Direct naar paginainhoud

Woningbouw voor starters aan de Boomgaardweg

De gemeenteraad van Almere heeft op 29 juni 2023 het ontwikkelingsplan voor de realisatie van 72 sociale huurappartementen voor starters en jongeren aan de Boomgaardweg vastgesteld. 

De beoogde appartementen zijn verdeeld over 2 woongebouwen. In beide gebouwen komen 21 studio’s en 15 tweekamerappartementen. De studio’s zijn bedoeld voor jongeren, inclusief jongeren met een hulpvraag, waaronder ‘thuisloze jongeren’. De tweekamerappartementen zijn voor starters op de woningmarkt. Er is een groot tekort aan betaalbare woningen in Almere. De gemeente en de woningcorporaties werken daarom samen om op verschillende plekken in de stad sociale huurwoningen te bouwen. 

Informatiebijeenkomst 28 november

De afgelopen maanden is gewerkt aan het voorlopig ontwerp van de gebouwen en het concept inrichtingsplan rondom de nieuwe gebouwen. De uitgangspunten en randvoorwaarden uit het ontwikkelingsplan zijn hierbij leidend geweest. De aandachtspunten en zorgen vanuit de buurt zijn zoveel als mogelijk meegenomen in de plannen. Op 28 november wordt hiervoor een nieuwe informatiebijeenkomst georganiseerd in buurtcentrum Parkwijk. Net als de vorige keer is er een informatiemarkt en kun je persoonlijk in gesprek gaan over onderwerpen als: Leefbaarheid, Verkeer en Parkeren, Concept Ontwerp en Concept Inrichtingsplan.

Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar jbrakkee@almere.nl. Als je in de tussentijd vragen of opmerkingen hebt of niet bij de bewonersavond aanwezig kan zijn, kun je ons ook bereiken op bovenstaand emailadres.  

Informatiebijeenkomst 17 januari 2023

Lees wat er is besproken op de informatiebijeenkomst van 17 januari.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening