleg kunnen we samen veel dingen voorkomen of oplossen. De omgevingsmanager van Dusseldorp is het aanspreekpunt voor de buurt.

Oplevering

Een officieel moment in het project: de oplevering van een fase. Dit betekent dat het werk voor dit gebied klaar is. Met het bouwteam lopen we alles na om te controleren of het uitgevoerd is zoals afgesproken. Daar gaan we wel van uit natuurlijk, want mocht er onderweg iets haperen, dan pakken we dat samen meteen op. Als alles naar wens is, laten we het weer netjes achter. Het kan zijn dat we nog een keer terug komen, bijvoorbeeld omdat op dat moment het groen nog niet aangeplant kan worden. Dat kan namelijk alleen in het plantseizoen dat loopt van oktober tot april.

Onderhoud

Volgens de opdracht voert Dusseldorp nog een half jaar onderhoud uit in de wijk.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening