Direct naar paginainhoud

Woningbouw voor starters aan de Boomgaardweg

De gemeenteraad van Almere heeft op 29 juni 2023 het ontwikkelingsplan voor de realisatie van 72 sociale huurappartementen voor starters en jongeren aan de Boomgaardweg vastgesteld. 

De beoogde appartementen zijn verdeeld over 2 woongebouwen. In beide gebouwen komen 21 studio’s en 15 tweekamerappartementen. De studio’s zijn bedoeld voor jongeren, inclusief jongeren met een hulpvraag, waaronder ‘thuisloze jongeren’. De tweekamerappartementen zijn voor starters op de woningmarkt. Er is een groot tekort aan betaalbare woningen in Almere. De gemeente en de woningcorporaties werken daarom samen om op verschillende plekken in de stad sociale huurwoningen te bouwen. 

Informatiebijeenkomst 28 november 2023

Op 28 november organiseerde de gemeente Almere een bewonersbijeenkomst over de woningbouwontwikkelingen aan de Boomgaardweg. Het doel van de bijeenkomst was om omwonenden en geïnteresseerden te informeren en reactie op te halen over het voorlopig ontwerp van de woongebouwen en de inrichting van de openbare ruimte rondom de gebouwen. De bewonersbijeenkomst was een vervolg op de bijeenkomst van 17 januari 2023 waarin informatie is opgehaald voor het ontwikkelingsplan dat in juni 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld. In de afgelopen maanden zijn het concept inrichtingsplan en het voorlopig ontwerp van de gebouwen door gemeente, corporatie en ontwikkelaar opgesteld.

Zowel plenair als individueel werden er veel vragen gesteld over onderwerpen zoals: het ontwerp van de gebouwen, het inrichtingsplan, verkeer en parkeren, leefbaarheid en behoud van groen. De meeste opmerkingen gingen over het tekort aan parkeerplekken, daarvan zijn bewoners van mening dat er nu al een tekort aan is. Hoewel het parkeeronderzoek uitwijst dat alles nog binnen de normen blijft, is het gevoel bij bewoners anders. Een groot deel van deze problematiek wordt veroorzaakt door mensen die hier gratis hun auto parkeren om naar de stad of naar het werk te gaan. Betaald parkeren invoeren zou een oplossing kunnen bieden maar daar is geen meerderheid voor in de gemeenteraad.

We zullen moeten afwachten of de 2 nieuwe openbare parkeerterreinen bij de woongebouwen verlichting kunnen bieden of misschien juist zorgen voor meer parkeeroverlast. We zullen dit nauwgezet monitoren na oplevering van de woongebouwen.

Hoe nu verder 

De gemeente Almere gaat samen met betrokken partijen; woningcorporaties GoedeStede, Alliantie en Damast Architects verder met de planvorming inclusief de opgehaalde informatie. Bewoners worden hiervan op de hoogte houden via de e-mail en de website. Daarnaast zal er regelmatig overleg plaatsvinden met de klankbordgroep.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening