Direct naar paginainhoud

Cascadepark

Cascadepark is ontworpen als een gebruikspark met allerlei voorzieningen in een doorlopend parklandschap. Van speel- en sportvoorzieningen tot woningen en van educatie en voorlichting over duurzaamheid tot kleinschalige voorzieningen als een kinderdagverblijf en horeca.

Kamers in het Cascadepark

Het park biedt ruimte voor allerlei voorzieningen in kamers. Deze kamers bieden de ruimte en vrijheid voor allerlei invullingen. Inmiddels zijn al kamers gevuld met het Klokhuis, een boomgaard, een Tiny Forest, de playground en een natuurlijke speeltuin. We zijn nog in gesprek met een initiatiefnemer voor een horecavestiging, maar we zijn ook op zoek naar nieuwe initiatieven. 

Cascadepark West

Cascadepark West strekt zich uit over een lengte van anderhalve kilometer - van Pampushout in het noordwesten tot de Flevospoorlijn in het zuidoosten - en beslaat een oppervlakte van ongeveer 25 hectare. Het park verbindt de Pampushout en de Ecozone. Het langgerekte park is herkenbaar aan de ‘Groene Slinger’; een honderd meter brede strook met bomen, speel- en picknickweiden en brede paden voor wandelaars, fietsers, skaters en joggers, omzoomd door water. Er is ruimte voor kunst, kleine manifestaties en bijzondere bebouwing.

Inrichtingsplan zuidelijke plandeel Cascadepark

Het gaat hier om het zuidelijk deel van het inrichtingsplan van het Cascadepark. Het totale Cascadepark is 25 hectare groot; dit deel is 18 hectare groot. Het inrichtingsplan ligt tussen de spoorlijn en loopt tot ongeveer 75 meter van de buitenschoolse opvang, bij de busbaan. De aanleg begint in het voorjaar 2022.

Veel van het inrichtingsplan is al gerealiseerd in de loop van jaren. In het voorliggende inrichtingsplan zijn de volgende onderdelen uitgewerkt om definitief te maken. Enkele onderdelen zijn verplaatst en er komen enkele nieuwe zaken:

  • Het sportelement de Powerwall is richting de boomgaard/ Achillesstraat verplaatst.
  • De “abri” voor de jeugd gaat ook richting de boomgaard.
  • Het sportelement Powerhill komt ten noorden van het bestaande Klokhuis te liggen, met de helling naar het Europakwartier.
  • Bij de Tiny Church komt een windwokkel voor het opwekken van elektriciteit voor de Tiny Church.
  • Bij de appartementen complexen en woningen komen openbare parkeerplaatsen met lantaarnpalen
  • Over het bestaande asfalt komt een nieuwe laag asfalt. De kleur geel duidt aan welk deel voor fietsers en voetgangers is. Autoverkeer wordt zoveel mogelijk geweerd uit het park.
  • Tussen de achillesstraat en de Playground komt een klein horeca paviljoen.
  • Op diverse plekken in het Cascadepark zullen we fietsenrekken plaatsten.

Vragen of opmerkingen

Heb je nog vragen, opmerkingen of wil je een mondelinge toelichting, neem gerust contact op en stuur een e-mail naar info@almere.nl.

Voortgang

In september is een verkiezing geweest onder 1.350 omwonenden voor de keuze van het ontwerp voor de poortgebouwen van Cascadepark West. Met een ruime meerderheid van stemmen (70%) is gekozen voor het ontwerp Pinta & Niña. De verwachting is dat volgend jaar de bouw van 2 appartementengebouwen van elk 18 appartementen start.

Keuze woontorens

Ook voor de woontorens in het Cascadepark hebben omwonenden gekozen welk ontwerp hun voorkeur heeft. Met een ruime meerderheid van stemmen (49%) is gekozen voor ontwerp MARK Halfverdiept.

De verwachting is dat in de tweede helft van 2023 wordt gestart met de bouw van de woontorens. Bekijk het ontwerp MARK- halfverdiept.

Op 7 maart 2022 was er een bewonersbijeenkomst over de woontorens en de ontsluiting van de woontorens in het Cascadepark. Hiervan is een beknopt verslag. De presentatie van de bijeenkomst kun je per mail opvragen via info@almere.nl.

Cascadepark Noord

Werkzaamheden Noordelijke deel Cascadepark

De eerste voorbereidingen voor de bouw van de twee woontorens MARK en de half verdiepte parkeergarage gaan van start. Binnenkort worden de bomen in het noordelijke gedeelte van het Cascadepark verplaatst. Deze bomen staan nu op de plek waar gebouwd gaat worden. De bomen zijn levensvatbaar en worden naar het Olympuspark verplaatst. Halverwege 2023 wordt er gestart met de bouw van de woontorens.

Onderzoek ontplofbare oorlogsresten

Na het weghalen van de bomen doen we onderzoek naar ontplofbare resten uit de tweede wereldoorlog. In de afgelopen maanden zijn er op verschillende plekken in Almere Poort niet-ontplofte granaten uit de tweede wereldoorlog gevonden en verwijderd. Deze zaten in de bovenste laag van de Zuiderzee grond. Meer informatie hierover is te vinden op: almere.nl/oorlogsresten.

Verslag bijeenkomst inrichting en ontsluiting Cascadepark

Op dinsdag 10 mei 2022 was er in het Topsportcentrum een vervolgbijeenkomst over de inrichting van het noordelijke deel van het Cascadepark (vanaf de kinderopvang tot de Godendreef) en de verkeersontsluiting van de parkeergarage van de twee woontorens.

De deelnemers aan deze bijeenkomst hebben het verslag persoonlijk ontvangen. Je kunt het verslag hier bekijken.

Vervolgbijeenkomst inrichting noordelijke deel Cascadepark

Graag nodigen wij je uit voor een vervolgbijeenkomst over inrichting van het openbaar gebied in het noordelijke deel van het cascadepark, vanaf de kinderopvang tot de Godendreef.

Deze bijeenkomst stond gepland op maandag 11 juli, maar kon toen niet doorgaan. De bijeenkomst wordt opnieuw ingepland. Meer informatie volgt binnenkort.

Vragen of opmerkingen

Heb je nog vragen, opmerkingen of wil je een mondelinge toelichting, neem gerust contact met ons op en stuur een e-mail naar info@almere.nl.

Cascadepark Oost

Cascadepark Oost was grotendeels bestemd als werklocatie, in een campusachtige setting met kantoren in een doorlopend parklandschap. Door de veranderingen in de markt in dit gebied samengetrokken bij het nieuw te ontwikkelen woongebied Europakwartier Oost II dat valt onder het ontwikkelingsplan Almere Poort Stadstuinen. Hier zullen zo'n 1200 woningen komen. Het gebied is extra opgehoogd en er zijn bomen geplant zodat de lijnen van het Cascadepark worden gevolgd. In dat gebied staat nu al International School Almere en er is een moskee in aanbouw. Ter hoogte van de Elementendreef staat het Aeres VMBO Almere. Dat is een kleine vmbo-groenschool met brede uitstroommogelijkheden. Daar tussenin komt veelal grondgebonden woningbouw.

Meer informatie

Externe initiatieven

Informatie vergunningen

Blijf op de hoogte over vergunningen die zijn aangevraagd of afgegeven via de mailservice van Overheid.nl.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening